Skellefteälven, nya linjen

Mellan mötesstationerna Karsbäcken och Lidlund på sträckan Bastuträsk-Jörn passerar Stambanan genom övre Norrland över Skellefteälven. Dagens bro som togs i bruk 1993 är en sjuspanns samverkansbro av stål och betong som går rakt över Rengårdsdammen, vattenkraftverket ser man från järnvägen österut. Vid brons öppnande förkortades linjen med cirka två kilometer, även norr om bron upp till Lidlund är banan rätad. Passagen över Skellefteälven och möjligen bron över Petikån omkring en kilometer norrut är den enda platsen på sträckan Hällnäs-Storsund där banan går strax under 200 meter över havet.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (24)

Söndag 11 november 2012

Regnet smattrar mot isen på Rengårdsdammen när tåg 7439 från Luleå mot Umeå något försenat passerar över Skellefteälven vid Kusfors i det mycket svaga eftermiddagsljuset en kvart efter två på eftermiddagen.  11 år
ID-nummer:  14070
Direktlänk: /bild/00014070/
Fotodatum: den 11 november 2012
Publicerad: den 11 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 11 juli 2009

Nattåg 91 passerar över Rengårdsdammen i Skellefteälven vid Kusfors.  13 år
ID-nummer:  07731
Direktlänk: /bild/00007731/
Fotodatum: den 11 juli 2009
Publicerad: den 4 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från södra sidan av kraftverksmagasinet.  2 år
ID-nummer:  34317
Direktlänk: /bild/00034317/
Fotodatum: den 11 juli 2009
Publicerad: den 11 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 14 juni 2008

Bron över Skellefteälven sedd från norra brofästet.  15 år
ID-nummer:  04630
Direktlänk: /bild/00004630/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 15 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från norra brofästet.  15 år
ID-nummer:  04631
Direktlänk: /bild/00004631/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 15 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från klipphällarna på norra stranden väster om järnvägen.  15 år
ID-nummer:  04632
Direktlänk: /bild/00004632/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 15 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brons nordligaste spann sett från väster.  15 år
ID-nummer:  04633
Direktlänk: /bild/00004633/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 15 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett godståg passerar norrut över Rengårdsdammen i Skellefteälven.  15 år
ID-nummer:  04634
Direktlänk: /bild/00004634/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 15 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax norr om norra brofästet passerar landsvägen från Kusfors österut mot Petiknäs under den höga banvallen.  15 år
ID-nummer:  04628
Direktlänk: /bild/00004628/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 15 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landsvägens vägport under järnvägen på norra stranden sedd västerut.  15 år
ID-nummer:  04635
Direktlänk: /bild/00004635/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 15 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra brofästet sett från öster.  15 år
ID-nummer:  04636
Direktlänk: /bild/00004636/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 15 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från nordost från järnvägsbankens sluttning.  15 år
ID-nummer:  04637
Direktlänk: /bild/00004637/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 15 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brons östra sida sedd från norra bofästet.  15 år
ID-nummer:  04638
Direktlänk: /bild/00004638/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 15 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av brons norra brofäste.  15 år
ID-nummer:  04639
Direktlänk: /bild/00004639/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 15 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut längs brons östra sida från det norra brofästet.  15 år
ID-nummer:  04640
Direktlänk: /bild/00004640/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 15 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd norrut från norra brofästet.  15 år
ID-nummer:  04641
Direktlänk: /bild/00004641/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 15 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sjuspannsbron över Rengårdsdammen i Skellefteälven utgör ett spännande inslag i landskapet med den blågröna bärande balken och den svaga bågformen i vertikalled med lägsta höjd över vattenytan mitt på bron.  15 år
ID-nummer:  04642
Direktlänk: /bild/00004642/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 15 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Skellefteälven sedd från södra brofästet.  15 år
ID-nummer:  04643
Direktlänk: /bild/00004643/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 15 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från bron har resenären utsikt över den breda Rengårdsdammen och Kusfors gamla stationssamhälle på den norra stranden väster om järnvägen.  15 år
ID-nummer:  04644
Direktlänk: /bild/00004644/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 15 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kusfors f.d. station med stationshus, banvaktstuga och godsmagasin sedd från södra brofästet för den nya bron över Skellefteälven.  15 år
ID-nummer:  04645
Direktlänk: /bild/00004645/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 15 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av dilatationsskarven i rälsen vid södra brofästet.  15 år
ID-nummer:  04646
Direktlänk: /bild/00004646/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 15 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av rälsen vid södra brofästet med Rengårds kraftstation i bakgrunden.  15 år
ID-nummer:  04647
Direktlänk: /bild/00004647/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 15 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Rengårdsdammen sedd från södra stranden.  15 år
ID-nummer:  04648
Direktlänk: /bild/00004648/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 15 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Bron över älven sedd från nordväst.  15 år
ID-nummer:  01870
Direktlänk: /bild/00001870/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!