Degerbäcken (Dbn)

Degerbäcken är en mötes­driftplats vid kilo­meter 1129,5 längs stam­banan genom övre Norrland 15 kilo­meter väster om Boden. Söder­ifrån har linjen kommit in i Lule­älvens avrinn­ings­område och samtidigt bytt rikt­ning från nord-sydlig till öst-västlig, vilket också gör att banan når sin nord­ligaste punkt strax väster om Deger­bäcken. Byn Deger­bäcken ligger ett par kilometer norr om stationen på Lule­älvens södra strand medan den lilla byn kring stationen egentligen har namnet Karlberg. Drift­platsen har två tågspår samt ett stickspår på södra sidan av bangården. Det lilla stations­huset låg på södra sidan banan vid östra ban­gårds­änden fram tills det revs i slutet av 2007 eller början av 2008.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (55)

Fredag 22 juni 2007

Mellansignalen vid sidotågspårets östra ände. 11 år
ID-nummer:  00628
Direktlänk: /bild/00000628/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen vid huvudtågspårets östra ände. 11 år
ID-nummer:  00629
Direktlänk: /bild/00000629/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och stationshuset sett från den plankorsning som finns öster om bangården. 11 år
ID-nummer:  00630
Direktlänk: /bild/00000630/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från öster. 11 år
ID-nummer:  00631
Direktlänk: /bild/00000631/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra utfarten från Degermyr mot Hednoret och Boden, rent geografiskt sker utfarten alltså österut. Här är banan rak i flera kilometer. 11 år
ID-nummer:  00632
Direktlänk: /bild/00000632/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (3)