Bergträsk

Bergträsk längs Stambanan genom övre Norrland mellan Älvsbyn och Boden anlades som militärmötesplats och fungerade senare också som lastplats med en mindre stuga vid spåret som stationshus. Trafikplatsen var belägen nordväst om Bergträskberget omkring 7 kilometer söder om Brännberg, vid kilometer 1109,5. När banan fick fjärrblockering i början av 1970-talet blev Bergträsk station och fick ett ställverk modell 59. I september 1982 togs den nya linjen med tunnel genom Bergträskberget i bruk och stationen slopades till förmån för den nya stationen Laduberg på den nya linjen längre söderut.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (19)

Lördag 20 september 2008

Det gamla bangårdsområdet vid Bergträsk f.d. station sett norrut.  15 år
ID-nummer:  03829
Direktlänk: /bild/00003829/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 8 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu mer igenväxt är bangårdsområdet söderut.  15 år
ID-nummer:  03830
Direktlänk: /bild/00003830/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 8 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I skogen öster om gamla linjen döljer sig något som ändå visar att det har gått en järnväg här.  15 år
ID-nummer:  03831
Direktlänk: /bild/00003831/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 8 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla fjärrkuren för Bergträsk station står övergiven i skogen.  15 år
ID-nummer:  03832
Direktlänk: /bild/00003832/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 8 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dörren in i byggnaden är borta, men en gran håller vakt i dörröppningen.  15 år
ID-nummer:  03833
Direktlänk: /bild/00003833/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 8 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Om några år blir det svårt att ta sig in den här vägen.  15 år
ID-nummer:  03834
Direktlänk: /bild/00003834/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 8 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy in i byggnaden från entrén mot den f.d. järnvägen.  15 år
ID-nummer:  03835
Direktlänk: /bild/00003835/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 8 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Interiör, fjärrkuren.  15 år
ID-nummer:  03836
Direktlänk: /bild/00003836/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 8 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Någon har roat sig med att krossa fönstret.  15 år
ID-nummer:  03837
Direktlänk: /bild/00003837/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 8 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På golvet ligger resterna av fönstret och det som fönstret har krossats med.  15 år
ID-nummer:  03838
Direktlänk: /bild/00003838/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 8 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bangårdens södra del sedd norrut.  15 år
ID-nummer:  03839
Direktlänk: /bild/00003839/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 8 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut längs den gamla linjen från samma plats som ovan.  15 år
ID-nummer:  03840
Direktlänk: /bild/00003840/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 8 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare lite längre söderut når den gamla linjen fram till landsvägen mellan Brännberg och Älvsbyn.  15 år
ID-nummer:  03841
Direktlänk: /bild/00003841/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 8 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från Bergträskbergets västra ände. Banan gick här mer rakt fram i bild än vägen.  15 år
ID-nummer:  03842
Direktlänk: /bild/00003842/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 8 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan runt Bergträskberget med sjön Bergträsket till höger. Här gick tidigare också järnvägen.  15 år
ID-nummer:  03843
Direktlänk: /bild/00003843/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 8 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan runt Bergträskberget sedd från sydost. Här har troligen vägen tagit en del av järnvägens mark i anspråk efter att järnvägen försvann.  15 år
ID-nummer:  03844
Direktlänk: /bild/00003844/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 8 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här längs Bergträskets strand gick den gamla linjen.  15 år
ID-nummer:  03845
Direktlänk: /bild/00003845/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 8 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägen in till Bergträsk by går idag delvis på den gamla banvallen. Landsvägen mot Älvsbyn gick förut omedelbart öster om banan här, idag går den längre norrut mot viadukten över nya banan.  15 år
ID-nummer:  03846
Direktlänk: /bild/00003846/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 8 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs den enskilda vägen till Bergträsk by med Bergträsket till vänster och nya banan till höger. Här vek den gamla linjen av från nuvarande.  15 år
ID-nummer:  03847
Direktlänk: /bild/00003847/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 8 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!