Bergträsktunneln

Bergträsktunneln är den nordligaste av de sju tunnlarna längs Stambanan genom övre Norrland mellan Bräcke och Boden. Tunneln invigdes 1982 och var en deletapp i de stora linjeomläggningarna Älvsbyn-Brännberg. Den 2,8 kilometer långa nya linjen i etappen går rakt genom Bergträskberget i stället för runt berget som den gamla linjen. Etappens enda kurva som börjar omedelbart norr om tunneln har radie 1400 meter, att jämföra med kurvorna på den gamla linjen som hade radier ner till 350 meter. I samband med tunnelbygget byggdes också två broar för landsvägen Älvsbyn-Brännberg, en på vardera sidan om tunneln, vägen går nämligen precis som tidigare runt Bergträskberget. 1995 byggdes nya betongtunnelanslutningar vid de båda tunnelmynningarna vilket förlängde tunneln med totalt 25 meter till 737 meter, bergtunneln mäter således 712 meter.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (11)

Lördag 20 september 2008

Bergträsktunneln med omgivningar i höstskrud. I andra änden av tunneln syns en del av den norra landsvägsbron.  13 år
ID-nummer:  03856
Direktlänk: /bild/00003856/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 11 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 7 juni 2008

Då tunneln är rak kan man se rakt genom berget.  13 år
ID-nummer:  03855
Direktlänk: /bild/00003855/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 11 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 4 juni 2008

Tunnelns norra mynning.  13 år
ID-nummer:  03851
Direktlänk: /bild/00003851/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 11 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett godståg rullar söderut ut ur Bergträsktunneln och ses här i dendjupa skärningen mellan tunnelmynningen och landsvägsbron.  13 år
ID-nummer:  03852
Direktlänk: /bild/00003852/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 11 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Vy längs banan norrut vid Bergträsk med sjön Bergträsket till vänster och Bergträskberget i bakgrunden. Innan tunneln byggdes gick banan runt berget på västra sidan till vänster i bild.  13 år
ID-nummer:  00512
Direktlänk: /bild/00000512/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot tunneln med landsvägsbron i förgrunden.  13 år
ID-nummer:  00513
Direktlänk: /bild/00000513/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma bro som ovan.  13 år
ID-nummer:  00515
Direktlänk: /bild/00000515/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan landsvägsbron och södra tunnelmynningen finns denna mäktiga skärning.  13 år
ID-nummer:  00516
Direktlänk: /bild/00000516/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bergträskstunnelns södra mynning.  13 år
ID-nummer:  00517
Direktlänk: /bild/00000517/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelns norra mynning sedd från landsvägsbron norr om tunneln.  13 år
ID-nummer:  00518
Direktlänk: /bild/00000518/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bergträskstunnelns norra mynning.  13 år
ID-nummer:  00519
Direktlänk: /bild/00000519/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (3)