Första kvartalet 2016

Bygget av den 610 meter långa betongtunneln börjar närma sig sitt slut och de boende och de som passerar byggarbetsplatsen kanske snart kan börja se de fördelar som en järnväg under marken genom Gamla Uppsala kan ge. Längst i norr anpassas Samnans driftplats och en bro över ån Samnan byggs. Banunderbyggnaden på övriga sträckor börjar också allt mer närma sig färdigställande. Längst i söder pågår också bygget av en ny dubbelspårsbro över Tycho Hedéns väg.

Bilder och filmer (193)
Bild 101–150

Måndag 8 februari 2016

Med en grävmaskin återfylls utrymmet mellan tunnelväggen och sponten.  6 år
ID-nummer:  20364
Direktlänk: /bild/00020364/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fyllnadsmassorna transporteras fram med lastbilar som kör på tunneltaket.  6 år
ID-nummer:  20365
Direktlänk: /bild/00020365/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massorna tippas på tunneltaket varefter grävmaskinen portionerar ut det på rätt plats.  6 år
ID-nummer:  20366
Direktlänk: /bild/00020366/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återfyllningsarbetet sett från söder vid änden av Sigyns väg.  6 år
ID-nummer:  20367
Direktlänk: /bild/00020367/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare en maskin på tunneltaket, bakom den skymtar stationshuset.  6 år
ID-nummer:  20368
Direktlänk: /bild/00020368/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneltaket ligger ungefär i marknivå där tunneln sneddar fram mot den gamla banan vid den tidigare bangården i Gamla Uppsala.  6 år
ID-nummer:  20369
Direktlänk: /bild/00020369/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I höjd med Yrsaparken söder om tunnelmynningen vek tidigare det tillfälliga spåret som låg väster om mynningen under bygget av densamma av. Nu är de flesta spåren av detta åter utraderade.  6 år
ID-nummer:  20370
Direktlänk: /bild/00020370/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett upptåg susar fram mellan villorna i Gamla Uppsala och passerar plankorsningen med Bågspännarvägen, en vardag som snart är historia.  6 år
ID-nummer:  20371
Direktlänk: /bild/00020371/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den nya gång- och cykelbron vid Banvallsvägens norra ände mot tunnelmynningen och stationshuset.  6 år
ID-nummer:  20373
Direktlänk: /bild/00020373/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Direkt utanför tunnelmynningen är inte schaktningen av skärningen för den nya banvallen klar eftersom det tillfälliga spåret korsade arbetsplatsen här. På muren till vänster om mynningen byggs också en trappa upp till den parkering för räddningsfordon som placeras på taket.  6 år
ID-nummer:  20374
Direktlänk: /bild/00020374/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från bron där såväl spontmuren på östra sidan som slänten på västra sidan av den nya banvallen börjar bli färdig där banan gör en mjuk böj utanför villabebyggelsen på Banvallsvägen.  6 år
ID-nummer:  20375
Direktlänk: /bild/00020375/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här söder om gångbron har arbetet med den nya banvallens underbyggnad kommit långt.  6 år
ID-nummer:  20390
Direktlänk: /bild/00020390/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från andra sidan bron när ett södergående snabbtåg passerar tunnelmynningen.  6 år
ID-nummer:  20376
Direktlänk: /bild/00020376/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot södra tunnelmynningen och den ännu inte färdigschaktade delen omedelbart söder om denna.  6 år
ID-nummer:  20377
Direktlänk: /bild/00020377/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spontningsarbeteten pågår vid det urtag i spontmuren där brunnar för dagvattenhantering placeras.  6 år
ID-nummer:  20378
Direktlänk: /bild/00020378/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena i södra delen av dubbelspårsbygget, vy söderut väster om gångbron.  6 år
ID-nummer:  20379
Direktlänk: /bild/00020379/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sista delen av betongsockeln på spontmuren färdigställs utanför södra tunnelmynningen där förbigångsspåret tidigare låg.  6 år
ID-nummer:  20380
Direktlänk: /bild/00020380/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggarbetsplatsen vid södra tunneömynningen sedd från sydväst.  6 år
ID-nummer:  20381
Direktlänk: /bild/00020381/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneln svänger svagt mot höger till höger om uthuset intill stationshuset, den nyrenoverade Storgården samt den röda s.k. GUSK-ladan som skymtar längre bort, men samtidigt till vänster om den villa som delvis skymmer den sistnämnda byggnaden.  6 år
