Laduberg (Lrg)

Driftplatsen Laduberg längs Stambanan genom övre Norrland mellan Boden och Älvsbyn ersatte stationen Bergträsk vid linjeomläggningarna i början av 1980-talet. Laduberg togs i drift i mitten av augusti 1982 och är belägen i den lilla byn Bergås mitt mellan de lika små byarna Bergträsk och Laduberg, den senare ligger huvudsakligen på berget ovanför Ladubergstunneln söder om stationen. Teknikhuset finns på östra sidan av spåren mitt på bangården. Strax norr dom denna passerar bangårdens båda tågspår över Gäddträskälven, biflöde till Alterälven. Öster om bron finns den gamla järnvägsbrons brofästen kvar, här ansluter också nuvarande järnväg den gamla linjesträckningen som kommer söderifrån runt berget. Södra driftplatsgränsen ligger i Ladubergstunnelns norra mynning i nordostlig riktning och spåren vrider sedan mot nordlig riktning vid utfarten norrut.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (26)

Lördag 7 juni 2008

Norra infarten till Laduberg, här finns en gångfålla till gårdarna i byn Bergträsk på västra sidan av järnvägen, motorfordon måste istället använda vägen som fölljer gamla linjen norrifrån för att komma till andra sidan.  13 år
ID-nummer:  03860
Direktlänk: /bild/00003860/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 12 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalen norrut från Laduberg.  13 år
ID-nummer:  03861
Direktlänk: /bild/00003861/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 12 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till Laduberg sedd från gångfållan.  13 år
ID-nummer:  03862
Direktlänk: /bild/00003862/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 12 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln i bangårdens norra ände. Här pågick sliperbyte med hastighetsnedsättning som följd.  13 år
ID-nummer:  03863
Direktlänk: /bild/00003863/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 12 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De norra mellansignalerna i Laduberg.  13 år
ID-nummer:  03864
Direktlänk: /bild/00003864/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 12 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från dess nordligaste del. Vid bron längre bort i bild viker dagens bana av från landsvägen öster om banan, till skillnad från den gamla linjen som fortsatte att följa vägen.  13 år
ID-nummer:  03865
Direktlänk: /bild/00003865/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 12 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid södra bangårdsänden i Laduberg.  13 år
ID-nummer:  03869
Direktlänk: /bild/00003869/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 12 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De södra mellansignalerna med åkermarken väster om banan i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  03870
Direktlänk: /bild/00003870/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 12 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra halvan av den svängda bangården i Laduberg.  13 år
ID-nummer:  03876
Direktlänk: /bild/00003876/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 12 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från söder med åkermarken väster om järnvägen i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  03871
Direktlänk: /bild/00003871/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 12 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten söderut är norra infarten i Ladubergstunneln, stationsgränsen ligger vid norra tunnelmynningen. Bangårdens södra växeln skymtar till höger.  13 år
ID-nummer:  03872
Direktlänk: /bild/00003872/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 12 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd söderifrån.  13 år
ID-nummer:  03873
Direktlänk: /bild/00003873/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 12 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Laduberg sedd från söder, fjärrkuren står vid masten mitt i kurvan.  13 år
ID-nummer:  03874
Direktlänk: /bild/00003874/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 12 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 4 juni 2008

Den nya dubbelspåriga bron över Gäddträskälven med ett gammalt brofäste till den gamla järnvägsbron i förgrunde, allt sett från landsvägsbron öster om järnvägen.  13 år
ID-nummer:  03866
Direktlänk: /bild/00003866/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 12 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från fjärrkuren, bron över Gäddträskälven syns en bit bort i bild.  13 år
ID-nummer:  03867
Direktlänk: /bild/00003867/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 12 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren i Laduberg.  13 år
ID-nummer:  03868
Direktlänk: /bild/00003868/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 12 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Utfarten söderut mot Älvsbyn med bangårdens södra växel till höger. Banan försvinner omedelbart in i Ladubergstunneln.  14 år
ID-nummer:  01282
Direktlänk: /bild/00001282/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från den södra änden.  14 år
ID-nummer:  01283
Direktlänk: /bild/00001283/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen vid huvudtågspårets södra ände.  14 år
ID-nummer:  01284
Direktlänk: /bild/00001284/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen vid sidotågspårets södra ände.  14 år
ID-nummer:  01285
Direktlänk: /bild/00001285/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banverkets teknikhus på östra sidan av spåren mitt på bangården.  14 år
ID-nummer:  01286
Direktlänk: /bild/00001286/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot södera bangårdsänden och Ladubergstunneln.  14 år
ID-nummer:  01287
Direktlänk: /bild/00001287/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från bangårdens mitt.  14 år
ID-nummer:  01288
Direktlänk: /bild/00001288/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från bangårdens mitt med bron över Gäddträskälven närmast.  14 år
ID-nummer:  01289
Direktlänk: /bild/00001289/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden, vy söderut.  14 år
ID-nummer:  01290
Direktlänk: /bild/00001290/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut mot Brännberg och Boden med Bergträskberget i bakgrunden.  14 år
ID-nummer:  01291
Direktlänk: /bild/00001291/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (9)