Söderhamn V (Shv)

Söderhamn V är den nya stationen i Söderhamn som togs i bruk vid den stora linjeomläggningen på sträckan Ljusne–Enånger 1997. Stationen som utåt heter endast Söderhamn består av en lång och bred mellanplattform med två plattformsspår samt ytterligare ett spår på västra sidan. Stationsbyggnaden ligger delvis under järnvägen där bangården i norra delen passerar över infartsvägen Söderhamnsporten. Vid norra bangårds­änden viker banan mot Kilafors av västerut.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (13)

Söndag 1 augusti 2021

Vy söderut längs spår 4 på bangårdens östra sida.  1 år
ID-nummer:  35279
Direktlänk: /bild/00035279/
Fotodatum: den 1 augusti 2021
Publicerad: den 21 maj 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På andra sidan av den breda plattformen finns plattformsspåret 3 och även spår 2 på västra sidan av bangården.  1 år
ID-nummer:  35280
Direktlänk: /bild/00035280/
Fotodatum: den 1 augusti 2021
Publicerad: den 21 maj 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformens norra del.  1 år
ID-nummer:  35281
Direktlänk: /bild/00035281/
Fotodatum: den 1 augusti 2021
Publicerad: den 21 maj 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trapphuset från plattformens norra ände ner till stationshusets nedre plan under järnvägen.  1 år
ID-nummer:  35282
Direktlänk: /bild/00035282/
Fotodatum: den 1 augusti 2021
Publicerad: den 21 maj 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformsänden vid spår 4 i öster, här skymtar växlarna i norra bangårdsänden upp mot E4-bron över spåren.  1 år
ID-nummer:  35283
Direktlänk: /bild/00035283/
Fotodatum: den 1 augusti 2021
Publicerad: den 21 maj 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under viadukten för väg E4 finns också södra växeln i triangelspåret med banan mot Kilafors, här fortsätter det spåret västerut samtidigt som Ostkustbanan svänger tvärt norrut.  1 år
ID-nummer:  35284
Direktlänk: /bild/00035284/
Fotodatum: den 1 augusti 2021
Publicerad: den 21 maj 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Triangelbenet från Kilaforsbanan mot Ostkustbanan norrut är nytt men kunde anslutas till ostkustbanan naturligt efter den tvära tidigare utfartskurvan.  1 år
ID-nummer:  35285
Direktlänk: /bild/00035285/
Fotodatum: den 1 augusti 2021
Publicerad: den 21 maj 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 3 augusti 2006

Den nybyggda järnvägsstationen i Söderhamn ligger vid västra infartsvägen och bildar en port över denna.  10 år
ID-nummer:  14055
Direktlänk: /bild/00014055/
Fotodatum: den 3 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnaden ligger på södra sidan av vägen och plattformen i sin tur söder om denna, vy från väster.  10 år
ID-nummer:  14056
Direktlänk: /bild/00014056/
Fotodatum: den 3 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd mot sydost vid det ostligaste spåret.  10 år
ID-nummer:  14057
Direktlänk: /bild/00014057/
Fotodatum: den 3 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från andra sidan av plattformen, här finns två spår och ytterligare plats för spår eller plattform.  10 år
ID-nummer:  14058
Direktlänk: /bild/00014058/
Fotodatum: den 3 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats som ovan, här skymtar taket på en del av stationsbyggnaden.  10 år
ID-nummer:  14059
Direktlänk: /bild/00014059/
Fotodatum: den 3 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra bangårdsänden, under bron på vilken E4:an passerar finns växeln för banan mot Kilafors som viker av mot vänster.  10 år
ID-nummer:  14060
Direktlänk: /bild/00014060/
Fotodatum: den 3 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)