Andra kvartalet 2016

Tiden går och dubbelspårsbygget i Gamla Uppsala går framåt med raska steg. Den 610 meter långa betongtunneln har gjutits färdigt liksom bron över ån Samnan, vägporten över Vittulsbergsvägen är klar sedan tidigare. Längst i söder byggs järnvägsbroar över Tycho Hedéns väg. Banunderbyggnaden är nu i det närmaste klar på långa sträckor och de riktiga järnvägsarbetena närmar sig. Ovanpå tunneln återfylls nu marken till tidigare nivå och gatorna som korsar tunneln kan återställas till sitt permanenta läge.

Bilder och filmer (111)
Bild 61–90

Tisdag 31 maj 2016

Norra tunnelmynningen sedd från norr med Vattholmavägen till höger.  8 år
ID-nummer:  20863
Direktlänk: /bild/00020863/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banunderbyggnaden norrut är klar med fundament för kontaktledningsstolparna.  8 år
ID-nummer:  20864
Direktlänk: /bild/00020864/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett snabbtåg passerar på den gamla banan.  8 år
ID-nummer:  20865
Direktlänk: /bild/00020865/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med en mjuk sväng ansluter den nya banan till den gamla i sluttningen norr om Gamla Uppsala.  8 år
ID-nummer:  20866
Direktlänk: /bild/00020866/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slutet för plankorsningen med Vattholmavägen som syns till vänster närmar sig när tågen ska susa fram på nya banan till höger i stället.  8 år
ID-nummer:  20867
Direktlänk: /bild/00020867/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan upp mot infarten till Samnan, nu Y-driftplats mot dubbelspåret norrut men blivande kryssdriftplats på det nya dubbelspåret.  8 år
ID-nummer:  20868
Direktlänk: /bild/00020868/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra tunnelmynningen sedd från norr, inne i tunneln pågår arbete med att lägga ut makadam.  8 år
ID-nummer:  20870
Direktlänk: /bild/00020870/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneln sedd från norr med Vattholmavägen i ny permanent sträckning till höger.  8 år
ID-nummer:  20871
Direktlänk: /bild/00020871/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Många arbeteten pågår i det blivande spårområdet norrut.  8 år
ID-nummer:  20873
Direktlänk: /bild/00020873/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen sedd mot nordost intill plankorsningen mellan Vattholmavägen och nuvarande bana.  8 år
ID-nummer:  20872
Direktlänk: /bild/00020872/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut i plankorsningen med Vattholmavägen, vid anslutningen är nuvarande bana omlagd in mot den nya.  8 år
ID-nummer:  20874
Direktlänk: /bild/00020874/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förmiddagens flygbränsletåg rullar norrut från Gamla Uppsala.  8 år
ID-nummer:  20875
Direktlänk: /bild/00020875/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid ån Samnan är den nya bron för järnvägen färdiggjuten och banvallen byggs nu även där.  8 år
ID-nummer:  20876
Direktlänk: /bild/00020876/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den lilla betongbron har mer formen av en stor trumma och ligger i lågt läge i förhållande till det blivande dubbelspåret.  8 år
ID-nummer:  20877
Direktlänk: /bild/00020877/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron sedd från öster.  8 år
ID-nummer:  20878
Direktlänk: /bild/00020878/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På arbetsplatsen norr om ån lastas kabeltrummor som ska ut längs den nya järnvägen.  8 år
ID-nummer:  20879
Direktlänk: /bild/00020879/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett Upptåg rullar norrut förbi byggarbetsplatserna i Gamla Uppsala.  8 år
ID-nummer:  20880
Direktlänk: /bild/00020880/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett södergående Upptåg passerar brobygget vid Samnan och en av de dagvattendammar som finns där.  8 år
ID-nummer:  20881
Direktlänk: /bild/00020881/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den färdiga vägporten för Vittulsbergsvägen sedd från öster.  8 år
ID-nummer:  20882
Direktlänk: /bild/00020882/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fortums fliståg passerar norrut över den nya vägporten.  8 år
ID-nummer:  20883
Direktlänk: /bild/00020883/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
SJ:s norrgående snabbtåg rullar över Vittulsbergsvägen.  8 år
ID-nummer:  20884
Direktlänk: /bild/00020884/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!