Stockholm C (Cst)

Centralstationen i Stockholm är navet för en stor del av den svenska persontrafiken på järnväg. Stationen öppnades 1871 samtidigt med sammanbindningsbanan mellan säckstationerna Stockholm södra och dåvarande Stockholm norra och försågs med landets mest påkostade stationshus ritat av chefsarkitekt Edelsvärd.

Bangården vid Stockholm C består av en säckbangård norr om stationsbyggnaden och en genomgående bangård väster om densamma. Spår 1 och 2 används av Arlanda Express och har högre plattform. Övriga säckspår (spår 3–7) används för fjärrtåg norrut liksom den spår 8 som utgör norra delen av genomgående spår 10. På den genomgående bangården (spår 10-19) är de mellersta fyra spåren vigda för pendeltåg medan tre spår på vardera sidan av dessa används för fjärrtåg, spår 10–12 vanligen för södergående tåg och spår 17–19 vanligen för norrgående tåg.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (46)

Lördag 7 november 2020

Interiör i centralhallen denna tidiga lördagsmorgon.  2 år
ID-nummer:  33002
Direktlänk: /bild/00033002/
Fotodatum: den 7 november 2020
Publicerad: den 10 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utanför stationsbyggnaden har en del förändrats i signalanläggningen efter ombyggnaden av Getingmidjan. Här syns hastighetstavlan 20 km/h med tilläggsskylt "ATC-överskridande" som föregår mellansignalerna vid södra änden av plattformarna. Vid körning med ATC-besked ska hastigheten 40 km/h tillåtas här.  2 år
ID-nummer:  33003
Direktlänk: /bild/00033003/
Fotodatum: den 7 november 2020
Publicerad: den 10 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudsignalerna i södra änden har nu 10-övervakning och för ökad synlighet har det röda skenet flyttats till den näst nedersta positionen.  2 år
ID-nummer:  33004
Direktlänk: /bild/00033004/
Fotodatum: den 7 november 2020
Publicerad: den 10 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten söderut från spår 10, till höger syns ännu en av signalerna som har det röda skenet i en ovanlig position.  2 år
ID-nummer:  33005
Direktlänk: /bild/00033005/
Fotodatum: den 7 november 2020
Publicerad: den 10 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 5 juli 2018

Stockholm C som säckstation under sommarens avstängning av spåren mellan Stockholm C och Stockholm S. Här spår 10 sett söderut.  4 år
ID-nummer:  24187
Direktlänk: /bild/00024187/
Fotodatum: den 5 juli 2018
Publicerad: den 5 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 14 och 15 har också stängts av söderut.  4 år
ID-nummer:  24188
Direktlänk: /bild/00024188/
Fotodatum: den 5 juli 2018
Publicerad: den 5 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 30 maj 2016

Stockholms centralstation sedd från Vattugatans viadukt över Vasagatan.  6 år
ID-nummer:  21430
Direktlänk: /bild/00021430/
Fotodatum: den 30 maj 2016
Publicerad: den 29 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Till centralstationen hör också den så kallade Södra paviljongen och den modernare byggnaden närmast bangården bakom den.  6 år
ID-nummer:  21431
Direktlänk: /bild/00021431/
Fotodatum: den 30 maj 2016
Publicerad: den 29 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt från viadukten i söder över spår 10 och 11.  6 år
ID-nummer:  21432
Direktlänk: /bild/00021432/
Fotodatum: den 30 maj 2016
Publicerad: den 29 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 12 och 13 sedda från söder.  6 år
ID-nummer:  21433
Direktlänk: /bild/00021433/
Fotodatum: den 30 maj 2016
Publicerad: den 29 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett pendeltåg på spår 15 sett lite från ovan.  6 år
ID-nummer:  21434
Direktlänk: /bild/00021434/
Fotodatum: den 30 maj 2016
Publicerad: den 29 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 12 januari 2015

Runda huset sett från norra delen av plattformen mellan spår 3 och 4.  7 år
ID-nummer:  20257
Direktlänk: /bild/00020257/
Fotodatum: den 12 januari 2015
Publicerad: den 18 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 28 januari 2013

Den stora informationstavlan på Stockholm C byttes ut i slutet av januari 2013 och den nya tavlan invigdes på förmiddagen den 28:e. Här syns tavlan sent samma dag.  9 år
ID-nummer:  16060
Direktlänk: /bild/00016060/
Fotodatum: den 28 januari 2013
Publicerad: den 7 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 13 juni 2012

Vy norrut från norra änden av plattformen vid spår 8.  11 mån
ID-nummer:  35322
Direktlänk: /bild/00035322/
Fotodatum: den 13 juni 2012
Publicerad: den 13 juni 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 26 maj 2012

