Duved (Du)

Duved på Mullfjällets södra sida omkring 10 kilometer väster om Åre blev station 1881 när järnvägen öppnades. Det ursprungliga stationshuset brann ner 1950 och ersattes av en tegelbyggnad i ett plan som senare också har byggts till. Bangården ligger i öst-västlig riktning i södra delen av byn i närheten av Indalsälven. Driftplatsen har fyra huvudspår, samtliga med plattformar, samt två oelektrifierade uppställningsspår på bangårdens norra sida.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (10)

Lördag 26 juli 2008

Stationshuset i Duved sett från plattformen mellan spår 2 och 3. 8 år
ID-nummer:  11171
Direktlänk: /bild/00011171/
Fotodatum: den 26 juli 2008
Publicerad: den 15 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från samma plattform. 8 år
ID-nummer:  11172
Direktlänk: /bild/00011172/
Fotodatum: den 26 juli 2008
Publicerad: den 15 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mitt framför stationshuset finns en plattformsövergång. 8 år
ID-nummer:  11173
Direktlänk: /bild/00011173/
Fotodatum: den 26 juli 2008
Publicerad: den 15 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Övergången sträcker sig över samtliga fyra spår. 8 år
ID-nummer:  11174
Direktlänk: /bild/00011174/
Fotodatum: den 26 juli 2008
Publicerad: den 15 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot spåren. 8 år
ID-nummer:  11175
Direktlänk: /bild/00011175/
Fotodatum: den 26 juli 2008
Publicerad: den 15 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden sedd från övergången. 8 år
ID-nummer:  11176
Direktlänk: /bild/00011176/
Fotodatum: den 26 juli 2008
Publicerad: den 15 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utgången från stationsområdet sker mellan stationshusets två delbyggnader. 8 år
ID-nummer:  11177
Direktlänk: /bild/00011177/
Fotodatum: den 26 juli 2008
Publicerad: den 15 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bangårdens norra sida finns två oelektrifierade uppställningsspår. 8 år
ID-nummer:  11178
Direktlänk: /bild/00011178/
Fotodatum: den 26 juli 2008
Publicerad: den 15 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden sedd från öster. 8 år
ID-nummer:  11179
Direktlänk: /bild/00011179/
Fotodatum: den 26 juli 2008
Publicerad: den 15 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten mot Åre med Åreskutan i fonden, vy från plankorsningen strax öster om bangården. 8 år
ID-nummer:  11180
Direktlänk: /bild/00011180/
Fotodatum: den 26 juli 2008
Publicerad: den 15 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!