Första kvartalet 2016

Bygget av den 610 meter långa betongtunneln börjar närma sig sitt slut och de boende och de som passerar byggarbetsplatsen kanske snart kan börja se de fördelar som en järnväg under marken genom Gamla Uppsala kan ge. Längst i norr anpassas Samnans driftplats och en bro över ån Samnan byggs. Banunderbyggnaden på övriga sträckor börjar också allt mer närma sig färdigställande. Längst i söder pågår också bygget av en ny dubbelspårsbro över Tycho Hedéns väg.

Bilder och filmer (193)
Bild 51–100

Måndag 8 februari 2016

Den norra, äldre växelförbindelsen sedd från söder.  7 år
ID-nummer:  20304
Direktlänk: /bild/00020304/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samnans driftplats sedd från söder på platsen den haft sedan bygget av bron över motorvägen då den flyttades något norrut. Till vänster syns en av de nya växlar som lagts in söder om de gamla, även spåret närmast är nytt och har ersatt en stoppbock.  7 år
ID-nummer:  20305
Direktlänk: /bild/00020305/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot den södra av de två nya växlarna strax norr om motorvägsbron och backen ner mot ån Samnan.  7 år
ID-nummer:  20306
Direktlänk: /bild/00020306/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid den sydligaste växeln är spåret blockerat där byggspåret börjar.  7 år
ID-nummer:  20307
Direktlänk: /bild/00020307/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blockeringen sedd från söder där byggspåret slutar omedelbart före växlarna.  7 år
ID-nummer:  20308
Direktlänk: /bild/00020308/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Driftplatsen Samnan i ny skepnad som kryssdriftplats på det nya dubbelspåret.  7 år
ID-nummer:  20309
Direktlänk: /bild/00020309/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samnans driftplats sedd på avstånd från söder. Till höger anar man också ett möte mellan två Upptåg som sker två gånger i timmen precis norr om enkelspårssträckan genom Gamla Uppsala.  7 år
ID-nummer:  20310
Direktlänk: /bild/00020310/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid södra driftplatsgränsen i Samnan, här börjar det egentliga byggområdet för dubbelspårsprojektet.  7 år
ID-nummer:  20315
Direktlänk: /bild/00020315/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid södra driftplatsgränsen i Samnan, motorvägsbron skymtar längre bort.  7 år
ID-nummer:  20316
Direktlänk: /bild/00020316/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya vägporten för Vittulsbergsvägen under jänvägen sedd från öster, den tidigare plankorsningen låg vid den parkerade flakvagnen i bildens vänstra del.  7 år
ID-nummer:  20319
Direktlänk: /bild/00020319/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra utfarten från Samnan sedd från banans västra sida, här slutar än så länge det utlagda blivande nedspåret.  7 år
ID-nummer:  20320
Direktlänk: /bild/00020320/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nuvarande trafikspår genom arbetsplatsen gör en skarp böj strax söder om driftplatsgränsen och viker av in på den gamla raka sträckningen som skymtar till höger i bild. Den nya banan kommer att göra en mjuk vänstersväng här som kan anas genom att följa kontaktledningsstolparna.  7 år
ID-nummer:  20321
Direktlänk: /bild/00020321/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägporten för Vittulsbergsvägen sedd från väster.  7 år
ID-nummer:  20322
Direktlänk: /bild/00020322/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brobygge vid ån Samnan mellan Vittulsbergsvägen och plankorsningen med Vattholmavägen, vy från öster med gamla banan i bakgrunden.  7 år
ID-nummer:  20325
Direktlänk: /bild/00020325/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bottenplattan har gjutits och uppstädning pågår.  7 år
ID-nummer:  20326
Direktlänk: /bild/00020326/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny väg för vattnet i ån Samnan under den nya jänvägen växer fram.  7 år
ID-nummer:  20327
Direktlänk: /bild/00020327/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Åns vatten har letts om och rinner i tillfälliga trummor genom området söder om den nya bron.  7 år
ID-nummer:  20328
Direktlänk: /bild/00020328/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående snabbtåg passerar arbetsplatsen vid ån Samnan.  7 år
ID-nummer:  20329
Direktlänk: /bild/00020329/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot tunnelmynningen på avstånd från norr.  7 år
ID-nummer:  20332
Direktlänk: /bild/00020332/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelmynningen sedd från norr på närmare håll, norr om mynningen finns ett tråg med bottenplatta och väggar av betong, längst till vänster syns också den stödmur av betong som ansluter till tråget på östra sidan.  7 år
ID-nummer:  20333
Direktlänk: /bild/00020333/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tråget och norra tunnelmynningen med de gamla skolbyggnaderna i bakgrunden.  7 år
ID-nummer:  20334
Direktlänk: /bild/00020334/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om tunneln håller skärningen på att återfå sin blivande form efter att ha använts som upplag under tunnelbygget.  7 år
ID-nummer:  20335
Direktlänk: /bild/00020335/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tillfälliga tillfartsvägar grävs bort och slänter planeras.  7 år
ID-nummer:  20336
