Degerbäcken (Dbn)

Degerbäcken är en mötes­driftplats vid kilo­meter 1129,5 längs stam­banan genom övre Norrland 15 kilo­meter väster om Boden. Söder­ifrån har linjen kommit in i Lule­älvens avrinn­ings­område och samtidigt bytt rikt­ning från nord-sydlig till öst-västlig, vilket också gör att banan når sin nord­ligaste punkt strax väster om Deger­bäcken. Byn Deger­bäcken ligger ett par kilometer norr om stationen på Lule­älvens södra strand medan den lilla byn kring stationen egentligen har namnet Karlberg. Drift­platsen har två huvudspår samt ett stickspår på södra sidan av bangården. Det lilla stations­huset låg på södra sidan banan vid östra ban­gårds­änden fram tills det revs i slutet av 2007 eller början av 2008. Nuvarande ställverk 59 installerades 1969 och tillåter inte samtidig infart.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (56)

Tisdag 22 juni 2010

Södra infarten till Degerbäcken passeras i själva verket i ostlig riktning på nordgång mellan högre terräng i söder och åkermark i norr.  12 år
ID-nummer:  12315
Direktlänk: /bild/00012315/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 14 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra/västra driftplatsgränsen sedd från norr med Kallberget i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  12316
Direktlänk: /bild/00012316/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 14 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landskapet kring södra driftplatsgränsen med åkermark norr om banan och Kallberget söder om den.  12 år
ID-nummer:  12317
Direktlänk: /bild/00012317/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 14 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från västra änden.  12 år
ID-nummer:  12318
Direktlänk: /bild/00012318/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 14 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från västra bangårdsänden.  12 år
ID-nummer:  12319
Direktlänk: /bild/00012319/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 14 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats som ovan mot utfarten söderut mot Älvsbyn.  12 år
ID-nummer:  12320
Direktlänk: /bild/00012320/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 14 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdsänden med mellansignaler sedd västerut i det kraftiga motljuset.  12 år
ID-nummer:  12321
Direktlänk: /bild/00012321/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 14 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längs hela bangårdens norra sida löper in mindre väg till åkrar och fastigheter i jordbrukslandskapet.  12 år
ID-nummer:  12322
Direktlänk: /bild/00012322/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 14 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I ostligaste delen av bangården ligger bebyggelse intill bangårdens båda sidor. Här stod också det lilla stationshuset på södra sidan.  12 år
ID-nummer:  12324
Direktlänk: /bild/00012324/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 14 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut längs bangården från ungefär samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  12325
Direktlänk: /bild/00012325/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 14 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden med mellansignalerna i höjd med teknikhuset, stationshuset stod vid höger bildkant.  12 år
ID-nummer:  12323
Direktlänk: /bild/00012323/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 14 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden sedd från öster.  12 år
ID-nummer:  12326
Direktlänk: /bild/00012326/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 14 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den bevakade plankorsningen öster om bangården sedd från norr.  12 år
ID-nummer:  12327
Direktlänk: /bild/00012327/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 14 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från plankorsningen mot utfarten mot Hednoret och Boden.  12 år
ID-nummer:  12328
Direktlänk: /bild/00012328/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 14 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Driftplatsgränsen ligger i början av den långa raklinjen i riktning mot Hednoret.  12 år
ID-nummer:  12329
Direktlänk: /bild/00012329/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 14 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangården från plankorsningen.  12 år
ID-nummer:  12330
Direktlänk: /bild/00012330/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 14 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden och teknikhuset där sett från bangårdens södra sida vid platsen där stationshuset stod.  12 år
ID-nummer:  12331
Direktlänk: /bild/00012331/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 14 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut vid platsen där stationshuset stod.  12 år
ID-nummer:  12332
Direktlänk: /bild/00012332/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 14 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tomma platsen som tidigare delvis upptogs av det lilla stationshuset.  12 år
ID-nummer:  12333
Direktlänk: /bild/00012333/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 14 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset sett från väster.  12 år
ID-nummer:  12334
Direktlänk: /bild/00012334/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 14 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården med stickspåret på södra sidan sedd västerut.  12 år
ID-nummer:  12335
Direktlänk: /bild/00012335/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 14 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även söder om järnvägen finns viss åkermark öster om Kallberget i fonden, stickspåret till höger.  12 år
ID-nummer:  12336
Direktlänk: /bild/00012336/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 14 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden sedd från den skogsbilväg som går nära järnvägens södra sida.  12 år
ID-nummer:  12337
Direktlänk: /bild/00012337/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 14 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden sedd från väster.  12 år
ID-nummer:  12338
Direktlänk: /bild/00012338/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 14 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot utfarten söderut mot Brännberg och Älvsbyn från skogsbilvägen vid västra bangårdsänden.  12 år
ID-nummer:  12339
Direktlänk: /bild/00012339/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 14 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kvällssol på ängen. Nattåg 93 passerar Degerbäcken klockan 21.12 belyst av en varmgul kvälssol. Ängen som fick agera förgrund var nog snarare en helt vanlig vall med visst inslag av smörblommor i kanten.  12 år
ID-nummer:  12340
Direktlänk: /bild/00012340/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 14 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 20 september 2008

