Nässjö C (N)

Nässjö station öppnades 1864 då Södra stambanan byggdes över höglandet och har sedan växt till en järnvägsknut med linjer i hela sex riktningar. Södra stambanan var då banan från Falköping via Jönköping till Nässjö och vidare via Alvesta och Hässleholm till Malmö, Östra stambanan Katrineholm–Norrköping–Mjölby–Nässjö nådde fram till Nässjö tio år senare, 1874. Året innan hade då redan banan mot Eksjö öppnats, den som senare färdigställdes ända till Oskarshamn via Hultsfred under namnet Nässjö–Oskarshamns järnväg. 1882 nådde Halmstad–Nässjö järnväg fram till Nässjö och blev därmed den femte linjen in till stationen. Den yngsta banan att ansluta är därmed järnvägen från Vetlanda, ursprungligen en del av Sävsjöström–Nässjö järnväg, den öppnades 1914.

Bangården i Nässjö ligger i nordväst-sydostlig riktning på Runnerydssjöns östra sida. Stationshuset ligger på bangårdens östra sida i anslutning till stadens centrum, huset byggdes om 1993 och fick då en extra våning från vilken en gångpassage över bangårdens samtliga spår utgår. Närmast stationshuset, på södra respektive norra sidan finns de oelektrifierade spåren 1a och 1b med anslutningar till intilliggande genomgående spår 2. Därefter följer spår 3 norr om gångpassagen med växel i söder till spår 4 med plattform längre söderut, vidare på motsvarande sätt spår 5 med plattform på norra sidan och spår 6 med växel från spår 5 och plattform i söder. Spår 7 ligger i sin helhet norr om gångpassagen med växel till spår 8 med plattform på södra sidan. Därefter följer ytterligare en plattform mellan spår 9 och 10 och därefter ytterligare fyra plattformslösa spår.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (14)

Lördag 25 september 2010

Vy norrut under gångpassagen över spåren på plattformen vid spår 8, från växeln längre bort i bild följer plattformen istället spår 7.  11 år
ID-nummer:  13189
Direktlänk: /bild/00013189/
Fotodatum: den 25 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformen vid spår 7, gångpassagen över spåren skymtar längre bort i dimman.  11 år
ID-nummer:  13190
Direktlänk: /bild/00013190/
Fotodatum: den 25 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från andra sidan av samma plattform som ovan vid spår 5, stationshuset skymtar längre bort.  11 år
ID-nummer:  13191
Direktlänk: /bild/00013191/
Fotodatum: den 25 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder från plattformen vid spår 2.  11 år
ID-nummer:  13192
Direktlänk: /bild/00013192/
Fotodatum: den 25 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid växlarna från spår 1a till spår 2 omedelbart söder om stationshuset till höger.  11 år
ID-nummer:  13193
Direktlänk: /bild/00013193/
Fotodatum: den 25 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformen vid spår 4 under gångpassagen, motorvagnen längre bort står på spår 6.  11 år
ID-nummer:  13194
Direktlänk: /bild/00013194/
Fotodatum: den 25 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst från plattformen vid spår 2.  11 år
ID-nummer:  13195
Direktlänk: /bild/00013195/
Fotodatum: den 25 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 3 växlas ut från spår 4 strax norr om gångpassagen, vy norrut.  11 år
ID-nummer:  13196
Direktlänk: /bild/00013196/
Fotodatum: den 25 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångpassagen över spåren med rulltrappor, trappor och hissar till plattformarna.  11 år
ID-nummer:  13188
Direktlänk: /bild/00013188/
Fotodatum: den 25 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från stationshusets huvudentré mot parken upp mot Stortorget i stadskärnan.  11 år
ID-nummer:  13197
Direktlänk: /bild/00013197/
Fotodatum: den 25 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nässjö stationshus sett från stadssidan.  12 år
ID-nummer:  10146
Direktlänk: /bild/00010146/
Fotodatum: den 25 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 24 september 2010

Vy norrut från södra delen av den mellersta av tre mellanplattformer på Nässjö C en höstkväll.  11 år
ID-nummer:  13185
Direktlänk: /bild/00013185/
Fotodatum: den 24 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från samma plats som ovan.  11 år
ID-nummer:  13186
Direktlänk: /bild/00013186/
Fotodatum: den 24 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från plattformen vid spår 2, det i en nordlig och en sydlig del uppdelade oelektrifierade spår 1 närmast stationshuset syns också här.  11 år
ID-nummer:  13187
Direktlänk: /bild/00013187/
Fotodatum: den 24 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!