437 Mansjön

Banvaktstugan Mansjön ligger på östra sidan av linjen Singsån–Ragunda i höjd med Singsåns utlopp ur Mannsjön omkring tre kilometer söder om sistnämnda stationssamhälle. Stugan som är av 1872 års modell höger har länge stått övergiven med öppen dörr och helt igenväxt trädgård. Ett hål i taket över förstugan och köket tillsammans med trasiga fönster gör också att förfallet nu accelererar. På gaveln mot järnvägen finns dock en läsbar namnskylt kvar. Genom trädsäkringsprojektet blev stugan befriad från de många träd som stod alldeles intill den och stugan är nu till skillnad från tidigare synlig på avstånd. Öster om stugan, fortfarande inne bland träden finns också ett uthus.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (41)

Lördag 18 augusti 2012

Stugan sedd från sydväst.  10 år
ID-nummer:  13498
Direktlänk: /bild/00013498/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från väster.  10 år
ID-nummer:  13499
Direktlänk: /bild/00013499/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugans nordvästra fasad.  10 år
ID-nummer:  13500
Direktlänk: /bild/00013500/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugans nordvästfasad med järnvägen söderut i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  13501
Direktlänk: /bild/00013501/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikten från stugan längs järnvägen norrut i backen ner mot Ragunda.  10 år
ID-nummer:  13502
Direktlänk: /bild/00013502/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av taket på norra sidan, här har nyare tvåkupigt tegel lagts in istället för det trekupiga som ligger på övriga delar av taket.  10 år
ID-nummer:  13503
Direktlänk: /bild/00013503/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av taket på norra sidan av änden mot spåret, här ligger det äldre teglet kvar.  10 år
ID-nummer:  13504
Direktlänk: /bild/00013504/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från norr.  10 år
ID-nummer:  13505
Direktlänk: /bild/00013505/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordöstra gaveln sedd från norr.  10 år
ID-nummer:  13506
Direktlänk: /bild/00013506/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordöstra gaveln sedd från öster.  10 år
ID-nummer:  13507
Direktlänk: /bild/00013507/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Köket sett genom fönstret på nordöstra gaveln.  10 år
ID-nummer:  13508
Direktlänk: /bild/00013508/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ingången från förstugan till köket och dörren mot rummet.  10 år
ID-nummer:  13509
Direktlänk: /bild/00013509/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett hål i yttertaket har arbetat sig genom innertaket över ingången till köket, tegelpannor och tegelstenar har redan trillat ner och fler kan vara på väg.  10 år
ID-nummer:  13510
Direktlänk: /bild/00013510/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset ligger nordost om stugan orienterat parallellt med spåret.  10 år
ID-nummer:  13511
Direktlänk: /bild/00013511/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset sett från öster med stugan i bakgrunden. Här längre från spåret står träden kvar även efter trädsäkringen, till det kommer ett till synes oändligt nässelhav att forcera för den som vill nå byggnaden.  10 år
ID-nummer:  13512
Direktlänk: /bild/00013512/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från öster i kvällssolen.  10 år
ID-nummer:  13513
Direktlänk: /bild/00013513/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från söder nära spåret.  10 år
ID-nummer:  13514
Direktlänk: /bild/00013514/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gaveln mot järnvägen, i bakgrunden till höger skymtar uthuset.  10 år
ID-nummer:  13515
Direktlänk: /bild/00013515/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd längs med järnvägen söderifrån, tack vare trädsäkringen är den nu synlig på långt håll.  10 år
ID-nummer:  13516
Direktlänk: /bild/00013516/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugans sydöstra sida med järnvägen i bakgrunden till vänster.  10 år
ID-nummer:  13517
Direktlänk: /bild/00013517/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Entrédörren sedd från sydväst.  10 år
ID-nummer:  13518
Direktlänk: /bild/00013518/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hålet i taket ligger lite längre upp, men även över förstugan är taket dåligt.  10 år
ID-nummer:  13519
Direktlänk: /bild/00013519/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I rummet finns en fin kakelugn, i bakgrunden syns köket.  10 år
ID-nummer:  13520
Direktlänk: /bild/00013520/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett par sängar står i rummet alldeles innanför det trasiga fönstret.  10 år
ID-nummer:  13521
Direktlänk: /bild/00013521/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fönstret till rummet närmast järnvägen sett från sydost.  10 år
ID-nummer:  13522
Direktlänk: /bild/00013522/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sydvästra gaveln mot spåret sedd från söder.  10 år
ID-nummer:  13523
Direktlänk: /bild/00013523/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På gaveln finns en trappa ner till källaren under stugan.  10 år
ID-nummer:  13524
Direktlänk: /bild/00013524/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Namnskylten på gaveln mot spåret.  10 år
ID-nummer:  13525
Direktlänk: /bild/00013525/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av sydvästra gaveln.  10 år
ID-nummer:  13526
Direktlänk: /bild/00013526/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av skorstenen, vy från söder.  10 år
ID-nummer:  13527
Direktlänk: /bild/00013527/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av köksfönstret på nordöstra gaveln.  10 år
ID-nummer:  13528
Direktlänk: /bild/00013528/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugans nordöstra gavel sedd från norr.  10 år
ID-nummer:  13529
Direktlänk: /bild/00013529/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugans sydvästra del sedd från norr.  10 år
ID-nummer:  13530
Direktlänk: /bild/00013530/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gaveln mot spåret sedd från nordväst.  10 år
ID-nummer:  13531
Direktlänk: /bild/00013531/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 8 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 26 augusti 2007

Stugan sedd från sydost.  14 år
ID-nummer:  01637
Direktlänk: /bild/00001637/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugans västra del närmast spåret.  14 år
ID-nummer:  01636
Direktlänk: /bild/00001636/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugans östra del längst bort från spåret.  14 år
ID-nummer:  01633
Direktlänk: /bild/00001633/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ingången till stugans källare på gaveln mot järnvägen.  14 år
ID-nummer:  01635
Direktlänk: /bild/00001635/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugans gavel mot spåret med en svårfotograferad namnskylt som dock klart och tydligt förkunnar stugans namn.  14 år
ID-nummer:  01632
Direktlänk: /bild/00001632/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra gaveln bort från spåren.  14 år
ID-nummer:  01638
Direktlänk: /bild/00001638/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset ytterligare en bit österut bort från banan var mindre igenväxt, om man inte räknar med brännässlorna.  14 år
ID-nummer:  01639
Direktlänk: /bild/00001639/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!