Bangården

Den stora ombyggnaden av Uppsala C 2005–2011 förändrade bangårdens utformning helt. Bygget av såväl tunneln under spåren som den nya bangården skedde under pågående trafik och fick därför företas i etapper där antalet tillgängliga spår begränsades något. Tunneln – som egentligen är två separata tunnlar med trapphus mellan – började byggas på statiosnhussidan varefter de gamla spåren lades tillbaka ovanpå den. Därefter kunde de nya spåren börja byggas från andra sidan och spår 8 blev först ut att driftsättas. Därefter stängdes gamla spår och driftsattes nya spår allt eftersom fram till spår 1 och 2 som driftsattes i december 2011.

Bangården före 2005

Personbangården vid Uppsala C hade före ombyggnaden sex genomgående spår, 1–6, och ett säckspår söder om stationshuset, spår 0 samt spår 7 som avgränsats till säckspår norrifrån med hjälp av stoppbockar. Alla spår utom spår 6 hade plattform och plattformarna förbands i norra änden av tre plattformsövergångar i rad mitt framför stationshuset. Från norr breddades bangåden snabbt från två spår på bron över Vaksalagatan till sju spår vid plattformsövergången för att sedan på en betydligt längre sträcka gå samman till tre spår på bron över Strandbodgatan som liksom bron över Vaksalagatan gav upphov till ett rejält backkrön på spåren.

Plattformen mellan spår 4 och 5 var längst med cirka 400 meter och sträckte sig böjd på mitten ända ner till den ännu kvarvarande gamla ställverksbyggnaden något norr om Strandbodgatan. Näst längst var plattformen vid spår 1 följd av plattformen mellan spår 3 och spår 4 som mätte knappt 300 meter. Säckspåren 0 och 7 hade kortare plattformar, spår 7 endast omkring 100 meter, det räckte dock väl för tågen mot Tierp som normalt använde detta spår.

Nordost om personbangården låg en stor bangård med lastspår och lastkajer som sträckte sig ända fram till smalspårsbangården vid gamla Uppsala östra. Den nåddes via ett spår som från godsbangården i söder gick på en separat bro över Strandbodgatan öster om järnvägsbron för huvudspåren. Bangården låg före ombyggnaden öde och under förfall och vissa lastkajer användes som cykelparkering.

Bangården efter 2011

Den nya bangården vid Uppsala C har åtta platt­forms­spår men är utformad så att endast hälften av spåren är genom­gående. Spår 1 närmast stations­huset och spår 8 längst från stations­huset omsluter normal­spårs­bangården och har sido­platt­formar. Övriga spår, 2–7, nås via en gemensam uppgång med rull­trappor, trappa och hiss från Central­passagen. Söder om detta trapphus – Norra entré­hallen – finns två mellan­platt­formar mellan vilka två långa säckspår söder­ifrån ligger, spår 3 och 4. Därmed delar spår 2 och 3 samt spår 4 och 7 varsin plattform. Ytter­spårens (2 och 7) platt­formar slutar i höjd med trapp­huset med stopp­bock­arna för de två säck­spåren 5 och 6 från norr som delar den först breda men snabbt av­smal­nande platt­formen norr om trapp­huset.

Förutom via trappor och hissar i anslutning till Centralpassagen och stationshuset i norr kan plattformarna också nås från Strandbodgatan i söder. Vid samtliga plattformars södra ände finns trappor och hiss direkt till gång- och cykelbanan på Strandbodgatans norra sida under de tre nya järnvägsbroarna där. Den gamla bangården nordost om personbangårdens spår har helt utraderats och en ny genomgående gata, Stationsgatan, har byggts genom området. Smalspåriga Upsala–Lenna Jernväg kommer in från öster, korsar Stationsgatan i plan och har sedan fått två spår inne på nya Uppsala C, varav det ena, spår 9, delar plattform med spår 8. Vid Centralpassagen har de två stora Båghusen uppförts, övriga delar av det gamla bangårdsområdet ska bebyggas med bostäder.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (531)
Bild 1–50

