Karlberg (Ke)

Karlbergs station öppnades 1885 och utgör idag en driftplatsdel inom Stockholms driftplats. Dagens pendeltågsstation, den första norr om Stockholm C och bytespunkt mellan Märsta- och Bålstalinjerna, har två mellanplattformar och ligger något längre söderut än den ursprungliga stationen med en stationsbyggnad vid Norrbackagatan vid plattformarnas södra ändar.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (52)

Torsdag 25 oktober 2012

Karlbergs stationshus sett från Norrbackagatan.  11 år
ID-nummer:  15076
Direktlänk: /bild/00015076/
Fotodatum: den 25 oktober 2012
Publicerad: den 17 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnaden sedd från sydost.  11 år
ID-nummer:  15077
Direktlänk: /bild/00015077/
Fotodatum: den 25 oktober 2012
Publicerad: den 17 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från stationsbyggnaden uppe på berget utgår en gångbro med trappor och hissar ner till de två plattformarna.  11 år
ID-nummer:  15078
Direktlänk: /bild/00015078/
Fotodatum: den 25 oktober 2012
Publicerad: den 17 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fönstervy från stationsbyggnaden söderut med husen på Kungsholmen i bakgrunden.  11 år
ID-nummer:  15079
Direktlänk: /bild/00015079/
Fotodatum: den 25 oktober 2012
Publicerad: den 17 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut genom fönstret mot plattformarna och med Karlbergs slott i bakgrunden.  11 år
ID-nummer:  15080
Direktlänk: /bild/00015080/
Fotodatum: den 25 oktober 2012
Publicerad: den 17 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över spåren sedd ut mot de båda trapphusen.  11 år
ID-nummer:  15081
Direktlänk: /bild/00015081/
Fotodatum: den 25 oktober 2012
Publicerad: den 17 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 24 september 2012

Vy mot sydost från plattformen vid spår 1, södergående fjärrtågsspår.  11 år
ID-nummer:  15098
Direktlänk: /bild/00015098/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst närmare norra änden av samma plattform nedanför den på berget högt uppmurade Rörstrandsgatan.  11 år
ID-nummer:  15099
Direktlänk: /bild/00015099/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvuddvärgsignalen Ke 156 står vid norra plattformsänden före växeln mot Värtan.  11 år
ID-nummer:  15100
Direktlänk: /bild/00015100/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårområdet sett norrut från plattformsänden.  11 år
ID-nummer:  15101
Direktlänk: /bild/00015101/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot de växlar som finns under Essingeledens broar över järnvägen.  11 år
ID-nummer:  15102
Direktlänk: /bild/00015102/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformsänden.  11 år
ID-nummer:  15103
Direktlänk: /bild/00015103/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västerut skymtar Karlbergs slott, i förgrunden syns norra änden av den andra plattformen.  11 år
ID-nummer:  15104
Direktlänk: /bild/00015104/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det södra anslutningsspåret till Värtabanan viker av österut omedelbart norr om plattformen.  11 år
ID-nummer:  15105
Direktlänk: /bild/00015105/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Där Rörstrandsgatan når fram till järnvägen finns en gång- och cykeltunnel under spåren.  11 år
ID-nummer:  15106
Direktlänk: /bild/00015106/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst strax söder om tunneln under spåren som skymtar till höger.  11 år
ID-nummer:  15109
Direktlänk: /bild/00015109/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda plattformarna i Karlberg, slottet skymtar längst till vänster.  11 år
ID-nummer:  15110
Direktlänk: /bild/00015110/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Över södra änden av plattformen finns ett plattformstak.  11 år
ID-nummer:  15107
Direktlänk: /bild/00015107/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst något längre söderut med samma skylt i förgrunden som ovan.  11 år
ID-nummer:  15108
Direktlänk: /bild/00015108/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Karlbergs slott från plattformen vid spår 2 med resenärer på plattformen vid spår 3 i förgrunden.  11 år
ID-nummer:  15118
Direktlänk: /bild/00015118/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Enstaka väderskydd finns på de delar av plattformarna som saknar tak.  11 år
ID-nummer:  15119
Direktlänk: /bild/00015119/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra plattformsänden sedd mot sydost med stationsbyggnaden på berget till vänster.  11 år
ID-nummer:  15111
Direktlänk: /bild/00015111/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen Ke 127 vid södra plattformsänden vid spår 1.  11 år
ID-nummer:  15112
Direktlänk: /bild/00015112/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter mellansignalen följer genast en växelförbindelse mot spår 2.  11 år
ID-nummer:  15113
Direktlänk: /bild/00015113/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen mellan spår 1 och 2 sedd mot nordväst.  11 år
ID-nummer:  15114
Direktlänk: /bild/00015114/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från samma plattform intill spår 2 som normalt används för södergående pendeltåg.  11 år
ID-nummer:  15115
Direktlänk: /bild/00015115/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats med trapphus och gångbro över spåren vid södra plattformsändarna.  11 år
ID-nummer:  15116
Direktlänk: /bild/00015116/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Karlbergs station, vy mot utgången från plattformen mellan spår 1 och 2.  11 år
ID-nummer:  15117
Direktlänk: /bild/00015117/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I trapphuset ryms en vanlig trappa och rulltrappa i en riktning. Hiss finns i södra delen av byggnaden.  11 år
ID-nummer:  15120
Direktlänk: /bild/00015120/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångbron sedd från trappan mot den östra plattformen i riktning mot stationshuset.  11 år
ID-nummer:  15121
Direktlänk: /bild/00015121/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–52