Kälarne–Roback

Linjen Roback–Kälarne är 4,9 kilometer lång och utgår i nordnordostlig riktning från Kälarne tätort med en kort raklinje i motlut fram till en svag kurva där banvaktsstugan Kälbo ligger väster om banan. Fram till stugan finns också tätortsbebyggelse på banans östra sida, men banan går sedan på den följande 750 meter långa raklinjen ut på den nordvästligaste delen av myren Stor-Ansjöflon. På andra sidan myren finns en 350 meter långa vänsterkurva som leder fram till linjens längsta raklinje, 1600 meter lång i nordnordvästlig riktning, där också linjens högsta punkt nås nästan exakt 300 meter över havet. Motlutet upp mot denna punkt blir sedan det sista ända fram till bron över Indalsälven vid Ragunda.

På raklinjen finner vi också det som idag är den enda linjeplatsen på hela stambanan mellan Bräcke och Boden. Den ligger vid ett industriområde på banans östra sida som byggdes i mitten av 1990-talet då sågverket Octowood etablerade sig här. Företagets viktigaste produkt är åttkantiga trästolpar i olika dimensioner för exempelvis stängsel och staket. För att kunna transportera produkter med tåg anslöts ett elektrifierat sidospår till stambanan i en växel på linjen. Växeln som togs i bruk i maj 1996 bildade därmed linjeplatsen Vackernäset (Vnt). I raklinjens norra del finns linjens enda bevakade plankorsning som idag också utgör infart till Vackernäsets industriområde.

När raklinjen tar slut följer en mer än 600 meter långa kurva som med radien 740 meter vrider banan till ostnordostlig riktning. I början av kurvan finns en plankorsning som idag är stängd för fordonstrafik, och intill denna på banans västra sida låg tidigare också banvaktstugan Västanede men den är nu riven. Vid banvaktstugan låg hållplatsen Valtersvägen (Vvn) mellan åren 1936 och 1966. I området finns också några gårdar på båda sidor om järnvägen som bryter något mot de skogsdominerade omgivningarna. Efter kurvan återstår endast en 400 meter lång raklinje fram mot infarten till Roback. Fram till bangården tappar banan cirka 20 meter från linjens högsta punktgenom flera medlut på upp till 10 promille.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (15)

Onsdag 23 juli 2008

Driftplatsgränsen i Roback ligger i östra änden av linjens första raklinje. Notera tilläggsskylten ”Kontrollbekräftar växel”, utfartsblocksignalen har linjeplatsfunktion och kontrollbekräftar växeln vid Vackernäset. 1 år
ID-nummer:  09986
Direktlänk: /bild/00009986/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I andra änden av samma raklinje dyker väg 323 åter upp på norra sidan och följer järnvägen genom en stor del av första kurvan. 1 år
ID-nummer:  10001
Direktlänk: /bild/00010001/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax söder om banvaktstugan finns en plankorsning som numera är stängd för fordonstrafik. 1 år
ID-nummer:  10005
Direktlänk: /bild/00010005/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd i riktning mot Roback från gångfållan vid Valtersvägen. 1 år
ID-nummer:  10006
Direktlänk: /bild/00010006/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma gångfålla, här syns orienteringstavlan för Vackernäset och den motriktade försignalen till Roback. 1 år
ID-nummer:  10020
Direktlänk: /bild/00010020/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen Timmervägen sedd från nordväst, korsningen utgör infart till träindustrin vid Vackernäset och har också ersatt de nu stängda plankorsningarna närmare Roback. 1 år
ID-nummer:  10009
Direktlänk: /bild/00010009/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den bevakade plankorsningen, längst bort på raklinjen skymtar försignalen till Roback och den numera rivna banvaktstugan Västanede. 1 år
ID-nummer:  10010
Direktlänk: /bild/00010010/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Kälarne från den bevakade plankorsningen. 1 år
ID-nummer:  10011
Direktlänk: /bild/00010011/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln vid Vackernäset sedd från sydväst, infart på industriområdet sker från norr. 1 år
ID-nummer:  10012
Direktlänk: /bild/00010012/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det elektrifierade industrispårets anslutning till stambanan. 1 år
ID-nummer:  10013
Direktlänk: /bild/00010013/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut nära växeln med vy över industriområdet och banan mot Kälarne. 1 år
ID-nummer:  10014
Direktlänk: /bild/00010014/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrispåret är elektrifierat med trästolpar. 1 år
ID-nummer:  10015
Direktlänk: /bild/00010015/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stambanan mot Kälarne fortsätter rakt i sydsydvästlig riktning samtidigt som industrispåret parallellförflyttas något in på industriområdet. 1 år
ID-nummer:  10016
Direktlänk: /bild/00010016/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd norrut strax norr om infarten till Kälarne, banvaktstugan ligger längre fram i kurvan. 1 år
ID-nummer:  10018
Direktlänk: /bild/00010018/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till Kälarne sedd från samma plats som ovan. 1 år
ID-nummer:  10019
Direktlänk: /bild/00010019/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)