Älvsbyn–Laduberg

Vid omfattande linjeomläggningarna 1979-1985 rätades banan mellan Älvsbyn och Brännberg knappt två mil norr om Älvsbyn längs Stambanan genom övre Norrland. Det innebar att ett krokigt parti av stambanan rätades ut så hastigheterna kunde ökas. Dagens linjesträcka mellan stationerna Älvsbyn och Laduberg är resultatet av tre etapper av linjeomläggningar, benämnda Piteälven, Getberget och Laduberget.

Den första kurvan vid utfarten norrut från Älvsbyn är nära 600 meter lång och har radie 700 meter och i denna passerar banan över Piteälven. Dagens betongbro stod klar 1980 och ersatte den äldre stålbron som ännu finns kvar nordväst om dagens, läs mer om bron här. Efter den långa utfartskurvan följer några svaga kurvor och drygt en halv kilometer norr om Piteälven passerar banan på bro över väg 374. Omedelbart norr om denna bro viker ett gammalt stickspår av på banans östra sida, dock utan växel till stambanan. Det går till en gammal s.k. upplagsplats, ett bergrum där apparatur för banans strömförsörjning kunde placeras säkert i händelse av krig.

Norr om väg 374 byggdes under etappen Getberget vid linjeomläggningarna ett kurvigt parti om vid rundandet av Getberget. Många på varandra följande snäva kurvor ersattes här av en enda 1800 meter lång kurva med radie 1100 meter. Den nya banan lades nordväst om den gamla längre ut från berget och höjdskillnader har utjämnats med bankar och skärningar. Etappen stod klar redan 1979 och anslöts till den gamla bansträckningen direkt efter den långa kurvan, en banvall som ännu kan skymtas på banans södra sida.

Efter kurvan runt Getberget följer en nära 800 meter lång raklinje i riktning österut innan en 900 meter lång kurva med radie 1330 meter vrider banan mot nordost in mot Lillberget och Ladubergstunneln. Linjen avslutas med en 1400 meter lång raklinje som slutar först inne på bangården i Laduberg och till stor del ligger inne i den kilometerlånga tunneln. Denna linjesträcka ingick i etappen Laduberget och stod klar 1982. Den gamla linjen fortsatte längre österut och rundade Lillberget i byn Krokträsk. Här nådde banan fram till landsvägen som den sedan föjde i nordlig riktning ända fram till den nya bansträckningens anslutning till den gamla i norra delen av Ladubergs bangård.

Efter kurvan runt Getberget följer en nära 800 meter lång raklinje i riktning österut innan en 900 meter lång kurva med radie 1330 meter vrider banan mot nordost in mot Lillberget och Ladubergstunneln. Linjen avslutas med en 1400 meter lång raklinje som slutar först inne på bangården i Laduberg och till stor del ligger inne i den kilometerlånga tunneln. Denna linjesträcka ingick i etappen Laduberget och stod klar 1982. Den gamla linjen fortsatte längre österut och rundade Lillberget i byn Krokträsk. Här nådde banan fram till landsvägen som den sedan föjde i nordlig riktning ända fram till den nya bansträckningens anslutning till den gamla i norra delen av Ladubergs bangård.

Efter kurvan runt Getberget följer en nära 800 meter lång raklinje i riktning österut innan en 900 meter lång kurva med radie 1330 meter vrider banan mot nordost in mot Lillberget och Ladubergstunneln. Linjen avslutas med en 1400 meter lång raklinje som slutar först inne på bangården i Laduberg och till stor del ligger inne i den kilometerlånga tunneln. Denna linjesträcka ingick i etappen Laduberget och stod klar 1982. Den gamla linjen fortsatte längre österut och rundade Lillberget i byn Krokträsk. Här nådde banan fram till landsvägen som den sedan föjde i nordlig riktning ända fram till den nya bansträckningens anslutning till den gamla i norra delen av Ladubergs bangård.

Linjen Laduberg-Älvsbyn är 6,9 kilometer lång och består av en blocksträcka.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (35)

Lördag 15 oktober 2011

Ett norrgående godståg lämnar Älvsbyn och ses här vid åkermarken strax norr om väg 374.  5 år
ID-nummer:  24062
Direktlänk: /bild/00024062/
Fotodatum: den 15 oktober 2011
Publicerad: den 14 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 20 september 2008

