Åre (Åre)

Vid Åreskutans fot och upp i bergets sydsluttning breder den växande skidorten Åre ut sig allt mer. Järnvägen kom till Åre redan 1881 och drogs fram längs Åresjöns strand huvudsakligen i öst-västlig riktning och ett stationshus i trä uppfördes på bangårdens norra sida. Stationsområdet genomgick en större förändring under början av 2000-talet med både bangårdsombyggnad och ett nytt stationshus öster om det gamla som stod klart 2006. Stationen har numera två spår, ett med lång plattform närmast stationshuset på norra sidan och ett med en kortare plattform på södra sidan. För att korsa spåren finns dels en korsning i plan öster om östra bangårdsänden, dels en gångbro med trappor och hiss från stationshuset över spåren och dessutom vidare till den nya konferens- och hotellanläggningen på stranden intill stationen.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (28)

Måndag 22 juli 2013

Åre station med det gamla stationshuset närmast till vänster.  10 år
ID-nummer:  16462
Direktlänk: /bild/00016462/
Fotodatum: den 22 juli 2013
Publicerad: den 11 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla stationshuset målas om i delvis nya kulörer.  10 år
ID-nummer:  16463
Direktlänk: /bild/00016463/
Fotodatum: den 22 juli 2013
Publicerad: den 11 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationen sedd från den södra plattformen.  10 år
ID-nummer:  16464
Direktlänk: /bild/00016464/
Fotodatum: den 22 juli 2013
Publicerad: den 11 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 21 juli 2011

Centrala Åre sett från Mörvikshummeln på Åreskutan. Järnvägsstationen med nytt och gammalt stationshus syns strax ovanför bildmitt, lite längre ner till vänster syns Åre torg och nere till höger kabinbanans dalstation.  12 år
ID-nummer:  11682
Direktlänk: /bild/00011682/
Fotodatum: den 21 juli 2011
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsområdet sett från sydost med stationshuset rakt fram.  12 år
ID-nummer:  11670
Direktlänk: /bild/00011670/
Fotodatum: den 21 juli 2011
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder med Åreskutan i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  11671
Direktlänk: /bild/00011671/
Fotodatum: den 21 juli 2011
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden sedd från plankorsningen omedelbart sydost om densamma.  12 år
ID-nummer:  11672
Direktlänk: /bild/00011672/
Fotodatum: den 21 juli 2011
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden sedd från plattformen vid stationshuset.  12 år
ID-nummer:  11673
Direktlänk: /bild/00011673/
Fotodatum: den 21 juli 2011
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från östra änden av plattformen vid stationshuset.  12 år
ID-nummer:  11674
Direktlänk: /bild/00011674/
Fotodatum: den 21 juli 2011
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla stationshuset finns kvar strax väster om det moderna.  12 år
ID-nummer:  11675
Direktlänk: /bild/00011675/
Fotodatum: den 21 juli 2011
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den moderna stationsbebyggelsen sedd från plattformen utanför det gamla stationshuset.  12 år
ID-nummer:  11676
Direktlänk: /bild/00011676/
Fotodatum: den 21 juli 2011
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla stationshuset sett från väster.  12 år
ID-nummer:  11677
Direktlänk: /bild/00011677/
Fotodatum: den 21 juli 2011
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut utanför gamla stationshuset.  12 år
ID-nummer:  11678
Direktlänk: /bild/00011678/
Fotodatum: den 21 juli 2011
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 2 på norra sidan närmast centrum har längst plattform och används av nattågen, här finns också en incheckningskur.  12 år
ID-nummer:  11679
Direktlänk: /bild/00011679/
Fotodatum: den 21 juli 2011
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbebyggelsen sedd från väster.  12 år
ID-nummer:  11680
Direktlänk: /bild/00011680/
Fotodatum: den 21 juli 2011
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I västra delen av bangården går järnvägen nära Åresjöns strand, här syns också Mullfjället i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  11681
Direktlänk: /bild/00011681/
Fotodatum: den 21 juli 2011
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 26 juli 2008

Åre nya stationshus sett från gatusidan.  12 år
ID-nummer:  11683
Direktlänk: /bild/00011683/
Fotodatum: den 26 juli 2008
Publicerad: den 14 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden sedd från plattformen intill stationshuset.  12 år
ID-nummer:  11684
Direktlänk: /bild/00011684/
Fotodatum: den 26 juli 2008
Publicerad: den 14 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången i plan öster om plattformarna.  12 år
ID-nummer:  11685
Direktlänk: /bild/00011685/
Fotodatum: den 26 juli 2008
Publicerad: den 14 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot utfarten österut från samma plankorsning som ovan.  12 år
ID-nummer:  11686
Direktlänk: /bild/00011686/
Fotodatum: den 26 juli 2008
Publicerad: den 14 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och övergången över spåren, vy från sydost.  12 år
ID-nummer:  11687
Direktlänk: /bild/00011687/
Fotodatum: den 26 juli 2008
Publicerad: den 14 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya och det gamla stationshuset sedda från bangårdens södra sida.  12 år
ID-nummer:  11688
Direktlänk: /bild/00011688/
Fotodatum: den 26 juli 2008
Publicerad: den 14 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla stationshuset med Åreskutan i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  11689
Direktlänk: /bild/00011689/
Fotodatum: den 26 juli 2008
Publicerad: den 14 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya stationshuset sett från väster.  12 år
ID-nummer:  11690
Direktlänk: /bild/00011690/
Fotodatum: den 26 juli 2008
Publicerad: den 14 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla stationshuset sett från sydväst.  12 år
ID-nummer:  11691
Direktlänk: /bild/00011691/
Fotodatum: den 26 juli 2008
Publicerad: den 14 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbebyggelsen vid bangårdens östra del, vy från väster.  12 år
ID-nummer:  11692
Direktlänk: /bild/00011692/
Fotodatum: den 26 juli 2008
Publicerad: den 14 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från västra änden av den kortare plattformen på södra sidan av bangården.  12 år
ID-nummer:  11693
Direktlänk: /bild/00011693/
Fotodatum: den 26 juli 2008
Publicerad: den 14 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 18 juli 2005

Bygget av det nya stationshuset har påbörjats, en stor grop har öppnat sig öster om det gamla stationshuset som syns till höger i bild. Samtidigt har ombyggnaden av bangården från tre till två spår påbörjats.  12 år
ID-nummer:  11694
Direktlänk: /bild/00011694/
Fotodatum: den 18 juli 2005
Publicerad: den 14 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (7)