Lidlund–Jörn

Linjen Lidlund–Jörn är 7 kilometer lång och består av en blocksträcka. På den stiger banan ytterligare lika mycket som från Skellefteälven till Lidlund, ytterligare omkring 30 meter. Direkt norra bangårdsänden i Lidlund börjar linjeomläggningen vid Skidträskån där den gamla banan låg i ostligare läge. Den nya banan består i stället av två långa kurvor med radie 2000 meter på de 700 första meterna av linjen, Skidträskån korsas i den södra av dessa kurvor. Väl tillbaka på den gamla linjesträckningen vrider banan upp mot nordost i ett skogs- och myrlandskap fortsatt utan omedelbar närhet till allmän väg. En skogsbilväg finns dock snart på banans västra sida som följer banan fram till lansvägen söder om Jörn.

Två vänsterkurvor vrider banan mot en längre raklinje i nordnordvästlig riktning där skogsbilvägen alltjämt följer banans västra sida. Den korsar banan i en obevakad plankorsning strax norr om raklinjens mitt varefter landsvägen ansluter på östra sidan. Korsningen ligger på ett backkrön som följs av ett kortare kraftigare medlut. Detta och ett något längre söderut är de enda medluten på nordgång på den här linjen, medan lutningarna på linjen i övrigt är ganska måttliga. I raklinjens norra ände återfinns järnvägskilometer 1000 där banan fortsatt följer landsvägen fram mot Jörn. Det återstår här också bara en svag högerkurva och en kortare raklinje innan vi når infarten till denna lite större driftplats.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (37)

Lördag 11 juli 2009

Vy söderut mot Lidlund i den norra av de två långa men svaga kurvor som utgör den nya sträckningen av linjens södra del.  9 år
ID-nummer:  18056
Direktlänk: /bild/00018056/
Fotodatum: den 11 juli 2009
Publicerad: den 18 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut i samma kurva.  9 år
ID-nummer:  18057
Direktlänk: /bild/00018057/
Fotodatum: den 11 juli 2009
Publicerad: den 18 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av nysträckningen kommer banan upp ur skärningen, den gamla banan gick intill de högre träden i bakgrunden till höger.  9 år
ID-nummer:  18058
Direktlänk: /bild/00018058/
Fotodatum: den 11 juli 2009
Publicerad: den 18 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen till Lidlund i den norra av de två kurvorna.  9 år
ID-nummer:  18059
Direktlänk: /bild/00018059/
Fotodatum: den 11 juli 2009
Publicerad: den 18 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När kurvan är slut kommer banan in i den gamla sträckningen och gamla kontaktledningsstolpar tar över ledningsupphängningen.  9 år
ID-nummer:  18060
Direktlänk: /bild/00018060/
Fotodatum: den 11 juli 2009
Publicerad: den 18 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen dyker upp på banans östra sida där en trumma grävts bort.  9 år
ID-nummer:  18063
Direktlänk: /bild/00018063/
Fotodatum: den 11 juli 2009
Publicerad: den 18 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen ansluter på höger sida.  9 år
ID-nummer:  18064
Direktlänk: /bild/00018064/
Fotodatum: den 11 juli 2009
Publicerad: den 18 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut där den gamla banvallen viker av österut i bildens västra del.  9 år
ID-nummer:  18062
Direktlänk: /bild/00018062/
Fotodatum: den 11 juli 2009
Publicerad: den 18 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillåtna hastigheten sänks från 160 till 120 km/h på den ursprungliga linjesträckningen.  9 år
ID-nummer:  18061
Direktlänk: /bild/00018061/
Fotodatum: den 11 juli 2009
Publicerad: den 18 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På väg söderut höjs den största tillåtna hastigheten till 160 km/h på nysträckningarna till Lidlund och vidare söderut ner till Skellefteälven.  9 år
ID-nummer:  18065
Direktlänk: /bild/00018065/
Fotodatum: den 11 juli 2009
Publicerad: den 18 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikkuren vid detektorn för varmgång och tjuvbroms drygt en kilometer norr om linjeomläggningen.  9 år
ID-nummer:  18066
Direktlänk: /bild/00018066/
Fotodatum: den 11 juli 2009
Publicerad: den 18 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detektorn för hjulskada sedd från teknikhuset med raklinjen söderut i bakgrunden.  9 år
ID-nummer:  18067
Direktlänk: /bild/00018067/
Fotodatum: den 11 juli 2009
Publicerad: den 18 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Varmgångs- och tjuvbromsdetektorn, vy norrut.  9 år
ID-nummer:  18068
Direktlänk: /bild/00018068/
Fotodatum: den 11 juli 2009
Publicerad: den 18 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter ett par vänsterkurvor följer en längre raklinje norrut, skogsbilvägen från detektoranläggningen följer banans västra sida.  9 år
ID-nummer:  18069
Direktlänk: /bild/00018069/
Fotodatum: den 11 juli 2009
Publicerad: den 18 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen mitt på raklinjen sedd från öster.  9 år
ID-nummer:  18070
Direktlänk: /bild/00018070/
Fotodatum: den 11 juli 2009
Publicerad: den 18 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd söderut från den obevakade plankorsningen.  9 år
ID-nummer:  18071
Direktlänk: /bild/00018071/
Fotodatum: den 11 juli 2009
Publicerad: den 18 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen, som enligt lutningstavlan ligger vid ett krön.  9 år
ID-nummer:  18072
Direktlänk: /bild/00018072/
Fotodatum: den 11 juli 2009
Publicerad: den 18 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om plankorsningen ansluter landsvägen mellan Petiknäs och Jörn på banans östra sida, här skymtar också kilometertavla 1000.  9 år
ID-nummer:  18073
Direktlänk: /bild/00018073/
Fotodatum: den 11 juli 2009
Publicerad: den 18 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan norr om kilometer 1000 sedd från norr.  9 år
ID-nummer:  18074
Direktlänk: /bild/00018074/
Fotodatum: den 11 juli 2009
Publicerad: den 18 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sista biten fram till infartssignalen följer en ägoväg järnvägens västra sida.  9 år
ID-nummer:  18075
Direktlänk: /bild/00018075/
Fotodatum: den 11 juli 2009
Publicerad: den 18 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 14 juni 2008

