Undersåker (Un)

Undersåkers station öppnades 1881 och ligger nära Indalsälvens strand i samhällets nedre del. Stations­huset är av Hällnäs­modell och ligger på bangårdens norra sida. Bangården har två spår med normal­huvud­spåret 1 närmast station­shuset och det avvik­ande huvud­spåret 2 på andra sidan en kortare mellan­platt­form. Nära västra ban­gårds­änden korsar vägen mot Vålådalen ban­gårdens båda spår i en bevakad plan­korsning. Undersåker har sedan år 2000 ett ställ­verk modell 59 som inte medger samtidig infart, ställ­verket finns inrymt i en separat byggnad öster om stations­huset.

Plattformen vid spår 1 sträcker sig numera ända från plan­korsning med Vålådals­vägen fram till de två gamla magasins­bygg­nader som ligger ett par hundra meter öster om stations­huset. Här fanns tidigare ännu ett spår på platt­formens nuvarande plats närmast bygg­nad­erna, den lastkaj som också låg vid detta spår syns ännu intill platt­formen. Vid bangården finns dessutom två ban­vakt­stugor, 554F Välliste öster om stationshuset och 555 Edsåsen vid västra ban­gårds­änden.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (21)

Lördag 13 augusti 2011

Stationshuset i Undersåker sett från sydväst från den lilla plattformen mellan spår 1 och 2, i bilden syns också plattformsövergången till denna plattform.  10 år
ID-nummer:  11888
Direktlänk: /bild/00011888/
Fotodatum: den 13 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och de två plattformarna sedda västerut.  10 år
ID-nummer:  11889
Direktlänk: /bild/00011889/
Fotodatum: den 13 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid västra bangårdsänden finns en bevakad plankorsning med vägen mot Vålådalen, plattformarna slutar strax före denna.  10 år
ID-nummer:  11890
Direktlänk: /bild/00011890/
Fotodatum: den 13 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från västra änden av plattformen mellan de båda spåren på bangården.  10 år
ID-nummer:  11891
Direktlänk: /bild/00011891/
Fotodatum: den 13 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  10 år
ID-nummer:  11892
Direktlänk: /bild/00011892/
Fotodatum: den 13 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset öster om stationshuset sett från mellanplattformen.  10 år
ID-nummer:  11893
Direktlänk: /bild/00011893/
Fotodatum: den 13 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från mellanplattformens östra ände.  10 år
ID-nummer:  11894
Direktlänk: /bild/00011894/
Fotodatum: den 13 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från den längre stamplattformen öster om stationshuset, här fanns tidigare ännu ett spår intill magasinsbyggnaderna till vänster.  10 år
ID-nummer:  11895
Direktlänk: /bild/00011895/
Fotodatum: den 13 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal trotjänare från SJ står fortfarande till Er tjänst.  10 år
ID-nummer:  11876
Direktlänk: /bild/00011876/
Fotodatum: den 13 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra änden av den långa plattformen vid spår 1, till vänster syns en del av den gamla lastkajen som tillsammans med magasinen vittnar om det tidigare spåret på plattformens nuvarande plats.  10 år
ID-nummer:  11896
Direktlänk: /bild/00011896/
Fotodatum: den 13 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot utfarten österut från östra plattformsänden.  10 år
ID-nummer:  11897
Direktlänk: /bild/00011897/
Fotodatum: den 13 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från östra plattformsänden med Renfjället i fonden.  10 år
ID-nummer:  11898
Direktlänk: /bild/00011898/
Fotodatum: den 13 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset strax öster om stationshuset i rät vinkel mot spåret, vy från norr.  10 år
ID-nummer:  11899
Direktlänk: /bild/00011899/
Fotodatum: den 13 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  10 år
ID-nummer:  11900
Direktlänk: /bild/00011900/
Fotodatum: den 13 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr.  10 år
ID-nummer:  11901
Direktlänk: /bild/00011901/
Fotodatum: den 13 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformarna utanför stationshuset med den obevakade plattformsövergången i förgrunden.  10 år
ID-nummer:  11902
Direktlänk: /bild/00011902/
Fotodatum: den 13 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra änden av den långa plattformen vid spår 1 ligger vid plankorsningen med Vålådalsvägen.  10 år
ID-nummer:  11903
Direktlänk: /bild/00011903/
Fotodatum: den 13 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från södra sidan av plankorsningen med Vålådalsvägen.  10 år
ID-nummer:  11904
Direktlänk: /bild/00011904/
Fotodatum: den 13 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden sedd från plankorsningen, till höger syns banvaktstugan Edsåsen.  10 år
ID-nummer:  11905
Direktlänk: /bild/00011905/
Fotodatum: den 13 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Undersåkers station sedd från Vålådalsvägen i väster.  10 år
ID-nummer:  11906
Direktlänk: /bild/00011906/
Fotodatum: den 13 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Vålådalsvägen sedd från söder.  10 år
ID-nummer:  11907
Direktlänk: /bild/00011907/
Fotodatum: den 13 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (3)