Bangården

Bangården ligger till största delen i nära nordsydlig riktning men i södra delen vrider den av mot sydost. Bangården har idag tre huvudspår varav normal­huvudspåren och plattformsspåren 2 och 3 sträcker sig mellan de två enkel­spårs­infarterna i norr fram till dubbel­spårs­utfarten söderut. Utöver dessa finns ett avvikande huvudspår på bangårdens västra sida från vilket ett sidospår utgår med en växel omedelbart söder om lok­stallets gamla plats, spåret sträcker sig sedan söderut utan någon annan anslutning till drift­platsens huvudspår och går fram till den industri­byggnad som järnvägen passerar tätt intill mellan södra ban­gårds­änden och utfarten söderut. Detta var tidigare en trä­hus­fabrik men här finns idag en mindre för­pack­nings­industri. Norr om denna på ban­gårdens västra sida vid kurvan i dess södra del har det tidigare också funnits ett sågverk men av detta syns inte mycket idag, det område som användes som virkes­upplag och som troligen är utfyllt i Revsundssjön ligger idag öde. Mitt på bangården ligger sjön som närmast genom den vik som idag används som båthamn, detta ger god utsikt över sjön från stationen. Sjösidan kan idag nås via den gång- och cykeltunnel som finns under bangården strax norr om stationshuset.

Över bangården sträcker sig långa kontakt­lednings­bryggor som vittnar om en storhetstid då bangården hade betydligt fler spår. På 1930-talet fanns sju spår i bredd vid stationshuset och redan då fanns mellan­platt­formen mellan spår 2 och 3, även om den senare har förlängts framför allt söderut. Närmast stations­huset fanns dessutom spår 1, även det ett plattformsspår. Både söder och norr om stationshuset låg ännu ett sidospår öster om spår 1, vid spåret söder om stationshuset fanns bland annat ett vattentorn medan spåret i norr låg närmast de magasins­byggnader och den lastkaj som ännu finns kvar där. På mellan­platt­formens västra sida fanns ytterligare två spår utöver de tre som ligger kvar idag. De rivna spåren var dock relativt korta och i kurvan i söder var spårantalet lika som idag, allt detta syns tydligt på ktl-bryggornas olika längder. Det fanns också ett spår som gick väster om lokstallet, det anslöt i till övriga bangården södra änden av delen där den var som bredast. Bräcke driftplats styrs idag ett ställverk 59 från 1990 men hade fram till 1977 ett el-med-el-ställverk från 1939.

Bilder och filmer (31)

Lördag 21 augusti 2010

Vy mot stationshuset vid västra nerfarten till gång- och cykeltunneln under bangården. Samtidigt gör morgontåget söderut från Östersund uppehåll på spår 2.  12 år
ID-nummer:  10610
Direktlänk: /bild/00010610/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut vid gångtunnelns västra mynning.  12 år
ID-nummer:  10611
Direktlänk: /bild/00010611/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan med gångtunnelns i bildens nederkant.  12 år
ID-nummer:  10612
Direktlänk: /bild/00010612/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tavlan ”Fortsatt körtillstånd” finns numera uppsatt vid plattformsspåren söderut då mellansignalerna i söder är svår att se i kurvan.  12 år
ID-nummer:  10613
Direktlänk: /bild/00010613/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut i södra delen av den raka delen av densamma.  12 år
ID-nummer:  10614
Direktlänk: /bild/00010614/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut i kurvan i bangårdens södra del, i förgrunden syns sidospåret/industrispåret.  12 år
ID-nummer:  10615
Direktlänk: /bild/00010615/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan med mellansignalerna vid södra bangårdsänden mitt i bild. Vid industrispårets södra ände till höger står en godsvagn. På kullen i bakgrunden mitt i bild syns för övrigt Bräcke kyrkas torn.  12 år
ID-nummer:  10616
Direktlänk: /bild/00010616/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut vid det vid växeln till sidospåret. 2  12 år
ID-nummer:  10609
Direktlänk: /bild/00010609/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
#2 Magnus Blix, 26 april 2016, 09:58
Det kan röra sig om en annan typ av byggnad men gavlarnas fönster och all tegeldekor överensstämmer helt med de ritningar till ett lampisthus som finns på ekeving.se
#1 Magnus Blix, 21 april 2016, 19:26
Till höger om den gröna magasinsbyggnadens hörn syns ett modifierat lampisthus från 1895.
Magasinsbyggnaderna på bangårdens östra sida med växeln till sidospåret i förgrunden.  12 år
ID-nummer:  10608
Direktlänk: /bild/00010608/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägen som går längs bangårdens östra sida har kvar sin gamla sträckning runt lokstallet alldeles intill det avvikande huvudspåret. Till höger syns en en av magasinsbyggnaderna vid lastkajen på motsatt sida.  12 år
ID-nummer:  10580
Direktlänk: /bild/00010580/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 23 augusti 2009

