408-409 Idsjön

Den gamla dubbelstugan 408-409 Idsjön ligger vid den långa kurva som finns drygt en kilometer söder om driftplatsgränsen i Nyhem och bör vara uppkallad efter den lite större sjö vars norra strand finns omkring 500 meter söderut. Stugan är som övriga dubbelstugor i trakten av 1872 års modell och den har ännu många av modellens karakteristiska drag kvar. Orienteringen är dock inte den vanliga då den ligger med gaveln mot spåret. Dessutom finns inte de förstugor på ena långsidan som normalt hyser entrédörrarna till de båda delstugorna, detta kan naturligtvis vara en sentida modifiering av byggnaden. Idag är den nämligen invändigt ombyggd till en lägenhet och fungerar som privat villa med entrédörr mitt på ena långsidan. På tomten öster om stugan finns ett långt uthus, närmare spåret nordost om stugan också en sevärd stor dubbel jordkällare.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (7)

Onsdag 23 juli 2008

Stugan sedd från söder, i bakgrunden till höger skymtar den stora jordkällaren. 9 år
ID-nummer:  10408
Direktlänk: /bild/00010408/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 1 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från sydost med gaveln bort från järnvägen. 9 år
ID-nummer:  10407
Direktlänk: /bild/00010407/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 1 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från väster med den gavel som vetter mot järnvägen. 9 år
ID-nummer:  10409
Direktlänk: /bild/00010409/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 1 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från norr från plats nära järnvägen. 9 år
ID-nummer:  10410
Direktlänk: /bild/00010410/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 1 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den stora dubbla jordkällaren nordost om stugan sedd från järnvägen i väster, i bakgrunden skymtar uthuset. 9 år
ID-nummer:  10411
Direktlänk: /bild/00010411/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 1 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det långa uthuset öster om stugan ligger parallellt med järnvägen på andra sidan jordkällaren sedd från spåret. 9 år
ID-nummer:  10412
Direktlänk: /bild/00010412/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 1 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 26 augusti 2007

Banvaktstugan 408-409 Idsjön sedd från öster med uthuset till höger och järnvägen i skärning bakom stugan. 9 år
ID-nummer:  10406
Direktlänk: /bild/00010406/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 1 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!