Gastsjön (Gsn)

Mellan de ursprungliga stationerna Dockmyr och Kälarne fanns redan vid järnvägens öppnande 1883 en hållplats vid sjön Gastsjöns västra ände. På sjöns norra sida, i Gastsjöbergets sydsluttning hade fyra nybyggare slagit sig ner på 1760-talet och därmed grundat byn Gastsjö i den skogrika och väglösa västra delen av Hällesjö socken. De dåliga vägförbindelserna till byn gjorde att järnvägen blev en viktig transport- och kommunikationsväg när den öppnades. Hållplatsen Gastsjön kom senare att uppgraderas till station och försågs med en liten enkel stationsbyggnad på banans södra sida. Denna är nu borta och istället tycks teknikhuset ha tagit över dess plats, sedan 1960-talet är Gastsjön en obemannad mötesdriftplats som de flesta övriga längs banan idag.

Bangården i Gastsjön ligger i ungefär öst-västlig riktning vid Gastsjöns södra strand vid dess västra del. Bangården låg tidigare i sin helhet på den drygt 600 meter långa raklinje som finns här, men har senare förlängts österut genom hela den längre tidigare infartskurvan från öster. Idag finns två genomgående huvudspår på bangården, men ett tredje kort spår har tidigare funnits på bangårdens norra sida i östra delen av raklinjen. Vägen mot byn Gastsjö följde järnvägens norra sida och rundade sedan sjöns västra ände och fortsatte norrut mot byn knappt två kilometer från järnvägen. Nära västra bangårdsänden finns en plankorsning som anslöt bebyggelse som senare tillkom på bangårdens södra sida till landsvägen på norra sidan, det gäller två gårdar utöver banvaktstugan Gastvik. Idag är denna plankorsning stängd för fordonstrafik och husen och järnvägens byggnader nås via en nyare skogsbilväg från väster, från teknikhuset följer denna väg nära bangårdens södra sida fram till östra bangårdsänden.

Det är inte bara stambanan som har gett Gastsjön spårgående trafik. I slutet av 1919 byggdes nämligen en träbana från Gastsjöns norra strand och sex kilometer i nordvästlig riktning, banan skulle användas för timmertransporter från skogen till sjön varifrån timret flottades vidare. Banan bestod av träräls som vilade på träbockar. Rälsen i sin tur bestod av timmerstockar med sågade under och översidor, den ena rälen hade dessutom funktion som styrräl och var sågad till kvadratiskt tvärsnitt för att styrhjul sulle kunna löpa även på sidorna. Ett specialbyggt lok användes på banan för att dra upp till tre lastade timmervagnar från skogen till lossningsplatsen vid Gastsjön. Träbanan gjorde att många längre timmertransporter med häst kunde undvikas men banan visade sig inte lönsam i längden, bland annat eftersom loket var för svagt. Redan 1926 kördes därför den sista transporten och träbanan såldes sedan som ved.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (28)

Lördag 21 augusti 2010

Teknikhus och personalkur på bangårdens södra sida.  13 år
ID-nummer:  10201
Direktlänk: /bild/00010201/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 20 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut vid teknikhuset.  13 år
ID-nummer:  10202
Direktlänk: /bild/00010202/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 20 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut nära teknikhuset.  13 år
ID-nummer:  10203
Direktlänk: /bild/00010203/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 20 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden i Gastsjön sedd österut.  13 år
ID-nummer:  10199
Direktlänk: /bild/00010199/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 20 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan i östra delen av bangården sedd västerut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  10200
Direktlänk: /bild/00010200/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 20 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 23 juli 2008

Vy västerut från östra bangårdsänden med bergen söder om järnvägen i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  10204
Direktlänk: /bild/00010204/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 20 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln vid östra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  10205
Direktlänk: /bild/00010205/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 20 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sjön ligger närmare bangården än man kan tro när sly kantar bangårdens båda sidor.  13 år
ID-nummer:  10206
Direktlänk: /bild/00010206/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 20 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden med de båda huvudspårens stopplyktor.  13 år
ID-nummer:  10207
Direktlänk: /bild/00010207/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 20 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren i östra delen av bangården ligger i en längre kurva.  13 år
ID-nummer:  10208
Direktlänk: /bild/00010208/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 20 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut vid teknikhuset. Bid kontaktledningsbryggorna har det funnits ytterligare ett kort spår på bangårdens norra sida. Bangården slutade tidigare också omedelbart före kurvan.  13 år
ID-nummer:  10209
Direktlänk: /bild/00010209/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 20 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid teknikhuset är Gastsjön norr om bangården väl synlig.  13 år
ID-nummer:  10210
Direktlänk: /bild/00010210/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 20 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax väster om teknikhuset, tidigare det lilla stationshusets plats, finns en kort kontaktledningsbrygga över de båda spåren.  13 år
ID-nummer:  10211
Direktlänk: /bild/00010211/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 20 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset sett från väster.  13 år
ID-nummer:  10212
Direktlänk: /bild/00010212/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 20 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna i västra delen av bangården finns inte så långt väster om teknikhuset.  13 år
ID-nummer:  10213
Direktlänk: /bild/00010213/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 20 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångfållan vid den gamla plankorsningen i vid västra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  10215
Direktlänk: /bild/00010215/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 20 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden sedd från plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  10216
Direktlänk: /bild/00010216/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 20 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från plankorsningen/gångfållan.  13 år
ID-nummer:  10217
Direktlänk: /bild/00010217/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 20 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden och utfarten mot Dockmyr och Bräcke.  13 år
ID-nummer:  10218
Direktlänk: /bild/00010218/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 20 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På södra sidan av bangården skymtar banvaktstugan Gastvik.  13 år
ID-nummer:  10219
Direktlänk: /bild/00010219/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 20 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Se upp för tåg vid gångpassagen över spåren, vy från norr.  13 år
ID-nummer:  10220
Direktlänk: /bild/00010220/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 20 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 18 juni 2007

I bangårdens västra del finns en gångfålla som förbinder husen på södra sidan om banan med vägen och övriga hus.  15 år
ID-nummer:  00821
Direktlänk: /bild/00000821/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra (västra) utfarten från Gastsjön.  15 år
ID-nummer:  00822
Direktlänk: /bild/00000822/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gastsjöns station, huvudspåret närmast i bild.  15 år
ID-nummer:  00823
Direktlänk: /bild/00000823/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banverkets byggnader på södra sidan om spåren.  15 år
ID-nummer:  00824
Direktlänk: /bild/00000824/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signaler i södra änden av stationen.  15 år
ID-nummer:  00825
Direktlänk: /bild/00000825/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Om inte slyet växer för högt har man utsikt över Gastsjön när bangården passeras.  15 år
ID-nummer:  00826
Direktlänk: /bild/00000826/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid vägen mot Gastsjöns station finns denna skylt som gör att man funderar på hur det står till med stavningskunskaperna på Banverket.  15 år
ID-nummer:  00820
Direktlänk: /bild/00000820/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)