Laduberg–Brännberg

Linjen Laduberg - Brännberg är 7,9 kilometer lång och består av en enda blocksträcka. I norra delen av bangården i Laduberg inleds en 1,7 kilometer lång raklinje som slutar först vid norra tunnelmynningen i Bergträsktunneln. Söder om tunneln passerar banan genom det öppna landskapet i byarna Bergås och Bergträsk med sjön Bergträsket på västra sidan.

Vid Bergträsktunnelns norra mynning inleds en drygt en kilometer lång kurva med radie 1400 meter som vrider banan mot nordost och ansluter till den gamla linjen runt berget som kommer från sydväst. Efter en kortare sträcka i den gamla sträckningen fljer en svag kort s-kurva som parallellförflyttar dagens järnväg mot nordväst från den gamla banvallen. På den följande raklinjen passerar banan i en skärning genom det krön som på den gamla banvallen var högsta punkten mellan Älvsbyn och Boden, 112 meter över havet.

Härnäst följer Alteråns dalgång. Efter en svag vänsterkurva går banan ut på en högre bank över dalen i medlut 10 promille. Efter åpassagen följer en kort svag högerkurva i motlutet i norra sluttningen. Den följs omedelbart av en drygt kilometerlång vänsterkurva med radie 1360 meter. Några hundra meter in i kurvan blir det åter medlut och avslutningen av kurvan går genom en djup skärning. I skärningen finns också infartssignalen till Brännberg.

Vid de stora upprustningsarbeten som pågick längs stambanan mellan Brännberg och Älvsbyn 1979-1985 lades i princip hela banan om i ny sträckning. Den nya linjen följer dock oftast relativt nära den gamla, men med betydligt bättre geometri i såväl horisontal- som vertikalled. Norr om gorsningen mellan nuvarande bana och den gamla banvallen omkring en kilometer norr om Bergträsktunneln går den gamla banvallen, ännu väl synlig i naturen, på nuvarande järnvägs östra sida mellan denna och landsvägen.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (19)

Lördag 20 september 2008

Vy mot Bergträskberget från kilometer 1107 med landskapet i höstskrud.  13 år
ID-nummer:  03857
Direktlänk: /bild/00003857/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 11 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen in mot Bergträsktunneln genom Bergträskberget sedd från byn Bergträsk med sjön Bergträsket till vänster.  13 år
ID-nummer:  03853
Direktlänk: /bild/00003853/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 11 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot Bergträsktunnelns norra mynning med landsvägsbron norr om tunneln i förgrunden.  13 år
ID-nummer:  03849
Direktlänk: /bild/00003849/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 11 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan omedelbart norr om Bergträsktunneln sedd norrut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  03848
Direktlänk: /bild/00003848/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 11 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 7 juni 2008

Vy norrut från kilometer 1107 mot Bergträsktunneln.  13 år
ID-nummer:  03854
Direktlänk: /bild/00003854/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 11 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 4 juni 2008

Landsvägsbron över järnvägen strax norr om Bergträsktunneln.  13 år
ID-nummer:  03850
Direktlänk: /bild/00003850/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 11 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut ner mot järnvägen strax norr om Bergträsktunneln med Slytjärnen i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  03828
Direktlänk: /bild/00003828/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I sluttningen på södra sidan om Alterån passerar den nya banan över en skogsbilväg planskilt.  13 år
ID-nummer:  03825
Direktlänk: /bild/00003825/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I närheten av bron ovan passerar den gamla linjen, här ser vi den norrut. Lägg märke till den nya linjen som skymtar längst bort.  13 år
ID-nummer:  03826
Direktlänk: /bild/00003826/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla linjen söderut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  03827
Direktlänk: /bild/00003827/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya linjen överbryggar dalgången vid passagen av Alterån på en hög bank, vy söderut.  13 år
ID-nummer:  03824
Direktlänk: /bild/00003824/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya linjen utjämnar höjdskillnaderna med skärningar och bankar, vy norrut i höjd med den gamla kilometertavlan 1114.  13 år
ID-nummer:  03823
Direktlänk: /bild/00003823/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kilometertavla 1114 står kvar och skvallrar om vad som har funnits här.  13 år
ID-nummer:  03822
Direktlänk: /bild/00003822/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ingår i en s-kurva som förde den gamla banan ner i Alteråns dalgång. Här ser vi backen söderut.  13 år
ID-nummer:  03821
Direktlänk: /bild/00003821/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter raksträckan ovan följer denna kurva, här sedd norrut.  13 år
ID-nummer:  03820
Direktlänk: /bild/00003820/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den första raksträckan söder om Brännberg längs gamla linjen.  13 år
ID-nummer:  03819
Direktlänk: /bild/00003819/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bansträckningen strax söder om Brännberg sedd norrut. Bakom denna vänsterkurva döljer sig den högerkurva som var infartskurva till Brännberg.  13 år
ID-nummer:  03818
Direktlänk: /bild/00003818/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Vy söderut från landsvägsbron söder om Bergträsktunneln, infarten till stationen i Laduberg kan skymtas vid slutet av raksträckan.  13 år
ID-nummer:  00514
Direktlänk: /bild/00000514/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd norrut från landsvägsbron norr om tunneln.  13 år
ID-nummer:  00520
Direktlänk: /bild/00000520/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (3)