Våren 2014

Arbeten påbörjas längs hela den nya järnvägssträckningen från Vittulsbergsvägen i norr till Bärbyleden i söder och arbetsområdet blir därmed ett allt mer tydligt inslag i landskapet och vid passagen genom tättbebyggt område. I januari pågår huvudsakligen spontning som förberedelse för schaktning och borrning av kalkcementpelare som förstärkning av lerjordarna inför det fortsatta bygget. Längst i norr ska en vägport för Vittulsbergsvägen byggas och för att det ska kunna göras med pågående tågtrafik byggs ett tillfälligt förbigångsspår. Vid Storgården spontas för att påbörja den stora schaktgropen i vilken den nya tunneln ska byggas.

Bilder och filmer (282)
Bild 1–50

Tisdag 21 januari 2014

Den blivande banans bågform söderut kan redan anas när markarbetena just har börjat.  6 år
ID-nummer:  22388
Direktlänk: /bild/00022388/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spont lastas för transport inom arbetsområdet.  6 år
ID-nummer:  22389
Direktlänk: /bild/00022389/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet sett norrut utanför kvarteren vid Banvallsvägens norra del samtidigt som ett persontåg passerar söderut.  6 år
ID-nummer:  22390
Direktlänk: /bild/00022390/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stabiliseringsåtgärder pågår i det nu inhägnade området där banan ska byggas.  6 år
ID-nummer:  22391
Direktlänk: /bild/00022391/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Åkermarken väster om bebyggelsen och söder om Kungshögarna och kyrkan förändras när den stora byggarbetsplatsen etableras.  6 år
ID-nummer:  22392
Direktlänk: /bild/00022392/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Borraggregatet behövde lite översyn den här dagen.  6 år
ID-nummer:  22393
Direktlänk: /bild/00022393/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stora maskiner utanför villorna på Banvallsvägen.  6 år
ID-nummer:  22394
Direktlänk: /bild/00022394/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
EN lastbil levererar det material som borras ner i marken för att stabilisera den.  6 år
ID-nummer:  22395
Direktlänk: /bild/00022395/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banbygge utanför villorna i Gamla Uppsala.  6 år
ID-nummer:  22396
Direktlänk: /bild/00022396/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnen som normalt är kopplad till borraggregatet.  6 år
ID-nummer:  22397
Direktlänk: /bild/00022397/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnen med stålspont som lastades längre norrut dras söderut inom arbetsområdet.  6 år
ID-nummer:  22398
Direktlänk: /bild/00022398/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra delen av arbetsområdet sedd från norr.  6 år
ID-nummer:  22399
Direktlänk: /bild/00022399/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förstärkningsarbetena i den nya järnvägssträckningen sedda från söder med Gamla Uppsala kyrka i fjärran.  6 år
ID-nummer:  22400
Direktlänk: /bild/00022400/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om Banvallsvägen närmar sig arbetsområdet åter den befintliga järnvägen.  6 år
ID-nummer:  22401
Direktlänk: /bild/00022401/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet sett norrut i höjd med södra änden av Banvallsvägen.  6 år
ID-nummer:  22402
Direktlänk: /bild/00022402/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan.  6 år
ID-nummer:  22403
Direktlänk: /bild/00022403/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sträckningen fram mot den gamla banan går genom en trädbevuxen tidigare gårdstomt.  6 år
ID-nummer:  22404
Direktlänk: /bild/00022404/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här pågår även grävarbeten intill den befintliga järnvägen där den går parallellt med Vattholmavägen.  6 år
ID-nummer:  22405
Direktlänk: /bild/00022405/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet sett norrut från samma plats som ovan.  6 år
ID-nummer:  22406
Direktlänk: /bild/00022406/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Träden på den gamla tomtmarken får lämna plats för den nya järnvägen.  6 år
ID-nummer:  22407
Direktlänk: /bild/00022407/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Passagen över den gamla tomtmarken sedd från söder.  6 år
ID-nummer:  22408
Direktlänk: /bild/00022408/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla Uppsala högar i ny och traditionell tappning.  6 år
ID-nummer:  22409
Direktlänk: /bild/00022409/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skiljet mellan gammal och ny bansträckning strax norr om Bärbyleden, vy norrut.  6 år
ID-nummer:  22410
Direktlänk: /bild/00022410/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från andra sidan spåret, här fick järnvägen en kurvigare sträckning redan vid bygget av Bärbyleden eftersom bron där förbereddes för det nya dubbelspåret.  6 år
ID-nummer:  22411
Direktlänk: /bild/00022411/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 16 februari 2014

