Lidlund (Ldl)

Lidlund är den norra driftplatsen av två längs Stambanan genom övre Norrland mellan Bastuträsk och Jörn. Den är belägen cirka sju kilometer söder om Jörn på 225 meters höjd över havet i närheten av Skidträskåns sammanflöde med Petikån. Lidlund är ursprungligen en av de militärmötesplatser som förbereddes längs banan. Platsens status har varierat under åren, men sedan fjärrblockering infördes 1972 har Lidlund varit station. Här finns två tågspår med huvudtågspåret 2 på östra sidan. Stationen har ett ställverk 59 utrustat för samtidig infart (ESIL).

På höjden vid landsvägen cirka en kilometer öster om stationen ligger den lilla byn Lidlund som består av några få gårdar. Vid stationen finns ingen bebyggelse utöver banverkets teknikhus. Bangården är omgiven av skog utöver den tillfartsväg som ansluter västerifrån vid norra bangårdsänden och följer parallellt med bangården ner till teknikhuset.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (29)

Lördag 14 juni 2008

Infartssignalen norrifrån till Lidlund.  15 år
ID-nummer:  04570
Direktlänk: /bild/00004570/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 3 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalen vid norra stationsgränsen.  15 år
ID-nummer:  04571
Direktlänk: /bild/00004571/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 3 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut från Lidlund.  15 år
ID-nummer:  04572
Direktlänk: /bild/00004572/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 3 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden med stopplyktorna för samtidig infart.  15 år
ID-nummer:  04573
Direktlänk: /bild/00004573/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 3 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren i Lidlund ligger på bangårdens västra sida.  15 år
ID-nummer:  04574
Direktlänk: /bild/00004574/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 3 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanblocksignalen Ldl 2/6 i norra delen av huvudtågspåret.  15 år
ID-nummer:  04575
Direktlänk: /bild/00004575/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 3 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden i Lidlund, till höger syns den gamla utfarten före linjeomläggningen förbi Skidträskån.  15 år
ID-nummer:  04576
Direktlänk: /bild/00004576/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 3 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från dess norra del.  15 år
ID-nummer:  04577
Direktlänk: /bild/00004577/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 3 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens norra del sedd norrut.  15 år
ID-nummer:  04578
Direktlänk: /bild/00004578/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 3 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna i bangårdens norra del i närheten av fjärrkuren.  15 år
ID-nummer:  04579
Direktlänk: /bild/00004579/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 3 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen Ldl 1/6 på sidotågspåret. Här syns också gränsen mellan nya och gamla kontaktledningsstolpar strax söder om platsen där banan tidigare vek av österut.  15 år
ID-nummer:  04580
Direktlänk: /bild/00004580/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 3 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från plats i höjd med fjärrkuren.  15 år
ID-nummer:  04581
Direktlänk: /bild/00004581/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 3 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren i rött tegel med en lite ovanlig namnskylt.  15 år
ID-nummer:  04582
Direktlänk: /bild/00004582/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 3 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från fjärrkuren. Till höger genom kontaktledningsstolpen skymtar kilometertavla 993. Här finns en längdmätningsförkortning efter rätningarna av linjen Karsbäcken - Lidlund, framförallt vid Kusfors. Kilometer 990,962 blir här samma som kilometer 993 och kilometer 991 och 992 utgår helt.  15 år
ID-nummer:  04583
Direktlänk: /bild/00004583/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 3 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från fjärrkuren.  15 år
ID-nummer:  04584
Direktlänk: /bild/00004584/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 3 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden i Lidlund sedd norrut.  15 år
ID-nummer:  04585
Direktlänk: /bild/00004585/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 3 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten söderut från Lidlund. Här inleds genast den nya bansträckningen ner mot Skellefteälven, den gamla sträckningen skymtas rakt fram till höger om utfartsblocksignalen.  15 år
ID-nummer:  04586
Direktlänk: /bild/00004586/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 3 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Utfarten söderut mot karsbäcken och Bastuträsk. Direkt tar den nyare bansträckningen vid, den gamla linjen mer rakt fram på höger sida för att sedan vika av åt vänster. Kontaktledningsstolpen till vänster torde också vara den första äldre stolpen norr om Skellefteälven.  15 år
ID-nummer:  01305
Direktlänk: /bild/00001305/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra utfarten återfinns mitt i skogen en knapp kilometer från Lidlunds by som ligger längs vägen mellan Petiknäs och Jörn.  15 år
ID-nummer:  01306
Direktlänk: /bild/00001306/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden i Lidlund.  15 år
ID-nummer:  01307
Direktlänk: /bild/00001307/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spaning norrut, teknikhuset ligger vid mellansignalerna i norra änden, bron över Skidträskån finn i andra änden av raksträckan.  15 år
ID-nummer:  01308
Direktlänk: /bild/00001308/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna i norra bangårdsänden sedda från teknikhuset. Den gamla linjesträckningen över Skidträskån vek av österut i norra delen av dagens bangård, vilket här ses som en glänta i skogen till höger. Samtidigt upphör de äldre kontaktledningsstolparna.  15 år
ID-nummer:  01309
Direktlänk: /bild/00001309/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhus av standardmodell i rött tegel.  15 år
ID-nummer:  01310
Direktlänk: /bild/00001310/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Namnskylt finns, dock av en lite ovanligare modell.  15 år
ID-nummer:  01311
Direktlänk: /bild/00001311/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signalen Ldl 1/6 på mötesspåret.  15 år
ID-nummer:  01312
Direktlänk: /bild/00001312/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signalen Ldl 2/6 på huvudspåret.  15 år
ID-nummer:  01313
Direktlänk: /bild/00001313/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden, vy norrut.  15 år
ID-nummer:  01314
Direktlänk: /bild/00001314/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lidlunds station sedd norrifrån.  15 år
ID-nummer:  01315
Direktlänk: /bild/00001315/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut mot Jörn, bakom kurvan passeras Skidträskån.  15 år
ID-nummer:  01316
Direktlänk: /bild/00001316/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)