Passagen över Lidlundsbäcken omedelbart norr om norra stationsgränsen i Lidlund sedd norrut.  15 år
ID-nummer:  04569
Direktlänk: /bild/00004569/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lidlundsbäcken försvinner in under banvallen.  15 år
ID-nummer:  04568
Direktlänk: /bild/00004568/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya linjens höga banvall vid passagen av Lidlundsbäcken.  15 år
ID-nummer:  04567
Direktlänk: /bild/00004567/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron över Skidträskån är en samverkansbro med stålbalk och betongöverbyggnad.  15 år
ID-nummer:  04562
Direktlänk: /bild/00004562/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron är belägen vid kilometer 994, Lidlunds station ligger inom synhåll söderut.  15 år
ID-nummer:  04563
Direktlänk: /bild/00004563/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brons underbyggnad, vy mot norra brofästet.  15 år
ID-nummer:  04564
Direktlänk: /bild/00004564/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd norrut från västra sidan.  15 år
ID-nummer:  04565
Direktlänk: /bild/00004565/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett södergående godståg dyker upp i den norra av de två långa men mycket svaga kurvor som den nya linjesträckningen vid Skidträskån består av.  9 år
ID-nummer:  18053
Direktlänk: /bild/00018053/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 18 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid kilometer 1000 går järnvägen parallellt med landsvägen söderut från Jörn mot Petiknäs.  9 år
ID-nummer:  04548
Direktlänk: /bild/00004548/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 18 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kilometer 1000 söder om Jörn.  9 år
ID-nummer:  04549
Direktlänk: /bild/00004549/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 18 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–37
Andra bilder från platsen (7)