Farsta strand (Fas)

Farsta strand är den första pendeltågsstationen söder om Älvsjö längs med banan mot Västerhaninge och Nynäshamn, ändå ligger den cirka 8 kilometer från Älvsjö och färden därifrån tar cirka fem minuter med pendeltåget. Plattformen ligger som vanlig mellan de två spåren och den nås via en tunnel under spåren i väster och en bro över spåren i öster. På norra sidan av bangården som ligger i öst-västlig riktning finns ett stickspår med infart från öster. Mellan östra plattformsänden och utfarten mot Skogås och Nynäshamn finns ett växelkryss mellan de två normalhuvudspåren, det enda inom driftplatsen.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (17)

Torsdag 23 maj 2013

Vy mot östra utgången från plattformen vid spår 2 som angörs av tåg mot Västerhaninge och Nynäshamn.  8 år
ID-nummer:  16130
Direktlänk: /bild/00016130/
Fotodatum: den 23 maj 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats, stickspåret på bangårdens norra sida syns till höger.  8 år
ID-nummer:  16131
Direktlänk: /bild/00016131/
Fotodatum: den 23 maj 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret är anslutet till spår 1 i östra änden med skyddsväxel.  8 år
ID-nummer:  16132
Direktlänk: /bild/00016132/
Fotodatum: den 23 maj 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats, mellansignalen österut finns strax före gångbron över spåren vid östra utgången.  8 år
ID-nummer:  16133
Direktlänk: /bild/00016133/
Fotodatum: den 23 maj 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut vid mellansignalen för spår 2, till vänster skymtar också hissen upp till entréhallen.  8 år
ID-nummer:  16134
Direktlänk: /bild/00016134/
Fotodatum: den 23 maj 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Öster om plattformen finns ett växelkryss mellan de båda spåren. Bortom bron för Mårbackagatan över bangården skymtar den ena utfartsblocksignalen mot linjen mot Skogås.  8 år
ID-nummer:  16135
Direktlänk: /bild/00016135/
Fotodatum: den 23 maj 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den östra utgången sedd från plattformen vid spår 1 som angörs av tåg mot Stockholm.  8 år
ID-nummer:  16136
Direktlänk: /bild/00016136/
Fotodatum: den 23 maj 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats som ovan.  8 år
ID-nummer:  16137
Direktlänk: /bild/00016137/
Fotodatum: den 23 maj 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut närmare den västra utgången.  8 år
ID-nummer:  16138
Direktlänk: /bild/00016138/
Fotodatum: den 23 maj 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I västra änden av plattformen finns ett bredare plattformstak.  8 år
ID-nummer:  16140
Direktlänk: /bild/00016140/
Fotodatum: den 23 maj 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats som ovan.  8 år
ID-nummer:  16139
Direktlänk: /bild/00016139/
Fotodatum: den 23 maj 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra utgången använder en tunnel under spåren. Försignalen gäller utfartsblocksignalen längre fram.  8 år
ID-nummer:  16141
Direktlänk: /bild/00016141/
Fotodatum: den 23 maj 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra utgången sedd från andra sidan av plattformen, även här gäller försignalen den bakom kurvan dolda utfartsblocksignalen.  8 år
ID-nummer:  16142
Direktlänk: /bild/00016142/
Fotodatum: den 23 maj 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut vid spår 2 under plattformstaket.  8 år
ID-nummer:  16143
Direktlänk: /bild/00016143/
Fotodatum: den 23 maj 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformstaket i västra änden sett från plattformen vid spår 2.  8 år
ID-nummer:  16144
Direktlänk: /bild/00016144/
Fotodatum: den 23 maj 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från plattformens västra del.  8 år
ID-nummer:  16145
Direktlänk: /bild/00016145/
Fotodatum: den 23 maj 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väntan på nästa pendeltåg vid Farsta strand.  8 år
ID-nummer:  16146
Direktlänk: /bild/00016146/
Fotodatum: den 23 maj 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (5)