Östersund C (Ös)

Geografisk översikt
Bilder och filmer (43)

Fredag 15 juni 2012

Vy norrut mot stationshuset från södra halvan av plattformen mellan spår 2 och 3.  11 år
ID-nummer:  13918
Direktlänk: /bild/00013918/
Fotodatum: den 15 juni 2012
Publicerad: den 2 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid spår tre i höjd med plattformsövergången framför stationshuset.  11 år
ID-nummer:  13920
Direktlänk: /bild/00013920/
Fotodatum: den 15 juni 2012
Publicerad: den 2 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan.  11 år
ID-nummer:  13919
Direktlänk: /bild/00013919/
Fotodatum: den 15 juni 2012
Publicerad: den 2 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norra halvan av plattformen mellan spår 2 och spår 3.  11 år
ID-nummer:  13921
Direktlänk: /bild/00013921/
Fotodatum: den 15 juni 2012
Publicerad: den 2 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 15 augusti 2011

Under sommaren målas stationshusets fasad om.  3 år
ID-nummer:  32389
Direktlänk: /bild/00032389/
Fotodatum: den 15 augusti 2011
Publicerad: den 22 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omfattande arbeten föregår själva målningen.  3 år
ID-nummer:  32390
Direktlänk: /bild/00032390/
Fotodatum: den 15 augusti 2011
Publicerad: den 22 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 31 juli 2010

Bangården i Östersund sedd från sydost.  3 år
ID-nummer:  32353
Direktlänk: /bild/00032353/
Fotodatum: den 31 juli 2010
Publicerad: den 21 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret intill södra delen av spår 1 används för lokuppställning.  3 år
ID-nummer:  32354
Direktlänk: /bild/00032354/
Fotodatum: den 31 juli 2010
Publicerad: den 21 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut längs med södra delen av spår 1.  3 år
ID-nummer:  32355
Direktlänk: /bild/00032355/
Fotodatum: den 31 juli 2010
Publicerad: den 21 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mitt framför stationshuset finns såväl plattformsövergång som spårkors mellan spår 1 och 2.  3 år
ID-nummer:  32356
Direktlänk: /bild/00032356/
Fotodatum: den 31 juli 2010
Publicerad: den 21 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs med norra delen av spår 1.  3 år
ID-nummer:  32361
Direktlänk: /bild/00032361/
Fotodatum: den 31 juli 2010
Publicerad: den 21 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om plattformarna går spår 1 och 2 samman till ett spår.  3 år
ID-nummer:  32357
Direktlänk: /bild/00032357/
Fotodatum: den 31 juli 2010
Publicerad: den 21 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 21 juli 2010

Södra bangårdsänden på Östersund C sedd från plattformen vid spår 1.  3 år
ID-nummer:  32343
Direktlänk: /bild/00032343/
Fotodatum: den 21 juli 2010
Publicerad: den 21 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 20 december 2008

Stationshuset sett från plattformen vid spår 2N.  5 år
ID-nummer:  24336
Direktlänk: /bild/00024336/
Fotodatum: den 20 december 2008
Publicerad: den 20 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 21 december 2007

