Karlberg (Ke)

Karlbergs station öppnades 1885 och utgör idag en driftplatsdel inom Stockholms driftplats. Dagens pendeltågsstation, den första norr om Stockholm C och bytespunkt mellan Märsta- och Bålstalinjerna, har två mellanplattformar och ligger något längre söderut än den ursprungliga stationen med en stationsbyggnad vid Norrbackagatan vid plattformarnas södra ändar.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (52)

Torsdag 25 oktober 2012

Karlbergs stationshus sett från Norrbackagatan.  10 år
ID-nummer:  15076
Direktlänk: /bild/00015076/
Fotodatum: den 25 oktober 2012
Publicerad: den 17 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnaden sedd från sydost.  10 år
ID-nummer:  15077
Direktlänk: /bild/00015077/
Fotodatum: den 25 oktober 2012
Publicerad: den 17 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från stationsbyggnaden uppe på berget utgår en gångbro med trappor och hissar ner till de två plattformarna.  10 år
ID-nummer:  15078
Direktlänk: /bild/00015078/
Fotodatum: den 25 oktober 2012
Publicerad: den 17 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fönstervy från stationsbyggnaden söderut med husen på Kungsholmen i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  15079
Direktlänk: /bild/00015079/
Fotodatum: den 25 oktober 2012
Publicerad: den 17 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut genom fönstret mot plattformarna och med Karlbergs slott i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  15080
Direktlänk: /bild/00015080/
Fotodatum: den 25 oktober 2012
Publicerad: den 17 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över spåren sedd ut mot de båda trapphusen.  10 år
ID-nummer:  15081
Direktlänk: /bild/00015081/
Fotodatum: den 25 oktober 2012
Publicerad: den 17 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 24 september 2012