Torsdag 14 juni 2012

Vy norrut från plattformen vid spår 5 med stationshuset till vänster. 8 år
ID-nummer:  14723
Direktlänk: /bild/00014723/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väntan på SJ Snabbtåg mot Sundsvall som snart ska avgå från spår 2, i bakgrunden syns två av SJ:s tåg mot Stockholm på de båda säckspåren söderut. 8 år
ID-nummer:  14724
Direktlänk: /bild/00014724/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Morgontågen mot huvudstaden används av många arbetspendlare. 8 år
ID-nummer:  14725
Direktlänk: /bild/00014725/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget mot Sundsvall ankommer spår 2. 8 år
ID-nummer:  14726
Direktlänk: /bild/00014726/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen vid spår 5 sedd norrut med gamla stationshuset till vänster. 8 år
ID-nummer:  14727
Direktlänk: /bild/00014727/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut med säckspåret 5 närmast och därefter spår 2 och spår 1. 8 år
ID-nummer:  14729
Direktlänk: /bild/00014729/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården utanför det gamla stationshuset sedd från mellanplattformens nordligaste del. 8 år
ID-nummer:  14730
Direktlänk: /bild/00014730/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya stationshuset är nästan dolt bakom plattformstaket vid spår 1 som också sträcker sig in på sydligaste delen av gamla stationshuset. 8 år
ID-nummer:  14731
Direktlänk: /bild/00014731/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra bangårdsänden från norra änden av plattformen vid spår 5. 8 år
ID-nummer:  14732
Direktlänk: /bild/00014732/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra bangårdsänden från norra änden av plattformen vid spår 6. Plattformsövergången är endast till för servicefordon som behöver nå plattformarna. 8 år
ID-nummer:  14733
Direktlänk: /bild/00014733/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd från mellanplattformens norra ände, en plattformsövergång för servicefordon finns även mot bangårdens västra sida. 8 år
ID-nummer:  14735
Direktlänk: /bild/00014735/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens nordöstra sida sedd från plattformen vid spår 6 med godsmagasinet i bakgrunden. 8 år
ID-nummer:  14736
Direktlänk: /bild/00014736/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plattform med de nya båghusen till vänster. 8 år
ID-nummer:  14737
Direktlänk: /bild/00014737/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvuddvärg U 294 reglerar utfart från säckspåret 6 norrut, en spårspärr hindrar färden när denna står i stopp. 8 år
ID-nummer:  14738
Direktlänk: /bild/00014738/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid spår 6 med trapphuset mot Centralpassagen till höger i bild. 8 år
ID-nummer:  14739
Direktlänk: /bild/00014739/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den avsmalnande plattformen mellan spår 5 och 6 sedd mot nordväst med gamla stationshuset i bakgrunden. 8 år
ID-nummer:  14740
Direktlänk: /bild/00014740/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 6 i Uppsala en solig sommarmorgon. 8 år
ID-nummer:  14741
Direktlänk: /bild/00014741/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformen vid spår 7. 8 år
ID-nummer:  14742
Direktlänk: /bild/00014742/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från stoppbocken för spår 6 i norra änden av plattformen för spår 7. 8 år
ID-nummer:  14743
Direktlänk: /bild/00014743/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformen vid spår 7 något längre söderut. 8 år
ID-nummer:  14744
Direktlänk: /bild/00014744/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan. 8 år
ID-nummer:  14745
Direktlänk: /bild/00014745/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformstaket på spår 8 sett från plattformen vid spår 7. 8 år
ID-nummer:  14746
Direktlänk: /bild/00014746/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot båghusen från plattformen vid spår 7. 8 år
ID-nummer:  14747
Direktlänk: /bild/00014747/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vi backar ytterligare söderut och ser här södra änden av plattformstaket mellan spår 4 och 7 där visst byggarbete pågår. 8 år
ID-nummer:  14748
Direktlänk: /bild/00014748/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan. 8 år
ID-nummer:  14749
