Degerbäcken (Dbn)

Degerbäcken är en mötes­driftplats vid kilo­meter 1129,5 längs stam­banan genom övre Norrland 15 kilo­meter väster om Boden. Söder­ifrån har linjen kommit in i Lule­älvens avrinn­ings­område och samtidigt bytt rikt­ning från nord-sydlig till öst-västlig, vilket också gör att banan når sin nord­ligaste punkt strax väster om Deger­bäcken. Byn Deger­bäcken ligger ett par kilometer norr om stationen på Lule­älvens södra strand medan den lilla byn kring stationen egentligen har namnet Karlberg. Drift­platsen har två huvudspår samt ett stickspår på södra sidan av bangården. Det lilla stations­huset låg på södra sidan banan vid östra ban­gårds­änden fram tills det revs i slutet av 2007 eller början av 2008. Nuvarande ställverk 59 installerades 1969 och tillåter inte samtidig infart.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (55)
Bild 1–50

Fredag 22 juni 2007

Mellansignalen vid sidotågspårets östra ände. 12 år
ID-nummer:  00628
Direktlänk: /bild/00000628/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen vid huvudtågspårets östra ände. 12 år
ID-nummer:  00629
Direktlänk: /bild/00000629/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och stationshuset sett från den plankorsning som finns öster om bangården. 12 år
ID-nummer:  00630
Direktlänk: /bild/00000630/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från öster. 12 år
ID-nummer:  00631
Direktlänk: /bild/00000631/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra utfarten från Degermyr mot Hednoret och Boden, rent geografiskt sker utfarten alltså österut. Här är banan rak i flera kilometer. 12 år
ID-nummer:  00632
Direktlänk: /bild/00000632/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (3)