Direktlänk: /bild/00020336/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om tråget finns den korta stödmuren på östra sidan medan det på västra sidan blir en vanlig slänt.  7 år
ID-nummer:  20337
Direktlänk: /bild/00020337/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skärning, stödmur och tråg sett från vänster till höger.  7 år
ID-nummer:  20338
Direktlänk: /bild/00020338/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tråget sett från sydväst intill tunnelmynningen.  7 år
ID-nummer:  20339
Direktlänk: /bild/00020339/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid tunnelmynningen. Den gamla banan kommer in från vänster och Samnans driftplats kan anas i fjärran strax till höger om bildens mitt. Lyftkranen vid ån Samnan står mitt i den nya banans svaga kurva vid anslutningen till den gamla sträckningen.  7 år
ID-nummer:  20340
Direktlänk: /bild/00020340/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tar man några stag bakåt kommer även tunnelmynningen med i vyn.  7 år
ID-nummer:  20341
Direktlänk: /bild/00020341/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelns nordligaste del, vy mot nordost. Här ges plats för signalkurer och uppställningsplats för räddningsfordon.  7 år
ID-nummer:  20342
Direktlänk: /bild/00020342/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneltaket och mynningen sedd från Vattholmavägens tillfälliga sträckning genom byggarbetsplatsen.  7 år
ID-nummer:  20343
Direktlänk: /bild/00020343/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om platsen där Vattholmavägen för tillfället korsar tunneln pågår ännu tunnelbygget.  7 år
ID-nummer:  20344
Direktlänk: /bild/00020344/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I det enda återstående hålet mellan skolan och Groaplan byggs det nu från båda hållen.  7 år
ID-nummer:  20345
Direktlänk: /bild/00020345/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett långt och åtminstone för omgivningen besvärligt tunnelbygge närmar sig sitt slut.  7 år
ID-nummer:  20346
Direktlänk: /bild/00020346/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nere i gropen är bottenplattan gjuten, det som återstår är formsättning och gjutning av väggar och tak.  7 år
ID-nummer:  20347
Direktlänk: /bild/00020347/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny gjutetapp förbereds här när den underliggande formen har flyttats fram så att armering och resterande delar av formsättningen kan påbörjas.  7 år
ID-nummer:  20348
Direktlänk: /bild/00020348/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den framflyttade gjutformen i södra delen av tunnelns norra färdigbyggda del.  7 år
ID-nummer:  20349
Direktlänk: /bild/00020349/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra änden av den kvarvarande gropen är ännu en etapp färdig att gjutas.  7 år
ID-nummer:  20350
Direktlänk: /bild/00020350/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd från söder.  7 år
ID-nummer:  20351
Direktlänk: /bild/00020351/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från vägen över tunneln vid Groaplan där marken har återfyllts.  7 år
ID-nummer:  20353
Direktlänk: /bild/00020353/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den här vinkeln ser det kvarvarande hålet i tunneln relativt litet ut.  7 år
ID-nummer:  20352
Direktlänk: /bild/00020352/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mitt uppe på tunneln har man nu denna vy norrut vid Groaplan.  7 år
ID-nummer:  20354
Direktlänk: /bild/00020354/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Armeringen av nästa etapp norrifrån påbörjas på den framflyttade formen.  7 år
ID-nummer:  20355
Direktlänk: /bild/00020355/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Som under hela byggets gång används den färdiggjutna tunnelns tak som arbetsyta och upplag.  7 år
ID-nummer:  20356
Direktlänk: /bild/00020356/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmast håller sidoväggen på att komma på plats, men lite gammalt betongspill behövde först skrapas bort.  7 år
ID-nummer:  20357
Direktlänk: /bild/00020357/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En list fästs fast för att påbörja bygget av formväggen vid gjutetappens slut.  7 år
ID-nummer:  20358
Direktlänk: /bild/00020358/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I andra änden av gropen syns gjutformen med presenningar för att kunna hålla rätt temperatur.  7 år
ID-nummer:  20359
Direktlänk: /bild/00020359/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det återstående hålet med den färdigarmerade formen i söder till höger och den nyss påbörjade formen i norr längre bort.  7 år
ID-nummer:  20360
Direktlänk: /bild/00020360/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd från sydväst.  7 år
ID-nummer:  20361
Direktlänk: /bild/00020361/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en formvägg hänger i luften från byggkranen intill.  7 år
ID-nummer:  20362
Direktlänk: /bild/00020362/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I höjd med det gamla stationshuset pågår återfyllning vid den tunneldel som gjöts två veckor tidigare och som då band samman den södra och den mellersta tunneldelen till en sammanhängande tunnel.  7 år
ID-nummer:  20363
Direktlänk: /bild/00020363/
Fotodatum: den 8 februari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 151–193