Norra delen av bangården sedd vid den nordligaste magasinsbyggnaden på östra sidan.  12 år
ID-nummer:  10567
Direktlänk: /bild/00010567/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plankorsningen med Rettigsvägen, till höger syns växelförbindelsen med spår norrut från det avvikande huvudspåret från vilket spåret till lokstallet viker av söderut längst till höger i bild.  12 år
ID-nummer:  10570
Direktlänk: /bild/00010570/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från strax sydväst om plankorsningen med magasinsbyggnaderna vid lastkajen på bangårdens östra sida, till höger syns också mellansignalerna vid norra bangårdsänden.  12 år
ID-nummer:  10572
Direktlänk: /bild/00010572/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 23 juli 2008

Bangården sedd norrut från västra sidan med stationshuset på motsatt sida i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  10586
Direktlänk: /bild/00010586/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I kurvan i södra delen av bangården är sidospåret i väster placerat utanför kontaktledningsbryggorna.  12 år
ID-nummer:  10587
Direktlänk: /bild/00010587/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid södra bangårdsänden sedda söderut med industrispåret i förgrunden, det senare slutar vid industribyggnaden som skymtar längst till höger.  12 år
ID-nummer:  10588
Direktlänk: /bild/00010588/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra bangårdsänden i spårets allra sydligaste del.  12 år
ID-nummer:  10589
Direktlänk: /bild/00010589/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från söder från väg E14 på östra sidan.  12 år
ID-nummer:  10600
Direktlänk: /bild/00010600/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om den egentliga bangården finns växlar mellan de båda normalspåren.  12 år
ID-nummer:  10601
Direktlänk: /bild/00010601/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även vid södra utfarten finns en skyddssektion i kontaktledningen där dubbelspåret passerar i det trånga utrymmet mellan europavägen i öster och industribyggnaden i väster.  12 år
ID-nummer:  10602
Direktlänk: /bild/00010602/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut i södra delen av skyddssektionen.  12 år
ID-nummer:  10603
Direktlänk: /bild/00010603/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Något längre söderut finns utfarten på linjen mot Bensjöbacken och Ånge.  12 år
ID-nummer:  10604
Direktlänk: /bild/00010604/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst mot lastkajen på östra sidan från växeln till sidospåren i det avvikande huvudspåret, lokstallet skymtar till vänster.  12 år
ID-nummer:  10585
Direktlänk: /bild/00010585/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om det numera rivna lokstallet grenar sidospår ut sig från det avvikande huvudspåret, det långa mitt i bild till industrin vid södra bangårdsänden och ytterligare ett spår till höger som försvinner in i slyet.  12 år
ID-nummer:  10584
Direktlänk: /bild/00010584/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut intill lokstallet, närmast syns det avvikande huvudspåret.  12 år
ID-nummer:  10583
Direktlänk: /bild/00010583/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från lastkajen på östra sidan i norra delen av bangården.  12 år
ID-nummer:  10581
Direktlänk: /bild/00010581/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna i norra bangårdsänden, växeln mot den gamla anslutningen till lokstallet fungerar som skyddsväxel i det avvikande huvudspåret närmast.  12 år
ID-nummer:  10550
Direktlänk: /bild/00010550/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av bangården med plankorsningen längst bort, vy från söder.  12 år
ID-nummer:  10548
Direktlänk: /bild/00010548/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plankorsningen med Rettigsvägen, längst till höger skymtar den speciella spåranslutningen mellan bangården och lokstallet.  12 år
ID-nummer:  10547
Direktlänk: /bild/00010547/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 18 juni 2007

Bangården sedd söderifrån.  14 år
ID-nummer:  00184
Direktlänk: /bild/00000184/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationen sedd från väster, med gång- och cykeltunneln under spåren.  14 år
ID-nummer:  00185
Direktlänk: /bild/00000185/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!