Hösten 2014

Hösten 2014 påbörjades gjutningen av betongtunneln i Gamla Uppsala. Den första etappen göts i gropen utanför Storgården som då på en kort sträcka hade grävts och sprängts ner till rätt nivå för tunnelns bottenplatta. Vid Vittulsbergsvägen pågick också bygget av den nya vägporten under den tillfälliga järnvägsbron. Vid banvallsvägen söder om tunneln påbörjades arbetet med den permanenta spont som ska bilda en stödmur mellan järnvägen och bebyggelsen.

Fler bilder från augusti 2014 finns men har inte publicerats.

Bilder och filmer (139)
Bild 31–60

Måndag 22 september 2014

Arbetsplatsen når åter järnvägen strax söder om stationshuset, vy mot öster.  9 år
ID-nummer:  18428
Direktlänk: /bild/00018428/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det tillfälliga spåret vid den blivande södra tunnelmynningen gör en böj västerut ut på åkermarken.  9 år
ID-nummer:  18429
Direktlänk: /bild/00018429/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kran vid den blivande södra tunnelmynningen på den gamla bangården i Gamla Uppsala.  9 år
ID-nummer:  18431
Direktlänk: /bild/00018431/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mitt på det tillfälliga spåret finns ännu en tillfällig bro byggd av stålspont och balkar.  9 år
ID-nummer:  18430
Direktlänk: /bild/00018430/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga bron sedd från väster.  9 år
ID-nummer:  18432
Direktlänk: /bild/00018432/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Översikt mot nordost från åkerkanten i väster, tunneln byggs i öppningen vid kranarna till vänster.  9 år
ID-nummer:  18433
Direktlänk: /bild/00018433/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den nya järnvägssträckningen omedelbart söder om tunneln har det ännu inte schaktats något, däremot läggs massor upp i området mellan gamla och nya sträckningen.  9 år
ID-nummer:  18434
Direktlänk: /bild/00018434/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett södergående snabbtåg passerar över den tillfälliga bron vid södra tunnelmynningen.  9 år
ID-nummer:  18435
Direktlänk: /bild/00018435/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåg och arbetsfordon kan korsa varandra planskilt oberoende av varandra.  9 år
ID-nummer:  18436
Direktlänk: /bild/00018436/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett Upptåg på väg söderut på den tidigare bangården i Gamla Uppsala.  9 år
ID-nummer:  18437
Direktlänk: /bild/00018437/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd norrut i höjd med den den gamla banvallen mot tegelbruket, Gamla Uppsala kyrka skymtar till vänster.  9 år
ID-nummer:  18438
Direktlänk: /bild/00018438/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blickar man i stället söderut alldeles utanför bebyggelsen på Banvallsvägen är det Uppsala domkyrka som skymtar i bakgrunden.  9 år
ID-nummer:  18439
Direktlänk: /bild/00018439/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Något söderut finns ett tillfälligt upplag av krossmassor.  9 år
ID-nummer:  18440
Direktlänk: /bild/00018440/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massorna lastas på dumprar och körs söderut där bygge av ny banvall pågår.  9 år
ID-nummer:  18441
Direktlänk: /bild/00018441/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utanför bebyggelsen på Banvallsvägen sätts en permanent spont.  9 år
ID-nummer:  18442
Direktlänk: /bild/00018442/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sponten lyfts på plats och slås ned i leran.  9 år
ID-nummer:  18443
Direktlänk: /bild/00018443/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ej nedslagen spont står som en hög mur.  9 år
ID-nummer:  18444
Direktlänk: /bild/00018444/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om banvallsvägen grävs det desto mer där den blivande banan norrut sjunker ner mot södra tunnelmynningen.  9 år
ID-nummer:  18445
Direktlänk: /bild/00018445/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banbygget sett söderut i projektets södra del.  9 år
ID-nummer:  18446
Direktlänk: /bild/00018446/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En hög bullerskyddsvall har byggts mot bebyggelsen i öster.  9 år
ID-nummer:  18447
Direktlänk: /bild/00018447/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med grävmaskin jämnas den blivande banvallen till.  9 år
ID-nummer:  18448
Direktlänk: /bild/00018448/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya banvallen med nya stolpfundament försvinner norrut i svag lutning och lämnar den gamla järnvägen till höger.  9 år
ID-nummer:  18449
Direktlänk: /bild/00018449/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammal och ny sträckning sedd norrut strax norr om Bärbyleden.  9 år
ID-nummer:  18450
Direktlänk: /bild/00018450/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget sett från söder med den nya bullerskyddsvallen som ett tydligt nytt inslag i landskapet.  9 år
ID-nummer:  18451
Direktlänk: /bild/00018451/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra anslutningen till befintlig järnväg sedd från östra sidan av spåret.  9 år
ID-nummer:  18452
Direktlänk: /bild/00018452/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret är här dock redan omlagt i samband med bygget av Bärbyleden eftersom den bron förbereddes för det nya dubbelspåret, gamla banvallen till höger.  9 år
ID-nummer:  18453
Direktlänk: /bild/00018453/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 4 november 2014

Den nya vägporten för Vittulsbergsvägen sedd från Vattholmavägen där den nya vägen genom porten ska ansluta till denna.  9 år
ID-nummer:  18737
Direktlänk: /bild/00018737/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Porten sedd från väster, stödmurarna är gjutna medan själva porten håller på att formsättas.  9 år
ID-nummer:  18739
Direktlänk: /bild/00018739/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Porten sedd från nuvarande plankorsning.  9 år
ID-nummer:  18740
Direktlänk: /bild/00018740/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen där den nya banvallen viker av mot vänster.  9 år
ID-nummer:  18741
Direktlänk: /bild/00018741/
Fotodatum: den 4 november 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 91–120