Lund C (Lu)

Geografisk översikt
Bilder och filmer (10)

Fredag 18 september 2009

Stationshuset i Lund, östra fasaden mot Bangatan. 9 år
ID-nummer:  07215
Direktlänk: /bild/00007215/
Fotodatum: den 18 september 2009
Publicerad: den 1 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformen vid spår 2 strax söder om gångbron över spåren. 7 år
ID-nummer:  12412
Direktlänk: /bild/00012412/
Fotodatum: den 18 september 2009
Publicerad: den 27 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från den breddade plattformen vid spår 3, före breddningen av de båda plattformarna i bild låg tre spår mellan dem. 7 år
ID-nummer:  12413
Direktlänk: /bild/00012413/
Fotodatum: den 18 september 2009
Publicerad: den 27 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plattform. 7 år
ID-nummer:  12414
Direktlänk: /bild/00012414/
Fotodatum: den 18 september 2009
Publicerad: den 27 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om gångbron har nya plattformstak i gammal stil uppförts. 7 år
ID-nummer:  12415
Direktlänk: /bild/00012415/
Fotodatum: den 18 september 2009
Publicerad: den 27 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två mellersta spåren sedda söderut under gångbron. 7 år
ID-nummer:  12416
Direktlänk: /bild/00012416/
Fotodatum: den 18 september 2009
Publicerad: den 27 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 28 april 2008

Vy norrut från plattformen vid spår 3 vid gång- och cykelbron. 3 år
ID-nummer:  20571
Direktlänk: /bild/00020571/
Fotodatum: den 28 april 2008
Publicerad: den 27 april 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gång- och cykelbron, delen över spår 1 och 2. 3 år
ID-nummer:  20572
Direktlänk: /bild/00020572/
Fotodatum: den 28 april 2008
Publicerad: den 27 april 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen mellan spår 2 och 3 söder om bron. 3 år
ID-nummer:  20573
Direktlänk: /bild/00020573/
Fotodatum: den 28 april 2008
Publicerad: den 27 april 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 och 2 med godsmagasinet till vänster och stationshuset längre bort i bildens högra del. 3 år
ID-nummer:  20574
Direktlänk: /bild/00020574/
Fotodatum: den 28 april 2008
Publicerad: den 27 april 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (19)