Våren 2017

Under våren 2017 fortsätter arbetena med de rena järnvägsarbetena på det nya dubbelspåret fram mot ibruktagningen av det västra spåret, uppspåret, i maj 2017. De sedan tidigare utlagda spåren kompletteras med kontaktledningsanläggning och signalanläggning. Den nya banan börjar alltmer se ut som den kommer att göra när den är färdig och det är spännande att se att projektet börjar närma sig slutmålet.

Bilder och filmer (91)
Bild 1–50

Lördag 25 februari 2017

Samma bansträcka sedd från gång- och cykelbron vid Yrsaparken. 3 år
ID-nummer:  21567
Direktlänk: /bild/00021567/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax söder om bron finns mellanblocksignaler i båda riktningarna. 3 år
ID-nummer:  21568
Direktlänk: /bild/00021568/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett av SJ:s snabbtåg passerar över tunnelmynningen i makligare fart än vad som blir tillåten på de nya spåren. 3 år
ID-nummer:  21569
Direktlänk: /bild/00021569/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från bron. 3 år
ID-nummer:  21570
Direktlänk: /bild/00021570/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanblocksignalerna Sam N3 och Sam U3 kommer att reglera infart norrifrån på de mellersta blocksträckorna på linjen Samnan–Uppsala C. 3 år
ID-nummer:  21571
Direktlänk: /bild/00021571/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid de motriktade blocksignalerna har hastighetstavlor satts upp i riktning mot Uppsala. 3 år
ID-nummer:  21572
Direktlänk: /bild/00021572/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren fram mot tunneln sedda från söder med grång- och cykelbron väl synlig. 3 år
ID-nummer:  21573
Direktlänk: /bild/00021573/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blocksignalerna U U6 och U N6 som ska reglera infart på de nordligaste blocksträckorna söderifrån. 3 år
ID-nummer:  21574
Direktlänk: /bild/00021574/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slutet av kurvan vid södra änden av bebyggelsen på Banvallsvägen. 3 år
ID-nummer:  21575
Direktlänk: /bild/00021575/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På avstånd syns ett norrgående snabbtåg lämna dubbelspårssträckningen för att gå vidare via det gamla enkelspåret. 3 år
ID-nummer:  21576
Direktlänk: /bild/00021576/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya banan ligger nära kulturlandskapet i Gamla Uppsala. 3 år
ID-nummer:  21577
Direktlänk: /bild/00021577/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skärningens södra ände söder om Banvallsvägen där en jordvall tar vid som bullerskydd mot bebyggelsen öster om banan. 3 år
ID-nummer:  21578
Direktlänk: /bild/00021578/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya dubbelspåret i skärningen, vy norrut. 3 år
ID-nummer:  21579
Direktlänk: /bild/00021579/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra delen av nysträckningen hänger återledning och hjälpkraftledning åter i stolparna efter att ha gått i kabel sedan norra tunnelmynningen. Här syns också orienteringstavlorna till de södra mellanblocksignalerna. 3 år
ID-nummer:  21580
Direktlänk: /bild/00021580/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya dubelspårets möte med den gamla sträckningen sett från norr. 3 år
ID-nummer:  21581
Direktlänk: /bild/00021581/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dubbelspåret i backen ner i skärningen. kontaktledningens vikter har hängts upp i väntan på att själva ledningarna ska komma på plats. 3 år
ID-nummer:  21582
Direktlänk: /bild/00021582/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya spåret sett norrut vid mötet med den gamla banan. 3 år
ID-nummer:  21583
Direktlänk: /bild/00021583/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Backen ner i skärningen sedd från söder med Gamla Uppsala högar i fonden. 3 år
ID-nummer:  21584
Direktlänk: /bild/00021584/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammalt och nytt sida vid sida. Det östra spåret på det nya dubbelspåret, nedspåret, färdigställs när den gamla banan har rivits. 3 år
ID-nummer:  21585
Direktlänk: /bild/00021585/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan där spåren fortsätter ner över bron över Bärbyleden. 3 år
ID-nummer:  21586
Direktlänk: /bild/00021586/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bullerskyddsplanket strax norr om Bärbyleden, det färdigställs norrut när den gamla banan har rivits. 3 år
ID-nummer:  21588
Direktlänk: /bild/00021588/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla nu trafikerade spåret till vänster och det nya uppspåret till höger, vy söderut. 3 år
ID-nummer:  21587
Direktlänk: /bild/00021587/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skiljet mellan ny och gammal sträckning sedd norrut intill bron över Bärbyleden. 3 år
ID-nummer:  21589
Direktlänk: /bild/00021589/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den västra sidan av bron över Bärbyleden har fått detta mer bullerskyddande broräcke. 3 år
ID-nummer:  21590
Direktlänk: /bild/00021590/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bullerskyddet norr om Bärbyleden. 3 år
ID-nummer:  21591
Direktlänk: /bild/00021591/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Bärbyleden har varit dubbelspårig sedan trafikleden byggdes i mitten av 00-talet. 3 år
ID-nummer:  21592
Direktlänk: /bild/00021592/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron över Tycho Hedéns väg byggdes helt ny och betydligt kortare än den gamla då vägen numera är enfilig. 3 år
ID-nummer:  21593
Direktlänk: /bild/00021593/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya järnvägsbron över Tycho Hedéns väg sedd från väster. 3 år
ID-nummer:  21595
Direktlänk: /bild/00021595/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron är betydligt kortare än tidigare järnvägsbron och Vattholmavägens bro i bakgrunden. 3 år
ID-nummer:  21596
Direktlänk: /bild/00021596/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om bron har bullerskyddsskärmen kompletterats från bron ner till den gamla skärmen som byggdes när dubbelspåret byggdes här 2002-2004. 3 år
ID-nummer:  21594
Direktlänk: /bild/00021594/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln i Löten med den nybyggda bullerskyddsskärmen i bakgrunden. Växeln kommer att försvinna när dubbelspåret vidare norrut är klart. 3 år
ID-nummer:  21597
Direktlänk: /bild/00021597/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dubbelspåret söderut genom Uppsalas norra delar. Här syns utfartsblocksignalerna från Löten som när den dritplatsen upphör kommer att bli blocksignaler på linjen Samnan–Uppsala C. 3 år
ID-nummer:  21598
Direktlänk: /bild/00021598/
Fotodatum: den 25 februari 2017
Publicerad: den 7 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 20 mars 2017

