Dockmyr (Dk)

Den nordostligaste byn i Nyhems socken närmast gränsen mot Hällesjö är Rammsjö, som utöver den bebyggelse som finns kring banvaktstugan med detta namn också består av bebyggelse längre österut norr om järnvägen utom synhåll från denna. Byn var bebodd före järnvägens ankomst och det hade därmed kunnat vara lämpligt att lägga den andra stationen norr om Bräcke här. På grund av lutningsförhållande fick stationen istället placeras i den något lägre terrängen längre västerut. Det gjorde att den hamnade på mark tillhörande Håvdsjö by vid Håvdsjön omkring en mil västerut. Namnet Dockmyr togs från Docksmyren söder om Docksmyrberget omedelbart söder om stationen, väster om stationen finns också Dockstjärnen överst i det vattensystem som järnvägen norrut sedan följer fram till Ansjön vid Kälarne.

Byn Dockmyr är alltså helt och hållet sprungen ur järnvägen och stationsbygget på platsen. Här uppfördes precis som vid övriga ursprungliga stationer på sträckan ett stationshus av Åshammar/Hällnäs-modellen på södra sidan av bangården som ligger i ungefär öst-västlig riktning. En liten by växte upp kring stationen, främst på södra sidan i Docksmyrbergets nordsluttning. Dockmyr blev en viktig station för transporter till och från bland annat Stugun vid Indalsälven närmare tre mil norrut, vägen dit nådde bangården vid dess västra ände men är idag omlagd och plankorsningen vid bangårdsänden slopad. Denna kommunikationsled med hästforor gjorde att gods­hanteringen vid stationen var livlig. Idag råder istället lugnet i en by som för en tynande tillvaro. Stationshuset revs 1963 och den sista magasins­byggnaden vid lastkajen på södra sidan av bangården försvann så sent som 2008. Nu finns bara teknikhuset kvar intill stationshusets gamla plats. Det hyser ett ställverk 59 med samtidig infart (ESIK) driftsatt 2003.

Bangården i Dockmyr har tre spår med normalhuvudspåret i mitten, spårlayouten har inte förändrats speciellt mycket genom åren mer än att bangården har förlängts något i båda ändarna. Vid lastkajen och magasinet väster om stationshuset fanns också ett kort spår anslutet i båda ändar till det sydligaste av bangårdens huvudspår. Vid stationshuset fanns utöver stamplattformen också en smal plattform mellan det södra och det mellersta spåret på bangården. Omedelbart öster om dagens östra bangårdsände korsas den bäck som förbinder Dockstjärnen i väster med Rammsjön i öster och som omväxlande har kallats Dammtjärnbäcken och Docksbäcken. Västra delen av bangården ligger i den kurva där banan rundar Docksmyrberget och går från nordlig riktning vid infarten öster om Dockstjärnen till ostnordostlig mitt på bangården. Strax innanför norra driftplatsgränsen passerar väg 323 på bro över järnvägen och strax sydost om bron finns också den sydligaste av stambanans transformatorstationer.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (39)

Söndag 23 augusti 2009

Bangården och magasinets plats sedda från lastkajen i väster.  13 år
ID-nummer:  10269
Direktlänk: /bild/00010269/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den numera tomma platsen där magasinsbyggnaden stod, vy från sydväst.  13 år
ID-nummer:  10268
Direktlänk: /bild/00010268/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 23 juli 2008

Vy mot utfarten söderut från västra bangårdsänden, utfartsblocksignalen skymtar längst bort alldeles vid skogskanten.  13 år
ID-nummer:  10277
Direktlänk: /bild/00010277/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden sedd från sydväst.  13 år
ID-nummer:  10276
Direktlänk: /bild/00010276/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid västra bangårdsänden sedda från bangårdens södra sida.  13 år
ID-nummer:  10274
Direktlänk: /bild/00010274/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  10275
Direktlänk: /bild/00010275/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden sedd mot sydväst med det norra avvikande huvudspårets mellansignal Dk 33 till höger.  13 år
ID-nummer:  10273
Direktlänk: /bild/00010273/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden ligger i en längre kurva där såväl den som landsvägen rundar Docksmyrberget i sydost, vy österut.  13 år
ID-nummer:  10272
Direktlänk: /bild/00010272/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från bangårdens västra del, magasinsbyggnaden skymtar längst bort. I förgrunden till höger syns stopplyktan som föregår det norra avvikande huvudspårets mellansignal, övriga stopplyktor finns vid bryggan mitt i bild.  13 år
ID-nummer:  10270
Direktlänk: /bild/00010270/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangårdsänden från ungefär samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  10271
Direktlänk: /bild/00010271/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Magasinsbyggnaden sedd från sydväst.  13 år
ID-nummer:  10267
Direktlänk: /bild/00010267/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma lastkaj.  13 år
ID-nummer:  10266
Direktlänk: /bild/00010266/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från lastkajen omedelbart väster om magasinsbyggnaden.  13 år
ID-nummer:  10265
Direktlänk: /bild/00010265/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Magasinet och bangården sedda från öster där lastspåret tidigare låg.  13 år
ID-nummer:  10263
Direktlänk: /bild/00010263/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  10264
Direktlänk: /bild/00010264/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Magasinsbyggnaden sedd från sydost.  13 år
ID-nummer:  10262
Direktlänk: /bild/00010262/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Del av magasinsbyggnaden sedd från sydost med den öppna platsen vid lastkajen väster om denna i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  10261
Direktlänk: /bild/00010261/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Magasinsbyggnaden omkring hundra meter väster om stationshusets plats sedd från sydväst.  13 år
ID-nummer:  10260
Direktlänk: /bild/00010260/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut vid stationshusets gamla plats.  13 år
ID-nummer:  10259
Direktlänk: /bild/00010259/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut vid stationshusets gamla plats.  13 år
ID-nummer:  10258
Direktlänk: /bild/00010258/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset sett från nordväst med viss bebyggelse längs landsvägen genom byn i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  10257
Direktlänk: /bild/00010257/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot östra bangårdsänden från plats nära teknikhuset.  13 år
ID-nummer:  10256
Direktlänk: /bild/00010256/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från östra bangårdsänden med bron över Dammtjärnbäcken i förgrunden och landsvägsbron över järnvägen i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  10254
Direktlänk: /bild/00010254/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden sedd västerut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  10255
Direktlänk: /bild/00010255/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Dammtjärnbäcken sedd från norr.  13 år
ID-nummer:  10253
Direktlänk: /bild/00010253/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden sedd från landsvägen, omedelbart före den korsas Dammtjärnbäcken.  13 år
ID-nummer:  10252
Direktlänk: /bild/00010252/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan fram mot östra bangårdsänden sedd från samma bro.  13 år
ID-nummer:  10251
Direktlänk: /bild/00010251/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut sedd från landsvägsbron, i kurvan längst bort finns skyddssektionen som hänger samman med transformatorstationen.  13 år
ID-nummer:  10250
Direktlänk: /bild/00010250/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Transformatorstationen i Dockmyr ligger sydost om landsvägsbron.  13 år
ID-nummer:  10249
Direktlänk: /bild/00010249/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landsvägebron för väg 323 över järnvägen vid norra driftplatsgränsen i Dockmyr sedd från norr med Docksmyrberget i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  10248
Direktlänk: /bild/00010248/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–39