ID-nummer:  20382
Direktlänk: /bild/00020382/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spontmuren kläs med gabioner, stenfyllda korgar. Området mellan den nya och gamla banan som tidigare använts för upplag av massor under bygget har nu åter städats upp.  6 år
ID-nummer:  20383
Direktlänk: /bild/00020383/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot spontningsarbetet i höjd med Bågspännarvägen där man ser att man gräver även tvärs över den nya banvallen. Längre bort skymtar också en tillfällig väg upp till området där lermassorna från skärningen lagts upp.  6 år
ID-nummer:  20384
Direktlänk: /bild/00020384/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spontmuren med gabioner söder om gång- och cykelbron.  6 år
ID-nummer:  20385
Direktlänk: /bild/00020385/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
SJ:s snabbtåg 572 mot Umeå rullar förbi den nya södra tunnelmynningen och det gamla stationshuset i Gamla Uppsala, i väntan på att det nya dubbelspåret ska bli klart en våning ner.  6 år
ID-nummer:  20386
Direktlänk: /bild/00020386/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slänterna har förstärkts med mattor fästa med träspik.  6 år
ID-nummer:  20387
Direktlänk: /bild/00020387/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelkanaler och kabelbrunnar har kommit på plats på de mer färdiga delarna av den nya banvallen.  6 år
ID-nummer:  20388
Direktlänk: /bild/00020388/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelkanaler och fundament för kontaktledningsstolpar.  6 år
ID-nummer:  20389
Direktlänk: /bild/00020389/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Material för att tillverka gabionerna som spontmuren kläs med.  6 år
ID-nummer:  20391
Direktlänk: /bild/00020391/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett nytt inslag i kulturlandskapet vid Gamla Uppsala.  6 år
ID-nummer:  20392
Direktlänk: /bild/00020392/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid Tycho Hedéns väg fortsätter arbetet med en ny dubbelspårsbro över vägen.  6 år
ID-nummer:  20393
Direktlänk: /bild/00020393/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundläggning för de norra brofästena pågår.  6 år
ID-nummer:  20394
Direktlänk: /bild/00020394/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundläggningen sker mellan rester av de två järnvägsbroar som revs för att ge plats för den nya bron.  6 år
ID-nummer:  20395
Direktlänk: /bild/00020395/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På södra sidan av vägen börjar gjutformar resas.  6 år
ID-nummer:  20396
Direktlänk: /bild/00020396/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundläggning på norra sidan av den för närvarande avstängda Tycho Hedéns väg, tidigare E4.  6 år
ID-nummer:  20397
Direktlänk: /bild/00020397/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gjutformar reses för den nya bron.  6 år
ID-nummer:  20398
Direktlänk: /bild/00020398/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen ligger strax söder om Bärbyleden där bron vid utfartsblocksignalen från Löten i bakgrunden byggdes för dubbelspår redan när vägen byggdes.  6 år
ID-nummer:  20399
Direktlänk: /bild/00020399/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Broarbetsplatsen sedd från söder.  6 år
ID-nummer:  20400
Direktlänk: /bild/00020400/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångbanan längs Tycho Hedéns väg hålls öppen under bygget, vy från öster.  6 år
ID-nummer:  20401
Direktlänk: /bild/00020401/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundläggningsarbetena sedda från markplanet.  6 år
ID-nummer:  20402
Direktlänk: /bild/00020402/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen ger ett något stökigt intryck med nya och gamla betongkonstruktioner blandade med varandra.  6 år
ID-nummer:  20403
Direktlänk: /bild/00020403/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gjutformarna som nu reses ligger i linje med pelarna på den intilliggande bron för Vattholmavägen.  6 år
ID-nummer:  20404
Direktlänk: /bild/00020404/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga järnvägsbron, den tredje inom dubbelspårsprojektet, vilar på landfästen som byggts med stålspont.  6 år
ID-nummer:  20405
Direktlänk: /bild/00020405/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av det norra tillfälliga brofästet.  6 år
ID-nummer:  20406
Direktlänk: /bild/00020406/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det norra tillfälliga brofästet vid Tycho Hedéns väg.  6 år
ID-nummer:  20407
Direktlänk: /bild/00020407/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!