Arbeten på det nya spåret vid bron över motorvägen i södra delen av driftplatsen Samnan. 3 år
ID-nummer:  21720
Direktlänk: /bild/00021720/
Fotodatum: den 20 mars 2017
Publicerad: den 25 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare ett fordon på rälsen vid platsen där nuvarande trafikspår lämnar den nya sträckningen. 3 år
ID-nummer:  21721
Direktlänk: /bild/00021721/
Fotodatum: den 20 mars 2017
Publicerad: den 25 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya banan fortsätter söderut över bron över Samnan fram mot tunneln under Gamla Uppsala. Här pågår nu kontaktledningsmontage. 3 år
ID-nummer:  21718
Direktlänk: /bild/00021718/
Fotodatum: den 20 mars 2017
Publicerad: den 25 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya banan sedd söderut. Vid passagen över Samnan förses spåret med skyddsräler. Brons västra sida ligger så nära den gamla banan att sponten till höger inte kan tas bort förrän den gamla banan rivs. 3 år
ID-nummer:  21722
Direktlänk: /bild/00021722/
Fotodatum: den 20 mars 2017
Publicerad: den 25 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd söderut vid södra tunnelmynningen, här finns nu kontaktledning över båda spåren. 3 år
ID-nummer:  21723
Direktlänk: /bild/00021723/
Fotodatum: den 20 mars 2017
Publicerad: den 25 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya banan sedd i riktning norrut i södra delen av den nya sträckningen. 3 år
ID-nummer:  21719
Direktlänk: /bild/00021719/
Fotodatum: den 20 mars 2017
Publicerad: den 25 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu får tågen gå genom en skarp kurva även här i södra delen av byggområdet, i väntan på att få använda de nya spåren. 3 år
ID-nummer:  21724
Direktlänk: /bild/00021724/
Fotodatum: den 20 mars 2017
Publicerad: den 25 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om Tycho Hedéns väg har bullerskyddsskärmen utformats som en förlängning av den som byggdes vid dubbelspårsbygget genom Svartbäcken 2002-2004. 3 år
ID-nummer:  21725
Direktlänk: /bild/00021725/
Fotodatum: den 20 mars 2017
Publicerad: den 25 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid växeln i driftplatsen Löten tar bygget slut i söder, växeln och driftplatsen kommer att utgå när projektet är klart. 3 år
ID-nummer:  21726
Direktlänk: /bild/00021726/
Fotodatum: den 20 mars 2017
Publicerad: den 25 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!