Vy söderut vid växlarna söder om plattformen. Huvudspåret söderut ligger i mitten, spåret till den övre bangården syns till vänster om det och avslutas med en stoppbock i bildens nederkant. På andra sidan spåren ligger den stora gamla lokverkstadsbyggnaden.  6 år
ID-nummer:  22636
Direktlänk: /bild/00022636/
Fotodatum: den 21 december 2007
Publicerad: den 19 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy ner mot Storsjöns strand, här finns såväl materialupplag som fordon av olika slag uppställda.  6 år
ID-nummer:  22637
Direktlänk: /bild/00022637/
Fotodatum: den 21 december 2007
Publicerad: den 19 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fordon uppställda på spåren mellan själva bangården och sjöstranden.  6 år
ID-nummer:  22638
Direktlänk: /bild/00022638/
Fotodatum: den 21 december 2007
Publicerad: den 19 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från sydost.  6 år
ID-nummer:  22639
Direktlänk: /bild/00022639/
Fotodatum: den 21 december 2007
Publicerad: den 19 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs plattformen vid spår 1, stationshuset till höger.  6 år
ID-nummer:  22640
Direktlänk: /bild/00022640/
Fotodatum: den 21 december 2007
Publicerad: den 19 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder vid spår 2.  6 år
ID-nummer:  22641
Direktlänk: /bild/00022641/
Fotodatum: den 21 december 2007
Publicerad: den 19 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 2 närmast och spår 1 vid stationshuset med spårkors vid plattformsövergången.  6 år
ID-nummer:  22642
Direktlänk: /bild/00022642/
Fotodatum: den 21 december 2007
Publicerad: den 19 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets södra flygel ligger vinkelrätt mot spåren.  6 år
ID-nummer:  22643
Direktlänk: /bild/00022643/
Fotodatum: den 21 december 2007
Publicerad: den 19 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från plattformen vid spår 2.  6 år
ID-nummer:  22644
Direktlänk: /bild/00022644/
Fotodatum: den 21 december 2007
Publicerad: den 19 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tegelbyggnaden omedelbart söder om stationshuset vid plattformen intill spår 1.  6 år
ID-nummer:  22645
Direktlänk: /bild/00022645/
Fotodatum: den 21 december 2007
Publicerad: den 19 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen mellan spår 2 och spår 3 sedd söderut.  6 år
ID-nummer:  22646
Direktlänk: /bild/00022646/
Fotodatum: den 21 december 2007
Publicerad: den 19 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma plattform sedd norrut med stationshuset till höger.  6 år
ID-nummer:  22647
Direktlänk: /bild/00022647/
Fotodatum: den 21 december 2007
Publicerad: den 19 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst vid spår 2 norra delen.  6 år
ID-nummer:  22648
Direktlänk: /bild/00022648/
Fotodatum: den 21 december 2007
Publicerad: den 19 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformstak finns på mellanplattformen i höjd med stationshuset.  6 år
ID-nummer:  22649
Direktlänk: /bild/00022649/
Fotodatum: den 21 december 2007
Publicerad: den 19 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från norra delen av plattformen mellan spår 2 och spår 3, spår 1 till höger.  6 år
ID-nummer:  22650
Direktlänk: /bild/00022650/
Fotodatum: den 21 december 2007
Publicerad: den 19 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 och 2 går samman norr om plattformarna, medan växlarna för övriga spår ligger längre norrut.  6 år
ID-nummer:  22651
Direktlänk: /bild/00022651/
Fotodatum: den 21 december 2007
Publicerad: den 19 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelkrysset mellan spår 1 och 2 ligger framför stationshuset.  6 år
ID-nummer:  22652
Direktlänk: /bild/00022652/
Fotodatum: den 21 december 2007
Publicerad: den 19 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett så kallat TBFH-skåp för bomfällning söderut på plattformen mitt emot stationshuset.  6 år
ID-nummer:  22653
Direktlänk: /bild/00022653/
Fotodatum: den 21 december 2007
Publicerad: den 19 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Del av stationshusets fasad mot spåren, vy från mellanplattformen.  6 år
ID-nummer:  22654
Direktlänk: /bild/00022654/
Fotodatum: den 21 december 2007
Publicerad: den 19 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra delen av mellanplattformen sedd vid plattformsövergången.  6 år
ID-nummer:  22655
Direktlänk: /bild/00022655/
Fotodatum: den 21 december 2007
Publicerad: den 19 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra delen av plattformen sedd från samma plats.  6 år
ID-nummer:  22660
Direktlänk: /bild/00022660/
Fotodatum: den 21 december 2007
Publicerad: den 19 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 och 2 söderut sedda från plattformsövergången.  6 år
ID-nummer:  22656
Direktlänk: /bild/00022656/
Fotodatum: den 21 december 2007
Publicerad: den 19 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma spår sedda norrut med spårkorset närmast i bild.  6 år
ID-nummer:  22657
Direktlänk: /bild/00022657/
Fotodatum: den 21 december 2007
Publicerad: den 19 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets entré från spåren.  6 år
ID-nummer:  22661
Direktlänk: /bild/00022661/
Fotodatum: den 21 december 2007
Publicerad: den 19 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra änden av spår 1 och 2. Här finns en övergång som formellt inte är öppen för allmänheten.  6 år
ID-nummer:  22658
Direktlänk: /bild/00022658/
Fotodatum: den 21 december 2007
Publicerad: den 19 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Centralstationen sedd från gatusidan, här från norr.  6 år
ID-nummer:  22659
Direktlänk: /bild/00022659/
Fotodatum: den 21 december 2007
Publicerad: den 19 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 7 januari 2006

Stationshuset sett från mellanplattformen.  15 år
ID-nummer:  02401
Direktlänk: /bild/00002401/
Fotodatum: den 7 januari 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från mellanplattformen på Östersund C, notera den gamla U-tavlan överst på bilden.  12 år
ID-nummer:  10939
Direktlänk: /bild/00010939/
Fotodatum: den 7 januari 2006
Publicerad: den 5 juli 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östersund i vinterskrud denna kyliga januarimorgon, vy norrut från mellanplattformen.  12 år
ID-nummer:  10940
Direktlänk: /bild/00010940/
Fotodatum: den 7 januari 2006
Publicerad: den 5 juli 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!