Upplands Väsby (Upv)

Upplands Väsby pendeltågsstation har två mellanplattformar, en för norrgående tåg och en för södergående. Mellan dessa finns ett spår som kan användas för tåg i båda riktningar, detta är dessutom med huvuddvärgsignaler delat i en nordlig och en sydlig del. Mittspåret ansluter till de båda pendeltågsspåren både norr och söder om plattformarna. I norr finns dessutom ett par uppställningsspår i mittspårets förlängning mellan pendeltågsspåren. På bangårdens västra sida finns ytterligare några spår utöver de fyra normalhuvudspåren.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (3)

Onsdag 1 september 2010

Vy norrut från den östra av de två plattformarna i Upplands Väsby.  12 år
ID-nummer:  11319
Direktlänk: /bild/00011319/
Fotodatum: den 1 september 2010
Publicerad: den 4 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan de båda plattformarna finns ett spår som skyltas som antingen spår 31 eller spår 32 beroende på plattformen. Längst bort i bild skymtar ett X10-tågsätt på uppställningsspåren norr om plattformarna.  12 år
ID-nummer:  11320
Direktlänk: /bild/00011320/
Fotodatum: den 1 september 2010
Publicerad: den 4 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid spår 31/32 som här med två på varandra följande huvuddvärgsignaler delas i en nordlig och sydlig del.  12 år
ID-nummer:  11321
Direktlänk: /bild/00011321/
Fotodatum: den 1 september 2010
Publicerad: den 4 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (8)