419-420 Gastvik

Banvaktstugan 419-420 Gastvik ligger på södra sidan av bangården i Gastsjön mellan teknikhuset och västra bangårdsänden. Det är en dubbelstuga av 1872 års modell som idag är ombyggd till en lägenhet, utvändigt har den dock behållit sina ursprungliga former. Eftersom terrängen sluttar ner mot bangården från bergen i söder ligger stugan några meter högre än bangården. Längre upp i sländen söder om stugan finns också ett uthus.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (5)

Söndag 23 augusti 2009

Banvaktstugan Gastvik sedd från väster.  13 år
ID-nummer:  10221
Direktlänk: /bild/00010221/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 20 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från öster.  13 år
ID-nummer:  10222
Direktlänk: /bild/00010222/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 20 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset uppe i sluttningen sydväst om stugan.  13 år
ID-nummer:  10223
Direktlänk: /bild/00010223/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 20 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 23 juli 2008

Stugans fasad mot spåren sedd från väster.  13 år
ID-nummer:  10224
Direktlänk: /bild/00010224/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 20 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset sydväst om stugan sett från nordost.  13 år
ID-nummer:  10225
Direktlänk: /bild/00010225/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 20 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!