Dubbelspårsbygge Skutskär–Furuvik

Den korta sträckan Skutskär–Furuvik, den norra av de två enkel­spåriga flask­halsarna på den i övrigt dubbel­spåriga järnvägen mellan Uppsala och Gävle håller på att byggas ut till dubbel­spår. Den nya banan kommer att gå i en genare syd­väst­ligare sträck­ning än nuvarande järnväg mellan håll­plats­erna Skutskär och Furuvik. Skutskär blir dessutom drift­plats och det tidigare förberedda avvik­ande huvud­spåret på östra sidan av platt­formarna bildar anslutning upp mot Skutskärs gamla bangård och massa­fabriken. Bangården byggs om och får dessutom ett anslut­nings­spår till dubbel­spåret norrut som utgår från mitten av bangården i nuvarande form. Norrut rivs det gamla spåret upp fram till Furuvik där Y-drift­platsen Furuviks södra i änden av nuvarande dubbel­spår liksom mot­svarande driftplats Turkiet i Skutskär slopas. Hållplatsen Furuvik omedel­bart väster om norra anslut­ningen till befintliga spår påverkas dock inte.

Bilder och filmer (48)

Tisdag 17 maj 2016

Det nya dubbelspårets södra anslutningspunkt strax norr om plattformarna i Skutskär sedd från ett norrgående tåg.  5 år
ID-nummer:  23864
Direktlänk: /bild/00023864/
Fotodatum: den 17 maj 2016
Publicerad: den 8 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsen är lagd så långt fram som är möjligt.  5 år
ID-nummer:  23865
Direktlänk: /bild/00023865/
Fotodatum: den 17 maj 2016
Publicerad: den 8 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårgående traktorer kliver å rälsen här i södra änden så bullerskydden byggs inte färdigt förrän arbetet kommit längre.  5 år
ID-nummer:  23866
Direktlänk: /bild/00023866/
Fotodatum: den 17 maj 2016
Publicerad: den 8 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya anslutningen mellan Skutskärs gamla bangård och det nya dubbelspåret.  5 år
ID-nummer:  23867
Direktlänk: /bild/00023867/
Fotodatum: den 17 maj 2016
Publicerad: den 8 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret är tillfälligt anslutet till befintligt spår men kommer att läggas om vid inkopplingen senare.  5 år
ID-nummer:  23868
Direktlänk: /bild/00023868/
Fotodatum: den 17 maj 2016
Publicerad: den 8 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det huvudsakliga genomfarten från plattformen och norrut via detta spår kommer att ligga närmast kabelrännan.  5 år
ID-nummer:  23869
Direktlänk: /bild/00023869/
Fotodatum: den 17 maj 2016
Publicerad: den 8 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Anslutningen med dubbelspåret längre bort till vänster.  5 år
ID-nummer:  23870
Direktlänk: /bild/00023870/
Fotodatum: den 17 maj 2016
Publicerad: den 8 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I Furuvik börjar anläggningen utanför spårområdet bli klar.  5 år
ID-nummer:  23871
Direktlänk: /bild/00023871/
Fotodatum: den 17 maj 2016
Publicerad: den 8 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett lager krossmassor ligger dock intill bullerskyddsskärmen.  5 år
ID-nummer:  23872
Direktlänk: /bild/00023872/
Fotodatum: den 17 maj 2016
Publicerad: den 8 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även inom spårområdet blir spåren allt mer klara.  5 år
ID-nummer:  23873
Direktlänk: /bild/00023873/
Fotodatum: den 17 maj 2016
Publicerad: den 8 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya dubbelspåret i kurvan fram mot bron över väg 76.  5 år
ID-nummer:  23874
Direktlänk: /bild/00023874/
Fotodatum: den 17 maj 2016
Publicerad: den 8 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren fram mot anslutningen till befintligt spår.  5 år
ID-nummer:  23875
Direktlänk: /bild/00023875/
Fotodatum: den 17 maj 2016
Publicerad: den 8 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här är vi inne på befintligt dubbelspår som det nya dubbelspåret ska anslutas till.  5 år
ID-nummer:  23876
Direktlänk: /bild/00023876/
Fotodatum: den 17 maj 2016
Publicerad: den 8 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 4 april 2016

