Första kvartalet 2016

Bygget av den 610 meter långa betongtunneln börjar närma sig sitt slut och de boende och de som passerar byggarbetsplatsen kanske snart kan börja se de fördelar som en järnväg under marken genom Gamla Uppsala kan ge. Längst i norr anpassas Samnans driftplats och en bro över ån Samnan byggs. Banunderbyggnaden på övriga sträckor börjar också allt mer närma sig färdigställande. Längst i söder pågår också bygget av en ny dubbelspårsbro över Tycho Hedéns väg.

Bilder och filmer (193)
Bild 31–60

Tisdag 26 januari 2016

Från gång- och cykelbrons västra del har man denna vy söderut in mot Uppsala.  8 år
ID-nummer:  20468
Direktlänk: /bild/00020468/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Visst arbete med dagvattensystemet återstår här, så också med gabionerna som klär spontmuren.  8 år
ID-nummer:  20469
Direktlänk: /bild/00020469/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här pågick arbete med gabionerna längst i norr.  8 år
ID-nummer:  20470
Direktlänk: /bild/00020470/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med maskinen till vänster tillverkas de stenfyllda korgarna som sedan kan lyftas på plats med kranen på samma maskin.  8 år
ID-nummer:  20471
Direktlänk: /bild/00020471/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Läget i området strax söder om södra tunnelmynningen denna gråa januaridag.  8 år
ID-nummer:  20472
Direktlänk: /bild/00020472/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snart susar tågen förbi här på ett dubbelspår in mot eller ut ur Uppsala.  8 år
ID-nummer:  20473
Direktlänk: /bild/00020473/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Muren mot bebyggelsen under färdigställande, överst tillkommer dessutom ett bullerplank.  8 år
ID-nummer:  20474
Direktlänk: /bild/00020474/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brunnar för dagvatten får plats i ett hålrum som gjorts i muren i höjd med Bågspännarvägen.  8 år
ID-nummer:  20475
Direktlänk: /bild/00020475/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inbuktningen i muren med plankorsningen på nuvarande järnväg vid Bågspännarvägen i bakgrunden.  8 år
ID-nummer:  20477
Direktlänk: /bild/00020477/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan fortsätter söderut väster om villorna på Banvallsvägen,  8 år
ID-nummer:  20476
Direktlänk: /bild/00020476/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot gång- och cykelbron och södra tunnelmynningen.  8 år
ID-nummer:  20478
Direktlänk: /bild/00020478/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan tar slut samtidig med bebyggelsen på västra sidan och den nya banan fortsätter fram mot den gamla vid bron över Bärbyleden.  8 år
ID-nummer:  20479
Direktlänk: /bild/00020479/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra delen är spontmuren i stort sett färdig.  8 år
ID-nummer:  20480
Direktlänk: /bild/00020480/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut i det långa arbetsområdet.  8 år
ID-nummer:  20481
Direktlänk: /bild/00020481/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gång- och cykelbron över den nya banan sedd på avstånd söderifrån.  8 år
ID-nummer:  20482
Direktlänk: /bild/00020482/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om bebyggelsen på Banvallsvägen övergår spontmuren i en vanlig bullerskyddsvall.  8 år
ID-nummer:  20483
Direktlänk: /bild/00020483/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förändrade omgivningar blir det för de boende på Banvallsvägen.  8 år
ID-nummer:  20484
Direktlänk: /bild/00020484/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kungshögarna och Gamla Uppsala kyrka ligger i fonden vid färd norrut.  8 år
ID-nummer:  20485
Direktlänk: /bild/00020485/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sydligaste delen av den långa skärningen söder om tunneln, notera nuvarande järnväg bakom bullerskyddsvallen.  8 år
ID-nummer:  20486
Direktlänk: /bild/00020486/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De mest omfattande arbetena före bygget av själva banöverbyggnaden tycks vara klara på den här sträckan.  8 år
ID-nummer:  20487
Direktlänk: /bild/00020487/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spontmurens södra ände.  8 år
ID-nummer:  20488
Direktlänk: /bild/00020488/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nedfarten i skärningen fram mot tunneln på väg norrut.  8 år
ID-nummer:  20489
Direktlänk: /bild/00020489/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla landmärken och nya i Gamla Uppsala och Nyby.  8 år
ID-nummer:  20490
Direktlänk: /bild/00020490/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bullerskyddsvallen och södra änden av den länga skärningen, vy norrut.  8 år
ID-nummer:  20491
Direktlänk: /bild/00020491/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bron över Bärbyleden som redan tidigare byggts för dubbelspår används nu den breda bron för att leda in spåret mot den tillfälliga bron över Tycho Hedéns väg där en ny dubbelspårsbro byggs.  8 år
ID-nummer:  20492
Direktlänk: /bild/00020492/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det krokiga spåret vid Tycho Hedéns väg medan en ny bro byggs bakom kranen till vänster.  8 år
ID-nummer:  20493
Direktlänk: /bild/00020493/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tidigare och blivande broplatsen vid Tycho Hedéns väg sedd från norr.  8 år
ID-nummer:  20494
Direktlänk: /bild/00020494/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundläggning av den nya bron sker bland kvarvarande rester av de båda gamla broarna som rivits, vy mot nordväst från Vattholmavägen intill.  8 år
ID-nummer:  20495
Direktlänk: /bild/00020495/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På södra sidan har fundament redan gjutits.  8 år
ID-nummer:  20496
Direktlänk: /bild/00020496/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Översikt norrut på den blivande broplatsen.  8 år
ID-nummer:  20497
Direktlänk: /bild/00020497/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 91–120