Sollentuna (Sol)

Sollentuna pendeltågsstation är ligger på platsen för stationen Tureberg i stadsdelen med samma namn. Stationen bytte namn till Sollentuna 1968 och nedklassades till hållplats 1995 i samband med att fyrspårsutbyggnaden norrut från Stockholm nådde den nya driftplatsen Kummelby drygt en kilometer söder om Sollentuna. Hållplatsen är utförd som en mellanplattform mellan de båda pendeltågsspåren.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (6)

Fredag 28 november 2014

Vy mot norra utgången från plattformen i Sollentuna.  3 år
ID-nummer:  32776
Direktlänk: /bild/00032776/
Fotodatum: den 28 november 2014
Publicerad: den 28 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 1 september 2010

Vy söderut från plattformen vid norrgående pendeltågsspår i Sollentuna.  12 år
ID-nummer:  11318
Direktlänk: /bild/00011318/
Fotodatum: den 1 september 2010
Publicerad: den 4 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 12 augusti 2008

Sollentuna pendeltågsstation sedd från Svenska Järnvägsklubbens lokaler på järnvägens västra sida.  12 år
ID-nummer:  11314
Direktlänk: /bild/00011314/
Fotodatum: den 12 augusti 2008
Publicerad: den 4 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra plattformsänden med uppgången från gång- och cykeltunnel under spåren och omgivande lokalvägar.  12 år
ID-nummer:  11315
Direktlänk: /bild/00011315/
Fotodatum: den 12 augusti 2008
Publicerad: den 4 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordost om pendeltågsstationen finns en busstration, till höger syns också Sollentuna kommunhus.  12 år
ID-nummer:  11316
Direktlänk: /bild/00011316/
Fotodatum: den 12 augusti 2008
Publicerad: den 4 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fyrspåret fortsätter vidare norrut, Bygdevägen passerar över spåren på en lång bro drygt 100 meter norr om stationen.  12 år
ID-nummer:  11317
Direktlänk: /bild/00011317/
Fotodatum: den 12 augusti 2008
Publicerad: den 4 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (8)