Södra infarten

Södra infarten till Uppsala C låg fram till den stora ombyggnaden av bangården där vid den bevakade plankorsningen med Vimpelgatan där järnvägen följer sydvästra sidan av industriområdet Boländerna. Efter ombyggnaden är driftplatsgränsen flyttad 300 meter söderut till strax norr om bron över Kungsängsleden.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (12)

Tisdag 12 juni 2007

Plankorsningen med Vimpelgatan sedd från norr, vid korsningen finns utfartsblocksignalerna söderut och infartssignalerna norrut.  9 år
ID-nummer:  14270
Direktlänk: /bild/00014270/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst strax norr om plankoseningen i riktning mot Uppsala C och närmast godsbangården.  9 år
ID-nummer:  14271
Direktlänk: /bild/00014271/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kungsängsvägen följer järnvägen en kort sträcka norr om plankorsningen.  9 år
ID-nummer:  14272
Direktlänk: /bild/00014272/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Vimpelgatan sedd från norr.  9 år
ID-nummer:  14273
Direktlänk: /bild/00014273/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från plankorsningens östra sida, här syns de båda utfartsblocksignalerna.  9 år
ID-nummer:  14274
Direktlänk: /bild/00014274/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ombyggnad av kontaktledningsanläggningen pågår. Här syns också orienteringstavlan om huvudsignal gällande mellanblocksignalen på linjen mot Säby.  9 år
ID-nummer:  14275
Direktlänk: /bild/00014275/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen söderut mot slätten söder om Uppsala, i höjd med tåget skymtar en av mellanblocksignalerna mitt på linjen Uppsala C–Säby.  9 år
ID-nummer:  14276
Direktlänk: /bild/00014276/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd söderut nära plankorsningen, största tillåtna hastighet höjs här till 160 km/h, 200 km/h med maximalt hastighetsöverskridande.  9 år
ID-nummer:  14278
Direktlänk: /bild/00014278/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen, bommarna ligger nere så som de ofta gör vid denna vältrafikerade järnväg. På stolparna närmast korsningen sitter infartssignalerna till Uppsala C.  9 år
ID-nummer:  14279
Direktlänk: /bild/00014279/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från korsningen, här syns de motriktade utfartsblocksignalerna.  9 år
ID-nummer:  14280
Direktlänk: /bild/00014280/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen passerar intill industribyggnader på industriområdet Boländerna innan bangården vidgas till en godsbangård, vy norrut från Vimpelgatan.  9 år
ID-nummer:  14282
Direktlänk: /bild/00014282/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Vimpelgatan sedd från nordväst.  9 år
ID-nummer:  14283
Direktlänk: /bild/00014283/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)