Malmö C (M)

Geografisk översikt
Bilder och filmer (34)

Lördag 14 augusti 2021

Gammalt möter nytt på Malmö C.  2 år
ID-nummer:  35227
Direktlänk: /bild/00035227/
Fotodatum: den 14 augusti 2021
Publicerad: den 14 april 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 19 september 2009

Malmö C sedd från andra sidan kanalen vid Petribron.  12 år
ID-nummer:  12417
Direktlänk: /bild/00012417/
Fotodatum: den 19 september 2009
Publicerad: den 28 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vänthallen vinkelrätt mot spåren sedd söderut.  12 år
ID-nummer:  12418
Direktlänk: /bild/00012418/
Fotodatum: den 19 september 2009
Publicerad: den 28 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ombyggnad pågår, i den här väggen fanns tidigare utgångarna till de olika plattformarna.  12 år
ID-nummer:  12419
Direktlänk: /bild/00012419/
Fotodatum: den 19 september 2009
Publicerad: den 28 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banhallen sedd från änden av plattformen mellan spår 5 och 6.  12 år
ID-nummer:  12420
Direktlänk: /bild/00012420/
Fotodatum: den 19 september 2009
Publicerad: den 28 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under ombyggnaden har stoppbockarna flyttats ut för att ge plats åt en förbindelsegång mellan plattformarna inne i banhallen.  12 år
ID-nummer:  12421
Direktlänk: /bild/00012421/
Fotodatum: den 19 september 2009
Publicerad: den 28 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banhallen sedd västerut från plattformen vid spår 7.  12 år
ID-nummer:  12422
Direktlänk: /bild/00012422/
Fotodatum: den 19 september 2009
Publicerad: den 28 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plattform.  12 år
ID-nummer:  12423
Direktlänk: /bild/00012423/
Fotodatum: den 19 september 2009
Publicerad: den 28 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tre X31-motorvagnar står inne på spår 4, 5 och 6 på Malmö C.  12 år
ID-nummer:  12424
Direktlänk: /bild/00012424/
Fotodatum: den 19 september 2009
Publicerad: den 28 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy ut genom banhallens bågformade östra fasad, plattformarna fortsätter även utanför hallen.  12 år
ID-nummer:  12425
Direktlänk: /bild/00012425/
Fotodatum: den 19 september 2009
Publicerad: den 28 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från plattformen vid spår 6, till höger pågår ombyggnad av den gamla lokaltågsbangården utanför banhallen.  12 år
ID-nummer:  12426
Direktlänk: /bild/00012426/
Fotodatum: den 19 september 2009
Publicerad: den 28 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbart norr om den gamla bangården skymtar citytunnelns spår ner mot den nya stationen Malmö C nedre försvinna ner i underjorden.  12 år
ID-nummer:  12427
Direktlänk: /bild/00012427/
Fotodatum: den 19 september 2009
Publicerad: den 28 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett parkeringsgarage byggs omedelbart nordost om banhallen ovanpå Citytunnelns östra mynning.  12 år
ID-nummer:  12428
Direktlänk: /bild/00012428/
Fotodatum: den 19 september 2009
Publicerad: den 28 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 15 mars 2009

Intercitytåg 660 ska strax avgå från Malmö på eftermiddagen.  8 år
ID-nummer:  20529
Direktlänk: /bild/00020529/
Fotodatum: den 15 mars 2009
Publicerad: den 15 mars 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Viss brådis blev det för vissa inför avgången från banhallen.  3 år
ID-nummer:  33500
Direktlänk: /bild/00033500/
Fotodatum: den 15 mars 2009
Publicerad: den 15 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 15 juli 2006

Malmö C sedd från nordväst.  15 år
ID-nummer:  01613
Direktlänk: /bild/00001613/
Fotodatum: den 15 juli 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Malmö C sedd från sydväst.  15 år
ID-nummer:  01614
Direktlänk: /bild/00001614/
Fotodatum: den 15 juli 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Entréhallen, södra sidan.  15 år
ID-nummer:  01615
Direktlänk: /bild/00001615/
Fotodatum: den 15 juli 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Entréhallen, norra sidan.  15 år
ID-nummer:  01616
Direktlänk: /bild/00001616/
Fotodatum: den 15 juli 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vänthallen.  15 år
ID-nummer:  01617
Direktlänk: /bild/00001617/
Fotodatum: den 15 juli 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan vänthallen och banhallen finns en taklös avdelning där tågens (eventuella) lok stannar.  15 år
ID-nummer:  01618
Direktlänk: /bild/00001618/
Fotodatum: den 15 juli 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motorvagnståg använder dock inte den innersta delen av spåren.  15 år
ID-nummer:  01619
Direktlänk: /bild/00001619/
Fotodatum: den 15 juli 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
För att komma ut på plattformarna går man genom en tunnelliknande gång och får på så sätt tak över huvudet hela vägen till tåget.  15 år
ID-nummer:  01620
Direktlänk: /bild/00001620/
Fotodatum: den 15 juli 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 längst i norr är rivet sedan många år.  15 år
ID-nummer:  01621
Direktlänk: /bild/00001621/
Fotodatum: den 15 juli 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningsupphängning.  15 år
ID-nummer:  01622
Direktlänk: /bild/00001622/
Fotodatum: den 15 juli 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motorvagnar vid Malmö C, ändarna hamnar utanför banhallen.  15 år
ID-nummer:  01623
Direktlänk: /bild/00001623/
Fotodatum: den 15 juli 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om banhallen byggs Citytunneln och den nya underjordiska delen av Malmö C.  15 år
ID-nummer:  01624
Direktlänk: /bild/00001624/
Fotodatum: den 15 juli 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut mot bangården från plattformen vid spår 2.  15 år
ID-nummer:  01625
Direktlänk: /bild/00001625/
Fotodatum: den 15 juli 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banhallen sedd från banhallens sydligaste plattform.  15 år
ID-nummer:  01626
Direktlänk: /bild/00001626/
Fotodatum: den 15 juli 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
X2000 mot Stockholm körs in till plattformen.  15 år
ID-nummer:  01627
Direktlänk: /bild/00001627/
Fotodatum: den 15 juli 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–34
Andra bilder från platsen (15)