Stockholms centralstations stationshus, fasaden mot Vasagatan. Det pågående bygget av Citybanan under Stockholm medför många avspärrningar utanför stationshuset.  10 år
ID-nummer:  12954
Direktlänk: /bild/00012954/
Fotodatum: den 26 maj 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fasaden mot Vasagatan sedd från sydost.  10 år
ID-nummer:  12955
Direktlänk: /bild/00012955/
Fotodatum: den 26 maj 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost från Klarabergsgatan.  10 år
ID-nummer:  12956
Direktlänk: /bild/00012956/
Fotodatum: den 26 maj 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av fasaden från norr från Klarabergsgatan.  10 år
ID-nummer:  12957
Direktlänk: /bild/00012957/
Fotodatum: den 26 maj 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationens norra entréer på Klarabergsviadukten.  10 år
ID-nummer:  12958
Direktlänk: /bild/00012958/
Fotodatum: den 26 maj 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya rulltrappan mellan centralhallen och nedre plan under den längre rulltrappan upp mot Klarabergsviadukten i hallens norra ände.  10 år
ID-nummer:  12959
Direktlänk: /bild/00012959/
Fotodatum: den 26 maj 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även i södra delen av hallen har en trappa mot nedre plan öppnats.  10 år
ID-nummer:  12960
Direktlänk: /bild/00012960/
Fotodatum: den 26 maj 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från norra delen av plattformen mellan spår 3 och 4.  10 år
ID-nummer:  12961
Direktlänk: /bild/00012961/
Fotodatum: den 26 maj 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra spetsen av samma plattform sedd norrut, till höger syns det gamla stationshuset vid Norra Bantorget.  10 år
ID-nummer:  12962
Direktlänk: /bild/00012962/
Fotodatum: den 26 maj 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformens norra ände, numera har hus byggts över spåren även på norra sidan av Kungsbron.  10 år
ID-nummer:  12963
Direktlänk: /bild/00012963/
Fotodatum: den 26 maj 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Husen hänger över spåren även på östra sidan där det utöver plattformsspåren finns två uppställningsspår.  10 år
ID-nummer:  12964
Direktlänk: /bild/00012964/
Fotodatum: den 26 maj 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från plattformsspetsen.  10 år
ID-nummer:  12965
Direktlänk: /bild/00012965/
Fotodatum: den 26 maj 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens södra del vid Tegelbacken sedd från södra änden av plattformen mellan spår 11 och 12.  10 år
ID-nummer:  12967
Direktlänk: /bild/00012967/
Fotodatum: den 26 maj 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stadshuset från samma plattform, uppe till höger passerar Klarastrandsleden på bro över spåren.  10 år
ID-nummer:  12968
Direktlänk: /bild/00012968/
Fotodatum: den 26 maj 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 10 och 11 sedda från söder från samma plattform.  10 år
ID-nummer:  12969
Direktlänk: /bild/00012969/
Fotodatum: den 26 maj 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På stationens västra sida finns numera en modern hotell- och konferensbyggnad.  10 år
ID-nummer:  12970
Direktlänk: /bild/00012970/
Fotodatum: den 26 maj 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsområdet sett från södra infarten på bron över Norrström.  10 år
ID-nummer:  12971
Direktlänk: /bild/00012971/
Fotodatum: den 26 maj 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 25 oktober 2009

Stora vänthallen vid Stockholm C sedd från norra ändens övre plan mot Klarabergsviadukten.  11 år
ID-nummer:  11322
Direktlänk: /bild/00011322/
Fotodatum: den 25 oktober 2009
Publicerad: den 4 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väntande resenärer på Stockholm C.  11 år
ID-nummer:  11323
Direktlänk: /bild/00011323/
Fotodatum: den 25 oktober 2009
Publicerad: den 4 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den stora informationstavlan vid utgången mot spår 10-19.  11 år
ID-nummer:  11324
Direktlänk: /bild/00011324/
Fotodatum: den 25 oktober 2009
Publicerad: den 4 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vänthallen sedd norrut.  11 år
ID-nummer:  11325
Direktlänk: /bild/00011325/
Fotodatum: den 25 oktober 2009
Publicerad: den 4 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vänthallen sedd söderut.  11 år
ID-nummer:  11326
Direktlänk: /bild/00011326/
Fotodatum: den 25 oktober 2009
Publicerad: den 4 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden vid Tegelbacken sedd söderut från plattformen vid spår 10.  11 år
ID-nummer:  11328
Direktlänk: /bild/00011328/
Fotodatum: den 25 oktober 2009
Publicerad: den 4 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår och plattformar sedda norrut från södra delen av plattformen vid spår 10.  11 år
ID-nummer:  11329
Direktlänk: /bild/00011329/
Fotodatum: den 25 oktober 2009
Publicerad: den 4 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plattform längre norrut, mitt i bild skymtar markeringen av kilometer 0 på plattformskanten.  11 år
ID-nummer:  11330
Direktlänk: /bild/00011330/
Fotodatum: den 25 oktober 2009
Publicerad: den 4 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bebyggelsen tätnar kring Stockholm C, en byggvy från plattformen vid spår 10.  11 år
ID-nummer:  11327
Direktlänk: /bild/00011327/
Fotodatum: den 25 oktober 2009
Publicerad: den 4 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 8 mars 2009

Vy söderut från plattformen vid spår 10.  11 år
ID-nummer:  11331
Direktlänk: /bild/00011331/
Fotodatum: den 8 mars 2009
Publicerad: den 4 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppgången mot övre plan mot Klarabergsviadukten från plattformen mellan spår 11 och 12.  11 år
ID-nummer:  11332
Direktlänk: /bild/00011332/
Fotodatum: den 8 mars 2009
Publicerad: den 4 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan.  11 år
ID-nummer:  11333
Direktlänk: /bild/00011333/
Fotodatum: den 8 mars 2009
Publicerad: den 4 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Markeringen för kilometer 0 i plattformskanten vid spår 11.  11 år
ID-nummer:  11334
Direktlänk: /bild/00011334/
Fotodatum: den 8 mars 2009
Publicerad: den 4 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
0-markeringen vid spår 10 vid entrén till stora vänthallen.  11 år
ID-nummer:  11335
Direktlänk: /bild/00011335/
Fotodatum: den 8 mars 2009
Publicerad: den 4 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 28 oktober 2005

Vy söderut vid spår 19 under arbetet med att bredda södra infarten vid Tegelbacken för att öka kapaciteten.  11 år
ID-nummer:  11336
Direktlänk: /bild/00011336/
Fotodatum: den 28 oktober 2005
Publicerad: den 4 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!