Järnvägen passerar över väg 374 strax söder om försignalen och cirka en halv kilometer norr om bron över Piteälven. Här syns bron från väster.  15 år
ID-nummer:  03914
Direktlänk: /bild/00003914/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 18 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över väg 374 med spåret till bergrummet norr om vägen i förgrunden. I bakgrunden Stor-Kanisberget söder om Älvsbyn.  15 år
ID-nummer:  03907
Direktlänk: /bild/00003907/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 18 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret in till bergrummet har uppenbarligen inte använts de senaste åren.  15 år
ID-nummer:  03908
Direktlänk: /bild/00003908/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 18 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sista biten in till grinden är spåret nästan osynligt.  15 år
ID-nummer:  03909
Direktlänk: /bild/00003909/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 18 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hit men inte längre för obehöriga.  15 år
ID-nummer:  03910
Direktlänk: /bild/00003910/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 18 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret till bergrummet passerar över skogsbilvägen strax framför kraftledningsstolpen som döljer sig bland träden.  15 år
ID-nummer:  03911
Direktlänk: /bild/00003911/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 18 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen norrut med spåret till bergrummet till höger.  15 år
ID-nummer:  03912
Direktlänk: /bild/00003912/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 18 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan norrut vid norra försignalen till Älvsbyn sedd från banvallen för spåret till bergrummet.  15 år
ID-nummer:  03913
Direktlänk: /bild/00003913/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 18 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen till Älvsbyn norrifrån i motsolen. Bakom signalen skymtar bron över väg 374.  15 år
ID-nummer:  03906
Direktlänk: /bild/00003906/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 18 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot försignalen till Älvsbyn från samma plats som ovan.  15 år
ID-nummer:  03905
Direktlänk: /bild/00003905/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 18 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammal banvall och ny bana sida vid sida väster om Getberget. Här börjar också den långa högerkurvan norrut runt berget på den nya linjen.  15 år
ID-nummer:  03904
Direktlänk: /bild/00003904/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 18 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tidvis går de nya och gamla banvallarna nära varandra. Den gamla följde närmare berget och går här också lite högre. Den nya banan kompenserar höjdskillnaderna längre ut från berget med bankar och skärningar.  15 år
ID-nummer:  03903
Direktlänk: /bild/00003903/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 18 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det kurviga partiet vid Getberget sett söderut.  15 år
ID-nummer:  03902
Direktlänk: /bild/00003902/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 18 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut i den södra delen av nordligaste kurvan vid Getberget längs den gamla linjen.  15 år
ID-nummer:  03901
Direktlänk: /bild/00003901/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 18 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordligaste kurvan vid Getberget sedd söderut.  15 år
ID-nummer:  03900
Direktlänk: /bild/00003900/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 18 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nordligaste kurvan på gamla linjen runt Getberget. Banan fortsatte här med en raksträcka österut.  15 år
ID-nummer:  03899
Direktlänk: /bild/00003899/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 18 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan runt Getberget i riktning mot Älvsbyn. Radien är 1100 meter.  15 år
ID-nummer:  03898
Direktlänk: /bild/00003898/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 18 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya banan i den 1800 meter långa kurvan runt Getberget, vy mot nordost.  15 år
ID-nummer:  03897
Direktlänk: /bild/00003897/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 18 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut vid etappgränsen, under övergångsperioden gick banan här till höger i bild.  15 år
ID-nummer:  03896
Direktlänk: /bild/00003896/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 18 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen sedd österut, till vänster syns den banvall som sneddar mellan gammal och ny sträckning och som användes 1979-1982 då etappen runt Getberget stod klar men etappen genom Laduberget ännu byggdes.  15 år
ID-nummer:  03895
Direktlänk: /bild/00003895/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 18 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya linjen sedd västerut mot Älvsbyn vid etappgränsen Getberget/Laduberget.  15 år
ID-nummer:  03894
Direktlänk: /bild/00003894/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 18 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla linjen fortsätter rakt österut mot Krokträsk där den nya viker av norrut mot Ladubergstunneln.  15 år
ID-nummer:  03892
Direktlänk: /bild/00003892/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 18 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya linjen sedd i nordostlig riktning vid etappgränsen mellan byggprojekten Getberget och Laduberget.  15 år
ID-nummer:  03893
Direktlänk: /bild/00003893/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 18 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya linjen norrut svänger in mot Ladubergstunneln genom Lillberget som skymtar till höger. Detta sett från den punkt där den gamla och nya linjen når fram till varandra söder om tunneln.  15 år
ID-nummer:  03891
Direktlänk: /bild/00003891/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 18 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt från Krokträsk by västerut från plats på ungefär samma höjd som den gamla järnvägen. Nere i dalen mitt i bild skymtar den nya banan som försvinner in i Ladubergstunneln till höger.  15 år
ID-nummer:  03890
Direktlänk: /bild/00003890/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 18 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 7 juni 2008

Den gamla banvallen sedd söderut i backen upp från nuvarande Ladubergs station mot f.d. hållplatsen Laduberg i byn med samma namn. Till höger skymtar landsvägen mellan Brännberg och Älvsbyn som går längs med järnvägen genom Laduberg.  15 år
ID-nummer:  03889
Direktlänk: /bild/00003889/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 18 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Stambanans bro över väg 374 strax norr om bron över Piteälven.  15 år
ID-nummer:  02364
Direktlänk: /bild/00002364/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen till Älvsbyn norrifrån står strax norr om bron över väg 374.  15 år
ID-nummer:  02365
Direktlänk: /bild/00002365/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan. Här vid kilometer 1100 blir hastigheten 130 km/h och en lång högerkurva inleds, en kurva som ersätter ett kurvigt parti på den gamla sträckningen.  15 år
ID-nummer:  02366
Direktlänk: /bild/00002366/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen vid det kurviga partiet vid Getberget, vy söderut.  15 år
ID-nummer:  02367
Direktlänk: /bild/00002367/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen vid Getberget, vy norrut.  15 år
ID-nummer:  02368
Direktlänk: /bild/00002368/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det finns spår efter järnvägen kvar i banvallens kant.  15 år
ID-nummer:  02369
Direktlänk: /bild/00002369/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen i byn Krokträsk strax söder om Laduberg.  15 år
ID-nummer:  02370
Direktlänk: /bild/00002370/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I Krokträsk vänder den gamla banvallen norrut igen mot Laduberg efter att ha gått i öst-västlig riktning. Den nya banan genar här istället genom berget via Ladubergstunneln.  15 år
ID-nummer:  02371
Direktlänk: /bild/00002371/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)