Mörsil (Mi)

Mörsils tätort på norra sidan av Indalsälven mellan sjöarna Liten och Själdren, västra delen av Ockesjön. Hit kom järnvägen 1881 då banan från norska gränsen fram till Trångsviken öppnade. 1891 öppnade Sveriges första sanatorium i byn i anslutning till stationen och flera byggnader från detta finns kvar än idag.

Vid stationen uppfördes precis som på många andra av stationerna längs banan ett stationshus av vad vi idag kallar Hällnäsmodellen, det placerades på norra sidan av spåren. På samma sida av bangården uppfördes också ett järnvägshotell och en banmästarstuga väster om stationshuset och godsmagasin, lastkaj och ett bostadshus öster om stationshuset. Idag finns ingen av dessa byggnader kvar, godsmagasinet var rivet sedan tidigare när övriga byggnader utom järnvägshotellet revs 2009. Hotellbyggnaden förstördes vid en brand natten mot den 9 januari 2016.

Bangården i Mörsil har idag två spår med normalhuvudspåret som plattformsspår på norra sidan. I östra delen av bangården finns en plankorsning med vägen mot Sällsjö och bebyggelsen på bangårdens sldra sida. Ställverket är av modell 59 med samtidig infart, ESIK. Stopplyktorna i östra delen finns omedelbart före plankorsningen och i västra änden nära den numera rivna banmästarstugan.

Bilder och filmer (28)

Måndag 16 juli 2007

Bangården i Mörsil sedd från sydost med järnvägens gamla boställshus närmast.  6 år
ID-nummer:  20228
Direktlänk: /bild/00020228/
Fotodatum: den 16 juli 2007
Publicerad: den 16 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydöstra bangårdsänden från plankorsningen med vägen mot Sällsjö.  6 år
ID-nummer:  20229
Direktlänk: /bild/00020229/
Fotodatum: den 16 juli 2007
Publicerad: den 16 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignaler och växel i sydost.  6 år
ID-nummer:  20230
Direktlänk: /bild/00020230/
Fotodatum: den 16 juli 2007
Publicerad: den 16 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det avvikande huvudspåret till vänster ligger söder om normalhuvudspåret.  6 år
ID-nummer:  20231
Direktlänk: /bild/00020231/
Fotodatum: den 16 juli 2007
Publicerad: den 16 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot plattformen och stationshuset.  6 år
ID-nummer:  20232
Direktlänk: /bild/00020232/
Fotodatum: den 16 juli 2007
Publicerad: den 16 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bebyggelsen nordväst om plankorsningen.  6 år
ID-nummer:  20233
Direktlänk: /bild/00020233/
Fotodatum: den 16 juli 2007
Publicerad: den 16 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbyggnaden närmast plankorsningen sedd från nordost.  6 år
ID-nummer:  20234
Direktlänk: /bild/00020234/
Fotodatum: den 16 juli 2007
Publicerad: den 16 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sydöstra plattformsänden sedd från öster, här låg förut godsmagasin och lastkaj.  6 år
ID-nummer:  20235
Direktlänk: /bild/00020235/
Fotodatum: den 16 juli 2007
Publicerad: den 16 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot plankorsningen i sydost från plattformsänden.  6 år
ID-nummer:  20236
Direktlänk: /bild/00020236/
Fotodatum: den 16 juli 2007
Publicerad: den 16 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning mot stationshuset.  6 år
ID-nummer:  20237
Direktlänk: /bild/00020237/
Fotodatum: den 16 juli 2007
Publicerad: den 16 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Normalhuvudspåret söderut.  6 år
ID-nummer:  20238
Direktlänk: /bild/00020238/
Fotodatum: den 16 juli 2007
Publicerad: den 16 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset sett från sydväst, byggnaden är målad i samma färger som järnvägshotellet.  6 år
ID-nummer:  20239
Direktlänk: /bild/00020239/
Fotodatum: den 16 juli 2007
Publicerad: den 16 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  6 år
ID-nummer:  20240
Direktlänk: /bild/00020240/
Fotodatum: den 16 juli 2007
Publicerad: den 16 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och järnvägshotellet, vy från öster.  6 år
ID-nummer:  20241
Direktlänk: /bild/00020241/
Fotodatum: den 16 juli 2007
Publicerad: den 16 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  6 år
ID-nummer:  20242
Direktlänk: /bild/00020242/
Fotodatum: den 16 juli 2007
Publicerad: den 16 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset sett från nordväst.  6 år
ID-nummer:  20243
Direktlänk: /bild/00020243/
Fotodatum: den 16 juli 2007
Publicerad: den 16 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägshotellet alldeles intill stationshuset sett från öster.  6 år
ID-nummer:  20244
Direktlänk: /bild/00020244/
Fotodatum: den 16 juli 2007
Publicerad: den 16 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägshotellet sett från nordväst.  6 år
ID-nummer:  20245
Direktlänk: /bild/00020245/
Fotodatum: den 16 juli 2007
Publicerad: den 16 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets fasad mot spåren.  6 år
ID-nummer:  20246
Direktlänk: /bild/00020246/
Fotodatum: den 16 juli 2007
Publicerad: den 16 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägshotellet sett västerifrån från plattformen.  6 år
ID-nummer:  20247
Direktlänk: /bild/00020247/
Fotodatum: den 16 juli 2007
Publicerad: den 16 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen och järnvägshotellet.  6 år
ID-nummer:  20248
Direktlänk: /bild/00020248/
Fotodatum: den 16 juli 2007
Publicerad: den 16 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stopplyktorna i bangårdens nordvästra del. Bakom träden till höger döljer sig för övrigt ännu en järnvägsbyggnad, en banmästarstuga.  6 år
ID-nummer:  20249
Direktlänk: /bild/00020249/
Fotodatum: den 16 juli 2007
Publicerad: den 16 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från nordväst.  6 år
ID-nummer:  20250
Direktlänk: /bild/00020250/
Fotodatum: den 16 juli 2007
Publicerad: den 16 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra plattformsänden.  6 år
ID-nummer:  20251
Direktlänk: /bild/00020251/
Fotodatum: den 16 juli 2007
Publicerad: den 16 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydost bakom stopplyktorna.  6 år
ID-nummer:  20252
Direktlänk: /bild/00020252/
Fotodatum: den 16 juli 2007
Publicerad: den 16 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordvästra bangårdsänden sedd från plattformsänden.  6 år
ID-nummer:  20253
Direktlänk: /bild/00020253/
Fotodatum: den 16 juli 2007
Publicerad: den 16 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från plattformsänden.  6 år
ID-nummer:  20254
Direktlänk: /bild/00020254/
Fotodatum: den 16 juli 2007
Publicerad: den 16 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten västerut mot Järpen.  6 år
ID-nummer:  20255
Direktlänk: /bild/00020255/
Fotodatum: den 16 juli 2007
Publicerad: den 16 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)