Karsbäcken–Lidlund I

Linjen Karsbäcken–Lidlund är den mellersta linjesträckan av tre mellan Jörn och Bastuträsk och också den mest händelserika för tågresenären. Här korsas såväl Skellefteälven som Petikån, båda på stora broar. Förut passerades också stationen Kusfors på sträckan. Detta var ursprungligen ett mycket kurvigt parti av banan, men sedan den nya sträckningen över Skellefteälven togs i bruk 1993 är det en modern järnväg med små måttliga lutningar och stora kurvradier, vilket gör att största tillåtna hastighet på banavsnittet är 160 km/h.

Linjen börjar i norra änden av stambanans längsta raksträcka som också Karsbäckens driftplats ligger på. Efter ungefär en kilometer inleds en högerkurva med radie omkring 1000 meter där spåret lämnar den gamla bansträckningen och går in i en skärning ner mot Skellefteälven. Mot slutet av skärningen korsas den gamla linjesträckningen som först låg på östra sidan av nuvarande spår men härefter fortsatte västerut mot den gamla broplatsen. Här i området syns också resterna av den tidigare linbanan Kristineberg–Boliden. Efter en något brantare inledning stabiliserar sig medlutet på den nya banansträckningen på 10 promille, efter kurvans slut höjs också tillåten hastighet till 160 km/h.

När terrängen sänker sig ner mot älven går den nya banan ut på en 700 meter lång bank som ger god utsikt över den omgivande skogen fram mot den långa bron över Skellefteälven, här uppdämd av kraftverket i Rengård. Före älven hinner banan också korsa väg 370 på bro i södra delen av banken. Hela älvpassagen sker på en drygt två kilometer lång raklinje som också innefattar motsvarande bank norr om bron där den gamla bansträckningen åter korsas strax norr om bron över landsvägen. Mellanblocksignalen finner vi strax söder om den bergskärning som finns i norra änden av raklinjen mitt mellan Skellefteälven och Petikån. Medlutet har då bytts till ett lika stort motlut ute på bron fram mot bergskärningen.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (15)

Lördag 14 juni 2008

Järnvägsbanken norrut mot Skellefteälven sedd från den brantare slänten strax norr om platsen där gamla linjen vek av västerut.  13 år
ID-nummer:  04700
Direktlänk: /bild/00004700/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 19 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även från den nya linjen syns spåren efter linbanan Kristineberg-Boliden, här syns ett lintorn på östra sidan järnvägen.  13 år
ID-nummer:  04699
Direktlänk: /bild/00004699/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 19 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Passagen över Skellefteälven med den långa banken på södra sidan sedd från söder.  13 år
ID-nummer:  04698
Direktlänk: /bild/00004698/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 19 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över väg 370 sedd från väster.  13 år
ID-nummer:  04697
Direktlänk: /bild/00004697/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 19 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt norrut mot bron över Rengårdsdammen.  13 år
ID-nummer:  04696
Direktlänk: /bild/00004696/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 19 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Vy söderut i första kurvan norr om Karsbäcken, vid och bakom slyet breder en lång raksträcka ut sig och infartssignalen till Karsbäcken ligger på nästa backkrön. Här finns skiftet mellan gamla och nya kontaktledningsstolpar där den nya linjen över Skellefteälven börjar.  13 år
ID-nummer:  04705
Direktlänk: /bild/00004705/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 19 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan sedd norrut där banan går in i en skärning ner mot älven. Detta är nybyggets skarpaste kurva, radien är "bara" 1000 meter.  13 år
ID-nummer:  04704
Direktlänk: /bild/00004704/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 19 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I kurvan finner vi också försignalen till Karsbäcken norrifrån.  13 år
ID-nummer:  04703
Direktlänk: /bild/00004703/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 19 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma kurvan sedd från norr uppe i skärningen, den södra änden av den nya linjesträckningen.  13 år
ID-nummer:  04702
Direktlänk: /bild/00004702/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 19 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den sydligaste delen av den nya linjesträckningen går järnvägen i kraftig skärning, den gamla linjen gick här på östra sidan bakom den låga skogen till höger och korsade över den nya sträckningen längre bort i bild.  13 år
ID-nummer:  04701
Direktlänk: /bild/00004701/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 19 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den 700 meter långa höga banken genom skogen söder om bron över älven mot väg 370.  13 år
ID-nummer:  01869
Direktlänk: /bild/00001869/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den höga banvallen över Skellefteälvens dalgång ger bra utsikt över skogen och älven.  13 år
ID-nummer:  01865
Direktlänk: /bild/00001865/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Passagen över Skellefteälven. Närmast bron över väg 370, sedan bron över älven och därefter vägporten för vägen på norra älvsidan. Längst bort ser vi en bro över banan för en mindre skogsbilväg.  13 år
ID-nummer:  01866
Direktlänk: /bild/00001866/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över väg 370 sedd österut.  13 år
ID-nummer:  01867
Direktlänk: /bild/00001867/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Skellefteälven sedd från söder.  13 år
ID-nummer:  01868
Direktlänk: /bild/00001868/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!