Gamla linjen vid Skidträskån

Omedelbart norr om bangården i Lidlund vek stambanan ursprungligen genom en kurva med radie på 600 meter av något österut för att efter en drygt 400 meter lång raklinje i nordostlig riktning vrida över till nordvästlig riktning och korsa Skidträskån på en 20 meter lång stålbro, kurvan före bron hade radie 400 meter. En 650 meter lång raklinje började vid bron och följdes av en kurva som vred tillbaka banan till samma nordliga riktning som i Lidlund. Skidträskån avvattnar området kring Jörn och är ett biflöde till Petikån som i sin tur är biflöde till Skellefteälven. Ån är ett av de största vattendragen längs stambanan som rinner åt fel håll, d.v.s. rinner inåt land.

Vid en linjeomläggning 1995-1996 lades banan om i ett västligare läge på en sträcka av omkring 1,5 kilometer vid passagen av Skidträskån. Banan drogs i princip rakt norrut från bangården i Lidlund och därefter genom två långa svaga kurvor fram till första kurvan norr om bron på den gamla linjen. Den gamla linjens banvall finns kvar på hela sträckan och syns ansluta till nuvarande i dess båda ändar. Av den gamla bron över Skidträskån finns de bärande stålbalkarna kvar, men då över­byggnaden med sliprar, räls och räcken saknas är den svår att använda.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (10)

Lördag 14 juni 2008

Den gamla utfartskurvan från Lidlund norrut. 11 år
ID-nummer:  04552
Direktlänk: /bild/00004552/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma kurva som ovan men sedd i sydvästlig riktning mot bangården i Lidlund. 11 år
ID-nummer:  04553
Direktlänk: /bild/00004553/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter den första raksträckan norr om Lidlund på den gamla linjesträckningen inleds en vänsterkurva fram till bron över Skidträskån. 11 år
ID-nummer:  04554
Direktlänk: /bild/00004554/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raksträckan på den gamla linjen söderut mot Lidlunds station. 11 år
ID-nummer:  04555
Direktlänk: /bild/00004555/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lidlundsbäcken passerades på den gamla sträckningen på en hög banvall i södra delen av kurvan vid Skidträskån. Vy söderut. 11 år
ID-nummer:  04556
Direktlänk: /bild/00004556/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla linjens kurva fram mot Skidträskån. 11 år
ID-nummer:  04557
Direktlänk: /bild/00004557/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bron över Skidträskån, norr om ån är den gamla banvallen rak fram till dagens järnväg. 11 år
ID-nummer:  04558
Direktlänk: /bild/00004558/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bron ligger kvar i form av ett stålskelett utan slipers. 11 år
ID-nummer:  04559
Direktlänk: /bild/00004559/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla bron över skidträskån sedd från väster. 11 år
ID-nummer:  04560
Direktlänk: /bild/00004560/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra brofästet för den gamla bron. 11 år
ID-nummer:  04561
Direktlänk: /bild/00004561/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!