Norra infarten

Bilder och filmer (14)

Tisdag 22 juni 2010

Vy norrut vid godsbangårdens norra ände. 8 år
ID-nummer:  12205
Direktlänk: /bild/00012205/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan med infarten till godsbangårdens spår närmast. 8 år
ID-nummer:  12206
Direktlänk: /bild/00012206/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nordligaste förgreningsväxeln mellan godsbangårdens spår sedd från sydväst, i bakgrunden syns malmbanans spår längst bort. 8 år
ID-nummer:  12207
Direktlänk: /bild/00012207/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren växlas ut från norra utdragsspåret/infartsspåret till sju spår på godsbangården. 8 år
ID-nummer:  12208
Direktlänk: /bild/00012208/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsbangården sedd från norr. 8 år
ID-nummer:  12209
Direktlänk: /bild/00012209/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 4 juni 2008

Vy norrut från plankorsningen med Brännkläppsvägen. Banvallen har här tidigare också hyst Haparandabanans spår. 11 år
ID-nummer:  02644
Direktlänk: /bild/00002644/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 2 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Brännkläppsvägen i Bodens norra utkant. 11 år
ID-nummer:  02645
Direktlänk: /bild/00002645/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 2 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från Brännkläppsvägen. Här ser vi infarten till godsbangården, ett spår som också fungerar som utdragsspår vid växling. 11 år
ID-nummer:  02646
Direktlänk: /bild/00002646/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 2 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan norrut vid godsbangårdens norra ände. 11 år
ID-nummer:  02647
Direktlänk: /bild/00002647/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 2 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsbangårdens norra ände. 11 år
ID-nummer:  02648
Direktlänk: /bild/00002648/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 2 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsbangårdens norra ände. 11 år
ID-nummer:  02649
Direktlänk: /bild/00002649/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 2 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid bangårdsänden ligger en liten stuga, vad används den till? 11 år
ID-nummer:  02650
Direktlänk: /bild/00002650/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 2 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsbangården sedd söderut. 11 år
ID-nummer:  02651
Direktlänk: /bild/00002651/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 2 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsbangården sedd söderut, något till vänster mitt i bild viker förbigångsspåret för malmtågen av österut. 11 år
ID-nummer:  02652
Direktlänk: /bild/00002652/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 2 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!