Gastsjön–Övsjö

Driftplatsen Gastsjön ligger vid Gastsjöns södra strand och Övsjö driftplats ligger vid Övsjöns norra strand. Höjdskillnaden mellan sjöarna är 34 meter vilket överensstämmer väl med höjdskillnaden på den 5,3 kilometer långa linjen mellan driftplatserna. Öster om Gastsjön som ligger 327 meter över havet fortsätter utförskörningen ned från höjdpunkten vid Dockmyr. Järnvägen följer Gastsjöåns dalgång nedströms österut, först på åns södra sida men sedan korsar banan snart ån omkring en halv kilometer öster om dess utlopp ur Gastsjön.

Efter utfartskurvan från Gastsjön och en mycket kort motriktad kurva vid Gastsjöns strand går färden rakt österut. Den följs av en längre vänsterkurva vid sjöns östra ände fram mot banvaktsstugan Sjövik på bananas södra sida. Banan lämnar sjön och vrider åter till ostlig riktning fram mot linjens enda bevakade plankorsning där en större skogsbilväg korsar banan. Vid plankorsningen knappt 1,5 kilometer från driftplatsgränsen i Gastsjön låg rälsbusshållplatsen Basvägen (Bsvg) mellan åren 1949 och 1968, här finns också den enda bebyggelsen nära linjen. Lutningarna är små i västra delen av linjen då banan ligger nära Gastsjöns strand.

Öster om plankorsningen ökar lutningarna till uppåt 10 promilles medlut när linjen fortsätter med två raklinjer som mäter 350 respektive 500 meter med mellanliggande svag men längre kurva, Gastsjöån korsas i slutet av den första av dessa. En närmare 400 meter lång fortsatt relativt svag vänsterkurva leder därefter banan in i ett kurvigare parti. Här följer nämligen två motriktade kurvor med radier omkring 585 meter efter varandra när järngvägen går fram mellan kuperad terräng i norr och myrmarker kring Gastsjöån i söder. En svagare kurva avslutar kurvserien och följs genast av en obevakad plankorsning för en skogsbilväg. Den ligger samtidigt också i västra änden av den drygt kilometerlånga raklinje i svagt västsydvästlig riktning som avslutas först inne på bangården i Övsjö och därmed också bildar linjens ostligaste del.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (10)

Onsdag 23 juli 2008

Den bevakade plankorsningen Basvägen i västra delen av linjen sedd från norr. 1 år
ID-nummer:  10154
Direktlänk: /bild/00010154/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd österut i riktning mot Övsjö från plankorsningen ovan. 1 år
ID-nummer:  10155
Direktlänk: /bild/00010155/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen ligger i en kurva där järnvägen vrider något söderut för att ansluta till Gastsjöns södra strand. 1 år
ID-nummer:  10156
Direktlänk: /bild/00010156/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den bevakade plankorsningen sedd från söder. 1 år
ID-nummer:  10157
Direktlänk: /bild/00010157/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra änden av det kurviga partiet sett från den kraftledningsgata som korsar järnvägen. 1 år
ID-nummer:  10151
Direktlänk: /bild/00010151/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den följande raklinjen sedd från kraftledningsgatan. 1 år
ID-nummer:  10152
Direktlänk: /bild/00010152/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående godståg passerar samma kraftledningsgata. 1 år
ID-nummer:  10153
Direktlänk: /bild/00010153/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den obevakade plankorsningen på raklinjen västerut från Övsjö sedd från söder. 1 år
ID-nummer:  10148
Direktlänk: /bild/00010148/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från den obevakade plankorsningen mot infarten till Övsjö, lutningen kan anas. 1 år
ID-nummer:  10149
Direktlänk: /bild/00010149/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax väster om plankorsningen inleds det kurviga partiet med en svagare kurva innan de skarpare följer. 1 år
ID-nummer:  10150
Direktlänk: /bild/00010150/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)