Hösten 2014

Hösten 2014 påbörjades gjutningen av betongtunneln i Gamla Uppsala. Den första etappen göts i gropen utanför Storgården som då på en kort sträcka hade grävts och sprängts ner till rätt nivå för tunnelns bottenplatta. Vid Vittulsbergsvägen pågick också bygget av den nya vägporten under den tillfälliga järnvägsbron. Vid banvallsvägen söder om tunneln påbörjades arbetet med den permanenta spont som ska bilda en stödmur mellan järnvägen och bebyggelsen.

Fler bilder från augusti 2014 finns men har inte publicerats.

Bilder och filmer (139)
Bild 51–100

Tisdag 4 november 2014

Nedfarten norrifrån till tunneln, vy norrut.  8 år
ID-nummer:  18752
Direktlänk: /bild/00018752/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan.  8 år
ID-nummer:  18753
Direktlänk: /bild/00018753/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningsarbetena är i ett tidigt stadium utanför Gamla Uppsala skola.  8 år
ID-nummer:  18754
Direktlänk: /bild/00018754/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med hjälp av grävmaskiner når arbetet allt djupare ner i Uppsalaleran.  8 år
ID-nummer:  18755
Direktlänk: /bild/00018755/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massor transporteras bort på lastbil, noggranna mätningar behöver också göras.  8 år
ID-nummer:  18756
Direktlänk: /bild/00018756/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid passagen tätt intill skolbyggnaden kommer järnvägen att ligga i tunnel.  8 år
ID-nummer:  18757
Direktlänk: /bild/00018757/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen vid skolan sedd från sydväst.  8 år
ID-nummer:  18758
Direktlänk: /bild/00018758/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
söder om skolan gör gropgrävandet för tillfället halt med en spontvägg även i den blivande tunnelsträckningen. Vattholmavägen måste korsa byggarbetsplatsen någonstans.  8 år
ID-nummer:  18759
Direktlänk: /bild/00018759/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena utanför Gamla Uppsala skola, vy norrut.  8 år
ID-nummer:  18760
Direktlänk: /bild/00018760/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax söder om Vattholmavägens nuvarande passage genom arbetsplatsen öppnar sig gropen åter och nu mot den djupaste sträckan förbi Storgården som samtidigt genomgår en stor ombyggnad.  8 år
ID-nummer:  18761
Direktlänk: /bild/00018761/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Flera arbetsmoment pågår sida vid sida nere i gropen, bygge av tunnelns överbyggnad längst bort, gjuten bottenplatta, förberedelse för att gjuta bottenplatta samt fixering av de tillfälliga spontväggarna närmast.  8 år
ID-nummer:  18762
Direktlänk: /bild/00018762/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sprängningar under oktober har nu gjort gropen betydligt djupare än tidigare i höjd med Groaplan.  8 år
ID-nummer:  18763
Direktlänk: /bild/00018763/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bygget av själva betongtunneln från norr. En första sektion av bottenplattan är gjuten och på den byggs väggar och tak i flera omgångar.  8 år
ID-nummer:  18764
Direktlänk: /bild/00018764/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nuvarande nedfarten för byggtrafik till gropen vid Gamla Upsala Sportklubb och Gamla Uppsala skola, vy norrut med Vattholmavägen till höger.  8 år
ID-nummer:  18765
Direktlänk: /bild/00018765/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från samma plats med gropen utanför Storgården, här syns förberedelserna för att kunna formsätta ännu en sektion av bottenplattan.  8 år
ID-nummer:  18766
Direktlänk: /bild/00018766/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten med att fixera sponten vid Groaplan.  8 år
ID-nummer:  18767
Direktlänk: /bild/00018767/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med hydraulik dras bultarna till rätt position.  8 år
ID-nummer:  18768
Direktlänk: /bild/00018768/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget av betongtunneln sett från öster, en färdiggjuten del av tak och väggar till vänster och formsättning av dessa till höger. I bakgrunden syns det gamla stationshuset.  8 år
ID-nummer:  18769
Direktlänk: /bild/00018769/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Armering av tunneltaket pågår.  8 år
ID-nummer:  18770
Direktlänk: /bild/00018770/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den första färdiggjutna delen med väggar och tak sedd från söder.  8 år
ID-nummer:  18771
Direktlänk: /bild/00018771/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stöden och formen för undersidan av taket som användes vid gjutningen av första delen har nu flyttats norrut för nästa etapp av taket.  8 år
ID-nummer:  18772
Direktlänk: /bild/00018772/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelbygget sett från sydväst med Vattholmavägen upptill i bild.  8 år
ID-nummer:  18773
Direktlänk: /bild/00018773/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra änden av den tunnelsektion som byggs nu.  8 år
ID-nummer:  18774
Direktlänk: /bild/00018774/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gjutna tunneltaket används nu som upplagsplats för arbetena med nästa del.  8 år
ID-nummer:  18775
Direktlänk: /bild/00018775/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gjutna tunneldelen sedd snett från ovan.  8 år
ID-nummer:  18776
Direktlänk: /bild/00018776/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Översikt över arbetsplatsen utanför Storgården, vy norrut vid Sivs vägs tillfälliga sträckning.  8 år
ID-nummer:  18777
Direktlänk: /bild/00018777/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om Sivs väg grävs gropen vidare mot sydväst och den blivande tunnelmynningen strax före den tillfälliga bron för nuvarande järnvägs förbigångsspår.  8 år
ID-nummer:  18778
Direktlänk: /bild/00018778/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även här har arbetet kommit olika långt, från färdig schaktning längst bort till berg som återstår att sprängas lite närmare till vänster.  8 år
ID-nummer:  18779
Direktlänk: /bild/00018779/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i söder har ännu en del av bottenplattan formsatts.  8 år
ID-nummer:  18780
Direktlänk: /bild/00018780/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående Upptåg rullar över den tillfälliga bron på förbigångsspåret vid södra änden av den blivande tunneln.  8 år
ID-nummer:  18781
Direktlänk: /bild/00018781/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Något senare är det ett södergående Upptåg som använder förbigångsspåret, här syns den gamla banvallen i förgrunden.  8 år
ID-nummer:  18782
Direktlänk: /bild/00018782/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra änden av Banvallsvägen ska en gång- och cykelbro byggas över den nya järnvägen.  8 år
ID-nummer:  18784
Direktlänk: /bild/00018784/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Formsättning för det östra brofundamentet för gång- och cykelbron.  8 år
ID-nummer:  18785
Direktlänk: /bild/00018785/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Formen byggs på ett sedan tidigare gjutit fundament, vy från sydväst.  8 år
ID-nummer:  18786
Direktlänk: /bild/00018786/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grunden för det västra brofundamentet är också färdigt.  8 år
ID-nummer:  18787
Direktlänk: /bild/00018787/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utanför bebyggelsen på Banvallsvägen som fortsätter nedslagningen av den permanenta sponten.  8 år
ID-nummer:  18788
Direktlänk: /bild/00018788/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd söderut, den nya banan hamnar i skärning till höger om sponten.  8 år
ID-nummer:  18789
Direktlänk: /bild/00018789/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den gamla banvallen mot tegelbruket mot tunnelarbetsplatsen, järnvägen kommer att ligga i svag högerkurva in på höger sida och omedelbart intill de tre kranarna.  8 år
ID-nummer:  18790
Direktlänk: /bild/00018790/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 17 november 2014

Tunnelarbetsplatsen sedd söderut mellan skolan och Groaplan.  4 mån
ID-nummer:  35774
Direktlänk: /bild/00035774/
Fotodatum: den 17 november 2014
Publicerad: den 17 november 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!