Norra utfarten mot Hednoret och Boden sker i riktning österut.  15 år
ID-nummer:  03740
Direktlänk: /bild/00003740/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 29 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen strax öster om norra bangårdsänden. Vägen går till de södra delarna av byn kring stationen.  15 år
ID-nummer:  03741
Direktlänk: /bild/00003741/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 29 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd österut från plankorsningen. Närmast stationen öppnas landskapet upp något.  15 år
ID-nummer:  03742
Direktlänk: /bild/00003742/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 29 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten mot Hednoret sedd från södra sidan av banan.  15 år
ID-nummer:  03743
Direktlänk: /bild/00003743/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 29 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från öster, fjärrkuren skymtar till vänster.  15 år
ID-nummer:  03744
Direktlänk: /bild/00003744/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 29 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens östra del med stickspåret.  15 år
ID-nummer:  03745
Direktlänk: /bild/00003745/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 29 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset var beläget vid norra bangårdsänden, och stickspåret ligger strax väster om platsen. Från den västra halvan av bangården kan man se ut över ett öppet jordbrukslandskap på norra sidan.  15 år
ID-nummer:  03746
Direktlänk: /bild/00003746/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 29 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bebyggelsen ligger tätt kring järnvägen i norra bangårdsänden, både bostadshus och järnvägens byggnader.  15 år
ID-nummer:  03748
Direktlänk: /bild/00003748/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 29 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren sedd från nordväst, till höger om den låg stationshuset.  15 år
ID-nummer:  03747
Direktlänk: /bild/00003747/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 29 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens västra del sedd österut.  15 år
ID-nummer:  03749
Direktlänk: /bild/00003749/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 29 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från södra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  03750
Direktlänk: /bild/00003750/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 29 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från södra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  03751
Direktlänk: /bild/00003751/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 29 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 4 juni 2008

Bangården i Degerbäcken sedd österifrån från plankorsningen vid norra infarten.  15 år
ID-nummer:  03752
Direktlänk: /bild/00003752/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platsen där stationshuset tidigare låg.  15 år
ID-nummer:  03753
Direktlänk: /bild/00003753/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets plats är nu bara en lerig tom yta.  15 år
ID-nummer:  03754
Direktlänk: /bild/00003754/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut mot norra bangårdsänden och mellansignalerna där.  15 år
ID-nummer:  03755
Direktlänk: /bild/00003755/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren söder om spåren sedd från väster.  15 år
ID-nummer:  03756
Direktlänk: /bild/00003756/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bangården finns också ett stickspår på södra sidan.  15 år
ID-nummer:  03757
Direktlänk: /bild/00003757/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Västra bangårdsänden sedd österut.  15 år
ID-nummer:  00621
Direktlänk: /bild/00000621/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret och tågspåren sedda från bangårdens södra sida i nordvästlig riktning.  15 år
ID-nummer:  00622
Direktlänk: /bild/00000622/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Degerbäcken sett från väster.  15 år
ID-nummer:  00623
Direktlänk: /bild/00000623/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln till stickspåret vid sidotågspårets östra ände.  15 år
ID-nummer:  00624
Direktlänk: /bild/00000624/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets västra gavel.  15 år
ID-nummer:  00625
Direktlänk: /bild/00000625/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  15 år
ID-nummer:  00626
Direktlänk: /bild/00000626/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–56
Andra bilder från platsen (2)