Åstorp (Åp)

Åstorp i nordvästra Skåne är sett till antalet järnvägslinjer som möts en av våra större järnvägsknutar. Här finns järnväg i fem riktningar, mot nordväst mot Ängelholm, österut mot Klippan och Hässleholm, söderut mot Billesholm och Teckomatorp, mot sydväst mot Helsingborg via Bjuv och västerut mot Helsingborg via Kattarp.

Stationen öppnade i mars 1875 i samband med öppnadet av delsträckan Ramlösa–Klippan av Helsingborg–Hässleholms järnväg. Senare samma år öppnades bandelen Åstorp–Ängelholm och ytterligare ett knappt år senare bandelen Landskrona–Billesholm–Åstorp, de båda delarna av Landskrona–Ängelholms järnväg. Sist ut att öppnas blev banan Åstorp–Kattarp–Höganäs som öppnades 1885 som en del av Skåne–Hallands järnväg.

Bangården i Åstorp ligger i sydväst-nordostlig riktning med stationshuset på nordvästra sidan. Linjerna från Kattarp, Bjuv och Billesholm strålar samman strax söder om bangården medan spåren mot Ängelholm och Klippan delar sig vid norra bangårdsänden. I höjd med stationshuset finns en stamplattform och två mellanplattformar med en plattformsövergång nordost om stationshuset. Den östra plattformen mellan spår 4 och 5 används inte längre och den delen av plattformsövergången har stängts. El-med-el-ställverket som var i drift från 1935 slopades i november 2006 och ersattes med ett ställverk 85.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (14)

Fredag 14 juli 2006

Vy norrut från den östra mellanplattformen i Åstorp.  11 år
ID-nummer:  13961
Direktlänk: /bild/00013961/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 8 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid norra bangårdsänden finns spår mot Ängelholm som viker av mot vänster och spår mot Hässleholm som viker av mot höger.  11 år
ID-nummer:  13962
Direktlänk: /bild/00013962/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 8 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från norra änden av plattformen.  11 år
ID-nummer:  13964
Direktlänk: /bild/00013964/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 8 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två mellanplattformarna sedda från norr.  11 år
ID-nummer:  13963
Direktlänk: /bild/00013963/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 8 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformstaket på den östra plattformen mellan spår 4 och 5.  11 år
ID-nummer:  13966
Direktlänk: /bild/00013966/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 8 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot plattformsövergången från plattformstaket.  11 år
ID-nummer:  13965
Direktlänk: /bild/00013965/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 8 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plattform.  11 år
ID-nummer:  13967
Direktlänk: /bild/00013967/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 8 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från södra delen av plattformen.  11 år
ID-nummer:  13968
Direktlänk: /bild/00013968/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 8 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett väderbitet plattformstak.  11 år
ID-nummer:  13969
Direktlänk: /bild/00013969/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 8 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången med bommar mellan plattformarna och västra sidan av bangården norr om stationshuset.  11 år
ID-nummer:  13970
Direktlänk: /bild/00013970/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 8 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla signaler på bangården påminner om att ställverket vid driftplatsen är av modell el-med-el.  11 år
ID-nummer:  13971
Direktlänk: /bild/00013971/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 8 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången sedd från väster.  11 år
ID-nummer:  13972
Direktlänk: /bild/00013972/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 8 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den södra delen av den västra mellanplattformen mellan spår 2 och 3.  11 år
ID-nummer:  13973
Direktlänk: /bild/00013973/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 8 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Reklam på en av plattformstakets stolpar, inte helt aktuell.  11 år
ID-nummer:  13974
Direktlänk: /bild/00013974/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 8 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (3)