Godsbangården

Uppsala godsbangård utgör den södra delen av den relativt vidsträckta driftplatsdelen Uppsala C och ligger söder om Strandbodgatan. Från denna bangård utgår också ett system av industrispår på industriområdet. Bangården genomgick liksom personbangården en stor ombyggnad under 2000-talets första decennium.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (12)

Tisdag 12 juni 2007

Sydost om strandbodgatan dubblas bangårdens bredd och hamnar därmed relativt nära bebyggelse på nordöstra sidan. 7 år
ID-nummer:  14148
Direktlänk: /bild/00014148/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy över godsbangården från norr, många spår är rivna mellan huvudspåren längst bort och spåret närmast som fortsätter ut på industriområdet. 7 år
ID-nummer:  14149
Direktlänk: /bild/00014149/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut något längre mot sydost. 7 år
ID-nummer:  14150
Direktlänk: /bild/00014150/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vissa spår finns kvar på nordöstra sidan, bland annat industrispåret mot Boländerna. 7 år
ID-nummer:  14151
Direktlänk: /bild/00014151/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsfordon och nya kontaktledningsbryggor på några av bangårdens kvarvarande spår. 7 år
ID-nummer:  14152
Direktlänk: /bild/00014152/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggorna ska sättas upp på sydvästra sidan över huvudspåren på bangårdens sydvästra sida. 7 år
ID-nummer:  14153
Direktlänk: /bild/00014153/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrispåret i Boländerna sett i riktning mot godsbangården vid korsningen med Björkgatan. 7 år
ID-nummer:  14154
Direktlänk: /bild/00014154/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrispåret sett i motsatt riktning från samma korsning. 7 år
ID-nummer:  14155
Direktlänk: /bild/00014155/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 2 februari 2005

Godsbangården sedd från växlarna strax sydost om Strandbodgatan. 7 år
ID-nummer:  14156
Direktlänk: /bild/00014156/
Fotodatum: den 2 februari 2005
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Strandbodgatan och personbangården, spåret närmast viker av mot bangården mellan personbangården och smalspårsbangården. 7 år
ID-nummer:  14157
Direktlänk: /bild/00014157/
Fotodatum: den 2 februari 2005
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett godståg passerar på spåret intill de två spåren nämnda ovan. 7 år
ID-nummer:  14159
Direktlänk: /bild/00014159/
Fotodatum: den 2 februari 2005
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsbangårdens spår sedda från nordväst. 7 år
ID-nummer:  14160
Direktlänk: /bild/00014160/
Fotodatum: den 2 februari 2005
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!