Dockmyr-Gastsjön

Linjen Dockmyr–Gastsjön är 5,6 kilometer lång och höjdskillnaden mellan dessa driftplatser är 23 meter, till det får man lägga till närmare fyra meter enligt ovan för att få linjens totala höjdskillnad. Vid utfarten från Dockmyr mot Gastsjön vrider banan av mot nordost för att därefter genast runda Rammsjön i en drygt 300 meter lång kurva, båda dessa har radier strax under 600 meter. I slutet av den senare kurvan ligger banvaktsstugan Ramsjö på norra sidan och från denna utgår linjens längsta raklinje som sträcker sig drygt 1,7 kilometer i ostnordostlig riktning. I västra delen av denna nås även linjens högsta punkt vid den motriktade försignalen till Dockmyr, banan ligger här endast marginellt lägre än höjdpunkten strax söder om Dockmyr som utgör högsta punkten på hela stambanan. Med undantag för ett svagt medlut vid utfarten från Dockmyr råder motlut på 10 promille fram till höjdpunkten.

Något längre österut på raklinjen korsar en skogsbilväg banan i en obevakad plankorsning, längs hela raklinjens södra sida löper en väg som genom denna korsning ansluts till länsvägen en bit norr om järnvägen. Även järnvägens matar­kraft­ledning följer banans södra sida på raklinjen och har så gjort ända från trans­for­mator­stationen vid utfarten från Dockmyr. När banan trängs in mellan Rammsjöån och det trots sin ringa storlek relativt branta Lillberget korsar kraftledningen dock järnvägen och lämnar den samtidigt som två på varandra följande motriktade kurvor bryter raklinjen. Dock följer genast ytterligare en 700 meter lång raklinje där banan korsar såväl Rammsjöån som de myrmarker som tidigare brett ut sig på banans södra sida. Denna flacka dalbotten fortsätter nu på banans norra sida när den nu genom först en kortare och sedan en något längre vänsterkurva med en kort mellanliggande raklinje rundar Åbackarna, den nordligaste delen av det större Åberget i söder.

Efter en kort raklinje följer linjens enda bevakade plankorsning, som liksom den obevakade korsningen förbinder en skogsbilväg som följer järnvägens södra sid med länsvägen längre norrut, dessutom ansluter vägen bebyggelsen vid Gastsjöns station till allmän väg. Vid korsningen inleds också den 600 meter långa infartskurvan till Gastsjön som vrider banan tillbaka till ostlig riktning. Lutningarna från linjens högsta punkt fram till Gastsjön varierar kraftigt från som mest omkring 10 promilles medlut till horisontella sträckor och till och med något mycket kort och svagt motlut.

Bilder och filmer (22)

Lördag 18 augusti 2012

Raklinjen där banan korsar Rammsjöån sedd från öster. I bakgrunden syns Lillberget solbelyst, det berg som järnvägen passerar omedelbart söder om i den följande kurvserien i riktning mot Dockmyr. 7 år
ID-nummer:  15001
Direktlänk: /bild/00015001/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd i riktning mot Gastsjön från samma plats som ovan med Gastsjöberget på norra sidan av Gastsjön i bakgrunden. 7 år
ID-nummer:  15002
Direktlänk: /bild/00015002/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 22 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma sträcka som ovan sedd från öster, här passeras kilometer 555. 7 år
ID-nummer:  15003
Direktlänk: /bild/00015003/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 22 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen går här på södra sidan av de myrmarker som omger Rammsjöån tillsammans med en skogsbilväg. Dalgången är i övrigt ganska vid och småkuperad med högre berg på visst avstånd i både söder och norr. 7 år
ID-nummer:  15004
Direktlänk: /bild/00015004/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 22 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I motsatt riktning ses här försignalen till Gastsjön tillsammans med orienteringstavlan för den bevakade plankorsningen i linjens östra del. 7 år
ID-nummer:  15005
Direktlänk: /bild/00015005/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 22 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan går in i den långa men svaga infartskurvan till Gastsjön vid den bevakade plankorsningen som här syns på avstånd med bergen i söder i bakgrunden. 7 år
ID-nummer:  15006
Direktlänk: /bild/00015006/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 22 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 23 juli 2008

Vy österut vid driftplatsgränsen i Dockmyr där Rammsjön skymtar bakom träden, banvaktstugan Ramsjö längre bort till vänster och höjden vid linjens högsta punkt till höger i bild. 7 år
ID-nummer:  10239
Direktlänk: /bild/00010239/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 22 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvorna vid utfarten från Dockmyr där banan rundar Rammsjön och parallellförflyttas norrut. 7 år
ID-nummer:  10240
Direktlänk: /bild/00010240/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 22 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från linjens högsta punkt, till höger syns försignalen till Dockmyr. 7 år
ID-nummer:  10238
Direktlänk: /bild/00010238/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 22 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen sedd österut från samma plats som ovan vid linjens högsta punkt, här syns också den obevakade plankorsningen på raklinjen. 7 år
ID-nummer:  10237
Direktlänk: /bild/00010237/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 22 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den obevakade plankorsningen mitt på linjen sedd från söder. 7 år
ID-nummer:  10234
Direktlänk: /bild/00010234/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 22 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Dockmyr från samma korsning, här syns krönet där linjens högsta punkt nås. 7 år
ID-nummer:  10236
Direktlänk: /bild/00010236/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 22 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Gastsjön från den obevakade plankorsningen. 7 år
ID-nummer:  10235
Direktlänk: /bild/00010235/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 22 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut i raklinjens östra del med Lillberget i bakgrunden. 7 år
ID-nummer:  10232
Direktlänk: /bild/00010232/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 22 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En minimal bro, snarare trumma, för en liten bäck på den långa raklinjen. 7 år
ID-nummer:  10233
Direktlänk: /bild/00010233/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 22 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den längre raklinjen sedd västerut fram mot och över linjens högsta punkt, kraftledningen som följer banans södra sida är järnvägens matarledning som följer järnvägen från transformatorstationen omedelbart öster om Dockmyr. 7 år
ID-nummer:  10231
Direktlänk: /bild/00010231/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 22 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd österut i riktning mot Gastsjön vid kurvorna vid Lillberget som följer efter raklinjen. Kraftledningen lämnar här järnvägens sträckning. 7 år
ID-nummer:  10230
Direktlänk: /bild/00010230/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 22 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjens enda bevakade plankorsning ligger omkring en halv kilometer väster om driftplatsgränsen i Gastsjön, här sedd från söder. Vägen som korsar järnvägen här leder bland annat till bebyggelsen vid bangården i Gastsjön. 7 år
ID-nummer:  10226
Direktlänk: /bild/00010226/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 22 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Dockmyr från plankorsningen. Här går järnvägen i nordvästlig riktning men vrider sedan mot väster och går parallellt med bergen i bakgrunden över Rammsjöåns dalgång. 7 år
ID-nummer:  10228
Direktlänk: /bild/00010228/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 22 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Gastsjön från den bavakade plankorsningen. 7 år
ID-nummer:  10227
Direktlänk: /bild/00010227/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 22 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen som följer Åbergets nordsluttning sedd från andra sidan av Rammsjöåns dalgång från skogsbilvägen fram mot den bevakade plankorsningen. 7 år
ID-nummer:  10229
Direktlänk: /bild/00010229/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 22 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 18 juni 2007

Försignalen till Dockmyr norrifrån finner vi vid kilometer 552. 12 år
ID-nummer:  00659
Direktlänk: /bild/00000659/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!