416 Docktjärn

Banvaktstugan 416 Docktjärn är med sin plats på banans sydöstra sida alldeles intill stambanans högsta punkt också banans högst belägna banvaktstuga. Det är en stuga av 1872 års modell vänster som till det yttre inte har byggts om eller byggts till. Stugan står idag övergiven i en vildvuxen trädgård mellan järnvägen och landsvägen men tycks ändå inte vara i så dåligt skick. Söder om stugan finns ett uthus parallellt med spåret och öster om stugan finns en jordkällare, dessutom finns ytterligare några mindre byggnader på tomten.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (18)

Söndag 23 augusti 2009

Banvaktstugan i den vildvuxna trädgården sedd från sydost nära väg 323. 8 år
ID-nummer:  10288
Direktlänk: /bild/00010288/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvaktstugan sedd från sydost. 8 år
ID-nummer:  10289
Direktlänk: /bild/00010289/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jordkällaren omedelbart öster om stugan. 8 år
ID-nummer:  10290
Direktlänk: /bild/00010290/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugans gavel mot järnvägen, ingången till vänster. 8 år
ID-nummer:  10291
Direktlänk: /bild/00010291/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stuga 416 Docktjärn sedd från motsatt sida av järnvägen. 8 år
ID-nummer:  10292
Direktlänk: /bild/00010292/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 26 augusti 2007

Stugan sedd från uppfarten från väg 323, järnvägen passerar bakom stugan. 11 år
ID-nummer:  00660
Direktlänk: /bild/00000660/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan, gaveln bort från järnvägen. 11 år
ID-nummer:  00661
Direktlänk: /bild/00000661/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan, gaveln mot järnvägen. 11 år
ID-nummer:  00662
Direktlänk: /bild/00000662/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mycket växtlighet framför ingången. 11 år
ID-nummer:  00663
Direktlänk: /bild/00000663/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den östra gaveln bort från spåret med den karakteristiska trappan till vinden. 11 år
ID-nummer:  00664
Direktlänk: /bild/00000664/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jordkällaren. 11 år
ID-nummer:  00665
Direktlänk: /bild/00000665/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En brunn utanför husknuten. 11 år
ID-nummer:  00666
Direktlänk: /bild/00000666/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare en stuga längre bort från järnvägen. 11 år
ID-nummer:  00667
Direktlänk: /bild/00000667/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset söder om stugan, järnvägen går parallellt med byggnaden bakom träden till höger. 11 år
ID-nummer:  00668
Direktlänk: /bild/00000668/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset med järnvägen bakom träden. 11 år
ID-nummer:  00669
Direktlänk: /bild/00000669/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare en stuga. 11 år
ID-nummer:  00670
Direktlänk: /bild/00000670/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset parallellt med spåret sett från öster med den gamla tvättstugan till vänster. 8 år
ID-nummer:  10293
Direktlänk: /bild/00010293/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 24 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 18 juni 2007

Banvaktstugan sedd från väg 323. 11 år
ID-nummer:  00671
Direktlänk: /bild/00000671/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!