411F Håvdsjö

På bangårdens västra sida i Nyhem ungefär i höjd med dagens mellansignaler norrut ligger den gamla banförmansstugan 411F Håvdsjö. Namnet torde hänvisa till den by till vilken marken som stugan och hela stationssamhället byggdes på hörde, ett bynamn som än idag finns kvar i fastighetsbeteckningarna. Stugan är i grunden av 1872 års modell höger och har senare byggts på till två våningar. Då stugan ursprungligen låg norr om den ursprungliga betydligt kortare bangården och det vid bangårdsutvidgningarna har tillkommit två spår mellan stugan och det enda spår den låg vid ligger det nära till hands att tro att stugan har flyttats något västerut. Uthuset som idag ligger norr om stugan i vinkel mot spåren tycks tidigare ha legat parallellt med spåret och kan därmed också ha flyttats från sin ursprungliga plats. I övrigt har stugan behållit sina yttre former, den fungerar idag som privat villa.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (5)

Onsdag 23 juli 2008

Stugan sedd från öster med gaveln mot bangården.  13 år
ID-nummer:  10372
Direktlänk: /bild/00010372/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från sydost.  13 år
ID-nummer:  10373
Direktlänk: /bild/00010373/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från sydväst.  13 år
ID-nummer:  10374
Direktlänk: /bild/00010374/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset ligger norr om stugan i vinkel mot spåren.  13 år
ID-nummer:  10375
Direktlänk: /bild/00010375/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 26 augusti 2007

Den gamla banförmansstugan 411F Håvdsjö sedd från nordväst med bangården bland träden i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  10371
Direktlänk: /bild/00010371/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!