Vy söderut från promenadstråket vid södra änden av banvallsvägen där de förberedande arbetena för den nya järnvägen fortsätter.  6 år
ID-nummer:  22416
Direktlänk: /bild/00022416/
Fotodatum: den 16 februari 2014
Publicerad: den 21 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats, även här har markarbeten kommit igång så smått.  6 år
ID-nummer:  22417
Direktlänk: /bild/00022417/
Fotodatum: den 16 februari 2014
Publicerad: den 21 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från arbetsområdets västra sida.  6 år
ID-nummer:  22418
Direktlänk: /bild/00022418/
Fotodatum: den 16 februari 2014
Publicerad: den 21 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena på den tidigare åkermarken söder om Banvallsvägen.  6 år
ID-nummer:  22419
Direktlänk: /bild/00022419/
Fotodatum: den 16 februari 2014
Publicerad: den 21 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats.  6 år
ID-nummer:  22420
Direktlänk: /bild/00022420/
Fotodatum: den 16 februari 2014
Publicerad: den 21 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Körvägen och promenadstråket mellan Banvallsvägen och Röbo stängs nu för gott då järnvägen ska passera här.  6 år
ID-nummer:  22421
Direktlänk: /bild/00022421/
Fotodatum: den 16 februari 2014
Publicerad: den 21 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet lite längre norrut.  6 år
ID-nummer:  22422
Direktlänk: /bild/00022422/
Fotodatum: den 16 februari 2014
Publicerad: den 21 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Över åkermarken går nu stängsel och tillfälliga vägar när bygget har dragit igång.  6 år
ID-nummer:  22423
Direktlänk: /bild/00022423/
Fotodatum: den 16 februari 2014
Publicerad: den 21 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet sett söderut nära den gamla banvallen från Röbo tegelbruk.  6 år
ID-nummer:  22424
Direktlänk: /bild/00022424/
Fotodatum: den 16 februari 2014
Publicerad: den 21 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid banvallen är det instängslade området som bredast då en bro ska byggas för gång- och cykelvägen, allmänheten har dock möjlighet att ta sig igenom området även under bygget.  6 år
ID-nummer:  22425
Direktlänk: /bild/00022425/
Fotodatum: den 16 februari 2014
Publicerad: den 21 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stålspont och dumprar, något som det kommer att bjudas på en hel del av under bygget.  6 år
ID-nummer:  22426
Direktlänk: /bild/00022426/
Fotodatum: den 16 februari 2014
Publicerad: den 21 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet sett norrut från den gamla banvallen.  6 år
ID-nummer:  22427
Direktlänk: /bild/00022427/
Fotodatum: den 16 februari 2014
Publicerad: den 21 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats.  6 år
ID-nummer:  22428
Direktlänk: /bild/00022428/
Fotodatum: den 16 februari 2014
Publicerad: den 21 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Baracker har ställts upp intill befintlig järnväg i höjd med Yrsaparken och det ledningsdike som grävts dit har nu lagts igen.  6 år
ID-nummer:  22429
Direktlänk: /bild/00022429/
Fotodatum: den 16 februari 2014
Publicerad: den 21 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stängslet som avgränsar arbetsplatsen löper över de så smått grönskande åkrarna.  6 år
ID-nummer:  22430
Direktlänk: /bild/00022430/
Fotodatum: den 16 februari 2014
Publicerad: den 21 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya inslag i kulturlandskapet i Gamla Uppsala.  6 år
ID-nummer:  22431
Direktlänk: /bild/00022431/
Fotodatum: den 16 februari 2014
Publicerad: den 21 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggområdet på västra sidan av den gamla bangården i Gamla Uppsala.  6 år
ID-nummer:  22432
Direktlänk: /bild/00022432/
Fotodatum: den 16 februari 2014
Publicerad: den 21 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats.  6 år
ID-nummer:  22433
Direktlänk: /bild/00022433/
Fotodatum: den 16 februari 2014
Publicerad: den 21 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst mot den blivande södra tunnelmynningen.  6 år
ID-nummer:  22434
Direktlänk: /bild/00022434/
Fotodatum: den 16 februari 2014
Publicerad: den 21 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I höjd med den blivande tunnelmynningen byggs ett tillfälligt förbigångsspår som ska användas medan tunnelns sydligaste del byggs.  6 år
ID-nummer:  22435
Direktlänk: /bild/00022435/
Fotodatum: den 16 februari 2014
Publicerad: den 21 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mycket stålspont drivs ner i marken i området där en tillfällig bro för förbigångsspåret ska byggas.  6 år
ID-nummer:  22436
Direktlänk: /bild/00022436/
Fotodatum: den 16 februari 2014
Publicerad: den 21 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sponten längs med det blivande tillfälliga förbigångsspåret ska möjliggöra för schaktning för tunnelmynningen intill.  6 år
ID-nummer:  22437
Direktlänk: /bild/00022437/
Fotodatum: den 16 februari 2014
Publicerad: den 21 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spontningen sedd från väster med den gamla bangården och villorna i bakgrunden.  6 år
ID-nummer:  22438
Direktlänk: /bild/00022438/
Fotodatum: den 16 februari 2014
Publicerad: den 21 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggarbetsplatsen sedd söderut.  6 år
ID-nummer:  22439
Direktlänk: /bild/00022439/
Fotodatum: den 16 februari 2014
Publicerad: den 21 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppsalaleran flödar när frosten släppt och snön smält bort.  6 år
ID-nummer:  22440
Direktlänk: /bild/00022440/
Fotodatum: den 16 februari 2014
Publicerad: den 21 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut strax söder om stationshuset.  6 år
ID-nummer:  22441
Direktlänk: /bild/00022441/
Fotodatum: den 16 februari 2014
Publicerad: den 21 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 101–150