Direktlänk: /bild/00014749/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid spår 7, till vänster skymtar ett tåg på spår 4 och till höger skymtar Lennakattens smalspår. 8 år
ID-nummer:  14750
Direktlänk: /bild/00014750/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut i den svaga lutningen upp mot bron över Strandbodgatan. 8 år
ID-nummer:  14751
Direktlänk: /bild/00014751/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 7 och 8 sedda från söder, några byggbaracker och byggmaskiner finns kvar till höger. 8 år
ID-nummer:  14752
Direktlänk: /bild/00014752/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 3 och 4 sedda norrut från andra sidan av samma plattform. 8 år
ID-nummer:  14753
Direktlänk: /bild/00014753/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra plattformsänden med utgångarna mot Strandbodgatan, vy söderut. 8 år
ID-nummer:  14754
Direktlänk: /bild/00014754/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från södra plattformsänden, till höger skymtar plankorsningen mellan Stationsgatan och smalspåriga Upsala–Lenna Jernväg. 8 år
ID-nummer:  14755
Direktlänk: /bild/00014755/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra utgången från plattformen mellan spår 4 och spår 7 med trappa och hiss. 8 år
ID-nummer:  14756
Direktlänk: /bild/00014756/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 7 och spår 8 vid södra plattformsändarna. 8 år
ID-nummer:  14757
Direktlänk: /bild/00014757/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 4 och spår 3 passerar över Strandbodgatan, vy söderut. 8 år
ID-nummer:  14758
Direktlänk: /bild/00014758/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trappor mot Strandbodgatan. 8 år
ID-nummer:  14759
Direktlänk: /bild/00014759/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den mellersta av tre broar över Strandbodgatan för den normalspåriga järnvägen sedd från trappan vid spår 4. 8 år
ID-nummer:  14760
Direktlänk: /bild/00014760/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från södera änden av plattformen vid spår 4. 8 år
ID-nummer:  14761
Direktlänk: /bild/00014761/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudsignalen U 231 vid södra änden av spår 7. 8 år
ID-nummer:  14762
Direktlänk: /bild/00014762/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från södra plattformsänden vid spår 7 där hissen är placerad, trappan skymtar till vänster. 8 år
ID-nummer:  14763
Direktlänk: /bild/00014763/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från hissen vid södra änden av plattformen vid spår 8, trappan syns till höger. 8 år
ID-nummer:  14764
Direktlänk: /bild/00014764/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 8 närmast och spår 7 till höger sedda söderut vid hissen och bron över Strandbodgatan. 8 år
ID-nummer:  14765
Direktlänk: /bild/00014765/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppsala bangård sedd från sydöstra hörnet. 8 år
ID-nummer:  14766
Direktlänk: /bild/00014766/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trappor och hissar vid övriga spår sedda från plattformen vid spår 8. 8 år
ID-nummer:  14767
Direktlänk: /bild/00014767/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hissarna vid spår 8 och spår 7, trapporna skymtar också vid bildens kanter. 8 år
ID-nummer:  14768
Direktlänk: /bild/00014768/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trappan mot Strandbodgatan med hänvisning mot spår 1–7. 8 år
ID-nummer:  14769
Direktlänk: /bild/00014769/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från den södra delen av plattformen vid spår 8. 8 år
ID-nummer:  14770
Direktlänk: /bild/00014770/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformen vid spår 8 som även används av smalspårets spår 9, smalspårsbangårdens norra ände skymtar till höger. 8 år
ID-nummer:  14772
Direktlänk: /bild/00014772/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den stora trappan ner till Centralpassagen mellan spår 8 och den nya Stationsgatan till höger sedd från söder. 8 år
ID-nummer:  14773
Direktlänk: /bild/00014773/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot säckspåret 6 från plattformen vid spår 8. 8 år
ID-nummer:  14774
Direktlänk: /bild/00014774/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De tre spåren 6–8 i norra delen av bangården. 8 år
ID-nummer:  14775
Direktlänk: /bild/00014775/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 101–150