Nynäsbanan

Den 55 kilometer långa Stockholm–Nynäs järnväg öppnades 1901 mellan stambanan vid Älvsjö och Nynäshamn.