Vy mot dubbelspårsbygget vid plattformarna i Furuvik.  6 år
ID-nummer:  22930
Direktlänk: /bild/00022930/
Fotodatum: den 4 april 2016
Publicerad: den 18 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya dubbelspåret viker av från det gamla mellan västra driftplatsgränsen och växeln inom driftplatsen Furuvik södra.  6 år
ID-nummer:  22931
Direktlänk: /bild/00022931/
Fotodatum: den 4 april 2016
Publicerad: den 18 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya dubbelspåret sett från det gamla vid Furuvik.  6 år
ID-nummer:  22932
Direktlänk: /bild/00022932/
Fotodatum: den 4 april 2016
Publicerad: den 18 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren närmast sammankopplingen ligger ostoppat och oriktat.  6 år
ID-nummer:  22933
Direktlänk: /bild/00022933/
Fotodatum: den 4 april 2016
Publicerad: den 18 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya dubbelspåret viker av mot sydost och korsar först riksväg 76 på en bro.  6 år
ID-nummer:  22934
Direktlänk: /bild/00022934/
Fotodatum: den 4 april 2016
Publicerad: den 18 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Anslutningen mellan dubbelspåret och bangården vid nuvarande Skutskär norra sedd från densamma.  6 år
ID-nummer:  22935
Direktlänk: /bild/00022935/
Fotodatum: den 4 april 2016
Publicerad: den 18 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Anslutningsspåret sett mot nordväst vid passage över bangården.  6 år
ID-nummer:  22936
Direktlänk: /bild/00022936/
Fotodatum: den 4 april 2016
Publicerad: den 18 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dubbelspåret sett mot nordväst närmare plattformarna i Skutskär.  6 år
ID-nummer:  22937
Direktlänk: /bild/00022937/
Fotodatum: den 4 april 2016
Publicerad: den 18 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dubbelspåret viker av mot nordväst från den gamla banan strax norr om plattformarna i Skutskär.  6 år
ID-nummer:  22938
Direktlänk: /bild/00022938/
Fotodatum: den 4 april 2016
Publicerad: den 18 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här pågår flera arbeten med spår och ledningar.  6 år
ID-nummer:  22939
Direktlänk: /bild/00022939/
Fotodatum: den 4 april 2016
Publicerad: den 18 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Anslutningen till gamla banan vid driftplatsen Turkiet.  6 år
ID-nummer:  22940
Direktlänk: /bild/00022940/
Fotodatum: den 4 april 2016
Publicerad: den 18 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra anslutningen förbereds inför inkopplingen, växeln inom driftplatsen Turkiet till höger.  6 år
ID-nummer:  22941
Direktlänk: /bild/00022941/
Fotodatum: den 4 april 2016
Publicerad: den 18 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 7 mars 2016

Det nya dubbelspårets norra ände omedelbart öster om plattformarna i Furuvik.  8 år
ID-nummer:  20520
Direktlänk: /bild/00020520/
Fotodatum: den 7 mars 2016
Publicerad: den 10 mars 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan viker av mot sydost och korsar den något omlagda riksväg 76 på en bro.  8 år
ID-nummer:  20521
Direktlänk: /bild/00020521/
Fotodatum: den 7 mars 2016
Publicerad: den 10 mars 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya infarten norrifrån till den gamla bangården i Skutskär som nu byggs om, dubbelspåret passerar längst bort till vänster.  8 år
ID-nummer:  20522
Direktlänk: /bild/00020522/
Fotodatum: den 7 mars 2016
Publicerad: den 10 mars 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Anslutningsspåret norrifrån har använts för att nå de nya spåren då det är anslutet till nuvarande huvudspår med en tillfälligt placerad växel.  8 år
ID-nummer:  20523
Direktlänk: /bild/00020523/
Fotodatum: den 7 mars 2016
Publicerad: den 10 mars 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårens lägen här är inte de slutgiltiga så länge genomfartstrafiken ännu passerar den gamla bangården i Skutskär.  8 år
ID-nummer:  20524
Direktlänk: /bild/00020524/
Fotodatum: den 7 mars 2016
Publicerad: den 10 mars 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–48