Vy mot sydost från plattformen vid spår 1, södergående fjärrtågsspår.  10 år
ID-nummer:  15098
Direktlänk: /bild/00015098/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst närmare norra änden av samma plattform nedanför den på berget högt uppmurade Rörstrandsgatan.  10 år
ID-nummer:  15099
Direktlänk: /bild/00015099/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvuddvärgsignalen Ke 156 står vid norra plattformsänden före växeln mot Värtan.  10 år
ID-nummer:  15100
Direktlänk: /bild/00015100/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårområdet sett norrut från plattformsänden.  10 år
ID-nummer:  15101
Direktlänk: /bild/00015101/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot de växlar som finns under Essingeledens broar över järnvägen.  10 år
ID-nummer:  15102
Direktlänk: /bild/00015102/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformsänden.  10 år
ID-nummer:  15103
Direktlänk: /bild/00015103/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västerut skymtar Karlbergs slott, i förgrunden syns norra änden av den andra plattformen.  10 år
ID-nummer:  15104
Direktlänk: /bild/00015104/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det södra anslutningsspåret till Värtabanan viker av österut omedelbart norr om plattformen.  10 år
ID-nummer:  15105
Direktlänk: /bild/00015105/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Där Rörstrandsgatan når fram till järnvägen finns en gång- och cykeltunnel under spåren.  10 år
ID-nummer:  15106
Direktlänk: /bild/00015106/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst strax söder om tunneln under spåren som skymtar till höger.  10 år
ID-nummer:  15109
Direktlänk: /bild/00015109/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda plattformarna i Karlberg, slottet skymtar längst till vänster.  10 år
ID-nummer:  15110
Direktlänk: /bild/00015110/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Över södra änden av plattformen finns ett plattformstak.  10 år
ID-nummer:  15107
Direktlänk: /bild/00015107/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst något längre söderut med samma skylt i förgrunden som ovan.  10 år
ID-nummer:  15108
Direktlänk: /bild/00015108/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Karlbergs slott från plattformen vid spår 2 med resenärer på plattformen vid spår 3 i förgrunden.  10 år
ID-nummer:  15118
Direktlänk: /bild/00015118/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Enstaka väderskydd finns på de delar av plattformarna som saknar tak.  10 år
ID-nummer:  15119
Direktlänk: /bild/00015119/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra plattformsänden sedd mot sydost med stationsbyggnaden på berget till vänster.  10 år
ID-nummer:  15111
Direktlänk: /bild/00015111/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen Ke 127 vid södra plattformsänden vid spår 1.  10 år
ID-nummer:  15112
Direktlänk: /bild/00015112/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter mellansignalen följer genast en växelförbindelse mot spår 2.  10 år
ID-nummer:  15113
Direktlänk: /bild/00015113/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen mellan spår 1 och 2 sedd mot nordväst.  10 år
ID-nummer:  15114
Direktlänk: /bild/00015114/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från samma plattform intill spår 2 som normalt används för södergående pendeltåg.  10 år
ID-nummer:  15115
Direktlänk: /bild/00015115/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats med trapphus och gångbro över spåren vid södra plattformsändarna.  10 år
ID-nummer:  15116
Direktlänk: /bild/00015116/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Karlbergs station, vy mot utgången från plattformen mellan spår 1 och 2.  10 år
ID-nummer:  15117
Direktlänk: /bild/00015117/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I trapphuset ryms en vanlig trappa och rulltrappa i en riktning. Hiss finns i södra delen av byggnaden.  10 år
ID-nummer:  15120
Direktlänk: /bild/00015120/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångbron sedd från trappan mot den östra plattformen i riktning mot stationshuset.  10 år
ID-nummer:  15121
Direktlänk: /bild/00015121/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot nordväst genom ett fönster på gångbron mellan plattformarna.  10 år
ID-nummer:  15122
Direktlänk: /bild/00015122/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångbron mellan plattformarna sedd från den västra plattformen intill spår 3.  10 år
ID-nummer:  15123
Direktlänk: /bild/00015123/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna Ke 123 och Ke 117 reglerar rörelser söderut från spår 2 och 3. Här syns också det östra trapphuset och stationshuset i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  15124
Direktlänk: /bild/00015124/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från södra änden av plattformen vid spår 3.  10 år
ID-nummer:  15125
Direktlänk: /bild/00015125/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motsvarande vy som ovan men nu vid spår 4 som normalt används för norrgående fjärrtågstrafik.  10 år
ID-nummer:  15126
Direktlänk: /bild/00015126/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resenärer väntar på pendeltåget norrut vid spår 3.  10 år
ID-nummer:  15127
Direktlänk: /bild/00015127/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Pendeltåget rullar in söderifrån.  10 år
ID-nummer:  15128
Direktlänk: /bild/00015128/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Karlbergs slott sett från plattformen vid spår 4, bangården i förgrunden omfattar här utöver de två spår som används för tjänstetågstrafik mellan Hagalund och Stockholm C även spår mot Tomteboda bangård.  10 år
ID-nummer:  15129
Direktlänk: /bild/00015129/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Karlbergs pendeltågsstation vid Birkastadens västra gräns.  10 år
ID-nummer:  15130
Direktlänk: /bild/00015130/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationen sedd mot sydost vid spår 3.  10 år
ID-nummer:  15131
Direktlänk: /bild/00015131/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längre norrut på samma plattform.  10 år
ID-nummer:  15133
Direktlänk: /bild/00015133/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Åter vy söderut från denna nordligare del av plattformen.  10 år
ID-nummer:  15132
Direktlänk: /bild/00015132/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra plattformsändarna med Rörstrandsgatan högt över spåren till höger.  10 år
ID-nummer:  15134
Direktlänk: /bild/00015134/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid plattformsändarna finns huvuddvärgsignaler vid samtliga plattformsspår, närmast syns här Ke 152 och Ke 154 vid spår 3 respektive spår 2.  10 år
ID-nummer:  15136
Direktlänk: /bild/00015136/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordväst om plattformsänden viker spår mot Tomteboda av, dels bangårdens västligaste spår som inte syns här, men också ett spår mellan de två spåren norrut mot Hagalund. Tomteboda bangård ligger lägre och spåret kan därför vika av planskilt.  10 år
ID-nummer:  15137
Direktlänk: /bild/00015137/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från samma plats som ovan med bebyggelsen på Kungsholmen i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  15138
Direktlänk: /bild/00015138/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Pendelspåren 3 närmast och 2 till höger sedda norrut från plattformsänden.  10 år
ID-nummer:  15139
Direktlänk: /bild/00015139/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda pendelspåren sedda söderut.  10 år
ID-nummer:  15140
Direktlänk: /bild/00015140/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väntan hör det kollektiva resandet till, så också på Karlbergs station.  10 år
ID-nummer:  15141
Direktlänk: /bild/00015141/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Eftersom utgång endast finns vid plattformarnas södra ändar är de norra ändarna betydligt glesare befolkade.  10 år
ID-nummer:  15142
Direktlänk: /bild/00015142/
Fotodatum: den 24 september 2012
Publicerad: den 19 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–52